Ziua Mondială a Arhitecţilor

7 octombrie 2020

Mult stimaţi arhitecţi din raionul Floreşti!

Cu prilejul frumoasei sărbători, Ziua Mondială a Arhitectului, mă simt onorat să vă transmit sincere felicitări şi mulțumiri tuturor lucrătorilor din domeniul arhitecturii, Dumneavoastră avînd misiunea de a îmbina armonios aspectul estetic al construcțiilor cu durabilitatea și siguranța tehnică a acestora, iar rezultatele obţinute demonstrează acest lucru.

Munca şi profesionalismul, depus zi de zi, spiritul creator servesc la promovarea valorilor culturale din raionul nostru. Prin aportul fiecărui dintre Dumneavoastră viaţa noastră devine mai frumoasă, mai profundă şi mai plină de sentimente.

Arhitectura formează mediul în care locuim și activăm, iar opera arhitecturală persistă de-a lungul veacurilor și transmite din generație în generație istoria neamului nostru.

Anume Dumneavoastră vă revine misiunea de promovare a politicii statului în domeniul arhitecturii și urbanismului – protecției și utilizării adecvate a monumentelor de arhitectură, a nivelului arhitectural artistic al construcțiilor, creării unui mediu adecvat de viață și respectarea disciplinei urbanistice în teritoriu.

Vă doresc, stimaţi arhitecţi, realizări în domeniul profesional, să fiți recunoscuți și apreciați după merite pentru munca Dumneavoastră nobilă, să Vă mențineți talentul, spiritul creator și perseverența în autorealizare. Să aveți parte de multă sănătate, un cer senin, de soare plin, bucurii nemărginite, succes în toate, voinţă și prosperitate.

 Cu sentimente alese,

 în numele Consiliului raional,

 preşedintele raionului, Ştefan Paniş