Lista candidaţilor admişi la interviu pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist Superior, Serviciul Atragere a Investiţiilor

29 septembrie 2020

Urmare a desfăşurării, la data de 29 septembrie curent, a probei scrise la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist superior al Serviciului Atragere a Investiţiilor din cadrul Direcţiei Economie şi Atragere a Investiţiilor, potrivit rezultatelor obţinute, este admis la interviu candidatul:

  1. Coşciug Oxana (Nota finală obţinută la proba scrisă: 8,14);

Interviul urmează să se desfăşoare la data de 02 octombrie 2020, ora 13:30, etajul 4, sediul Consiliului raional Floreşti.