Ziua Profesională a Lucrătorului Justiției

19 octombrie 2020

Stimați lucrători din domeniul justiției ai raionului Floreşti!

Cu ocazia celebrării sărbătorii profesionale a lucrătorului justiției, în numele Consiliului raional Floreşti şi al meu personal, adresez sincere felicitări, urări de sănătate şi succese în activitatea profesională ce o desfăşuraţi tuturor celor care au îmbrățișat această profesie – procurori, avocați, notari, executori judecătorești, funcționari – juriști din cadrul administrației publice.

Nobila misiune de a asigura liniștea, binele și ordinea de drept pentru cetățenii noștri presupune etică profesională, demnitate, obiectivitate și interes sporit față de nevoile societății și problemele acesteia, iar dumneavoastră sînteți promotorii și responsabilii de această sarcină deloc ușoară.

Apreciem mult munca dumneavoastră și eforturile pe care le depuneți în vederea îndeplinirii atribuţiilor conferite de lege, astfel contribuind la o viață mai liniștită și sigură în raion.

Vă mulțumim pentru devotamentul de care dați dovadă și responsabilitatea asumată, asigurînd în practică accesul tuturor cetăţenilor la justiţie.

Vă doresc ca activitatea pe care o exercitaţi să fie susţinută şi apreciată după merit de societate, să aveți mari succese în onorabila misiune de apărător al dreptății, împliniri personale, noi realizări profesionale, ghidaţi fiind de valorile morale si să aveți satisfacția pe care v-o doriți de la faptul că sunteți juriști.

Cu deosebit respect,Ştefan Paniş, 
preşedintele raionului Floreşti