Lansarea celei de-a XI-a ediții a Concursului Național ”IMM–Model Sustenabil de Responsabilitate Socială”

28 octombrie 2020

Consiliul raional Florești vă informează că, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii a lansat cea de-a XI-a ediție a Concursului Național ”IMM–Model Sustenabil de Responsabilitate Socială”, organizat anual cu suportul partenerilor de dezvoltare și a companiilor active în acest domeniu din Republica Moldova. Scopul Concursului este de a promova obiectivele dezvoltării durabile și […]

Consilierii raionali au fost convocaţi în şedinţă extraordinară

La 27 octombrie 2020, în conformitate cu Dispoziția președintelui raionului Floreşti nr. 232 din 22.10.2020 ,,Cu privire la convocarea Consiliului raional Floreşti”, a fost convocat în ședință extraordinară Consiliul raional, cu prezenţa a 32 de consilieri. La şedinţă a fost prezent dl Ştefan Paniş, preşedintele raionului, dnii Gheorghe Gancear, Alim Afonin şi Vitalie Tomacu, vicepreşedinţi […]

Se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist, Secţia Elaborarea şi Administrarea Bugetului

26 octombrie 2020

Direcţia Finanţe din subordinea Consiliului raional Floreşti, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist, Secţia Elaborarea şi Administrarea Bugetului. Scopul general al funcţiei: Prognozarea şi executarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului. Sarcini de bază: Realizează sarcini de complexitate medie, coordonează elaborarea, executarea şi raportarea bugetului; Primeşte, analizează, verifică şi totalizează reţeaua de state şi […]

Trecerea la timpul „de iarnă”

24 octombrie 2020

Guvernul Republicii Moldova informează că, în conformitate cu propunerea Comisiei Economice Europene a ONU și concomitent cu statele-membre ale Uniunii Europene, pe data de 25 octombrie 2020, ultima duminică a lunii octombrie, la ora 3:00, pe întreg teritoriul republicii va alea loc trecerea la timpul „de iarnă” prin transferul acelor ceasornicului cu o oră înapoi.