Crearea platformei industriale multifuncționale în raionul Floreşti

9 octombrie 2020

La data de 09 octombrie 2020, în incinta Consiliului raional Floreşti a avut loc ședința de lucru convocată de Ministrul Economiei şi Infrastructurii, dl Sergiu Railean şi directorul general al ODIMM, dna Iulia Costin.

La întrunire au participat reprezentanții primăriei or. Floreşti, Consiliului raional în frunte cu Preşedintele raionului, dl Ştefan Paniş.

Tematica discuţiei a fost crearea platformelor industriale multifuncționale în 16 raioane din Republica Moldova, din care face parte şi raionul Floreşti.

Directorul general al ODIMM, Iulia Costin, a menționat că Platformele Industriale Multifuncționale care urmează a fi create în regiuni reprezintă șanse de dezvoltare a localităților prin crearea noilor afaceri, generarea a noi locuri de muncă, iar ulterior, creșterea investițiilor care vor facilita industria locală.

În cursul discuţiilor, dnul ministru, Sergiu Railean, a menţionat că dezvoltarea platformelor industriale multifuncționale este prevăzută şi de Strategia de Dezvoltare a Industriei pentru anii 2019-2030, elaborată de o echipă de experți internaționali, inclusiv din Republica Moldova, care are o abordare nouă a lucrurilor pentru dezvoltarea industriei moldoveneşti.

În aceeași ordine de idei, Preşedintele raionului Floreşti, dl Ştefan Paniş, a precizat că ne dorim să atragem investitori, să contribuim la dezvoltarea și modernizarea localității. Este important că, la moment sunt toate condițiile de infrastructură, rețele de apă, gazificare şi energie electrică.

Cu toate aceastea, sperăm la o conlucrare cît mai eficientă, benefică şi cu rezultate bune, care vor duce la dezvoltarea social-economică a raionului.

Bugan Ana,

Şef Serviciu Atragere a Investiţiilor