Se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist din cadrul Direcției Cultură, Turism, Tineret și Sport

20 octombrie 2020

Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport din cadrul Consiliului raional Floreşti, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în domeniul turismului.

Scopul general al funcției: 

Coordonarea activităţilor de dezvoltare şi promovare a turismului în cadrul APL, formarea ofertelor turistice, la componenţa etno-culturală (gospodăriile tradiţionale, folclor, tradiţii, obiceiuri, artizanat, activităţii culturale, etc).

Sarcini de bază:                                                                                                                         

 1. Participă la elaborarea documentelor de politici publice locale (strategii, programe, planuri) din domeniul turismului;   
 2. Coordonează activitatea de amenajare turistică;
 3. Coordonează evidenţa şi valorificarea patrimoniului turistic, etno-cultural; inventariază principalele resurse turistice;
 4. Coordonează activitatea de promovare a imaginii turistice a unităţii administrativ- teritoriale pe care o reprezintă;
 5. Participă la elaborarea rutelor turistice, în conformitate cu programele de dezvoltare a turismului;
 6. Creează condiţii favorabile pentru activitatea în teritoriu a agenţilor economici din industria turismului şi a asociaţiilor obşteşti din domeniul turismului;
 7. Contribuie la renovarea, protecţia şi conservarea resurselor turistice prin reglementarea impactului antropic şi respectarea normelor de punere în valoare a acestora;
 8. Delimitează şi autorizează teritoriile pentru odihnă şi agrement;
 9. Întreprinde acţiuni de amenajare turistică teritorială;
 10. Asigură dotarea teritoriilor autorizate cu indicatoarele turistice necesare.
 11. Contribuie la dotarea acestor teritorii cu facilităţi minime pentru vizitatori (locuri amenajate pentru prepararea şi servirea mesei, pentru acumularea deşeurilor, grupuri sanitare, etc);
 12. Contribuie la ameliorarea şi protecţia mediului prin elaborarea şi realizarea unor acţiuni şi programe special coordonate cu autoritatea centrală pentru resurse naturale şi mediu;
 13. Antrenează populaţia locală în activitatea turistică;
 14. Contribuie la dezvoltarea diferitelor forme de turism în teritoriu.

Condiții de bază de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu,  în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta de 63 ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 6. are studiile superioare absolvite cu licență sau echivalentă în domeniul turismului, culturii, administrației publice, drept, pedagogie (lingvistică, jurnalistică), altele;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 9. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Condiții specifice de participare la concurs:

 1. Experiență profesională de minim 2 ani în domeniile turism, cultură, serviciului public, drept, pedagogie (lingvistică, jurnalistică) şi altele.
 2. Cunoașterea legislației în domeniu;
 3. Abilități profesionale: lucru cu informația, actele legislative și normative, planificare, organizare, analiză și sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, soluționare a problemelor, comunicare, eficiență;
 4. Aptitudini personale: diplomație, seriozitate, responsabilitate, punctualitate, flexibilitate, creativitate, spirit de inițiativă, capacitate de adaptare sporită, tendință spre dezvoltare profesională continuă;
 5. Abilități  de utilizare a calculatorului, imprimantei, scaner-ului, fax-ului;
 6. Cunoștințe de operare la calculator cu programele: Word, Excel, Power Point, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate:          

 • Formularul de participare;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 • Certificat medical despre starea sănătății;
 • Declaraţie pe propria răspundere;
 • Certificat de confirmare a activităţii.

Bibliografia concursului:

 • Constituția Republicii Moldova;                                                                                                                    
 • Legea nr. 158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;                                                          
 • Legea muzeelor nr. 262 din 07 decembrie 2017;                                                                                           
 • Legea nr. l530 din 22 iunie 1993 privind ocrotirea monumentelor;                                                                 
 • Legea nr. 352 din 24 noiembrie 2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova;                                                                                                                                              
 • Legea culturii nr. 413 din 27 mai 1999.

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse personal, pînă la data de 18 noiembrie 2020, la adresa:  sediul Consiliului raional Florești, str. Bulevardul Victoriei nr. 2, etaj 3, bir. 43.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primire a documentelor: Ina Litra, tel.: (0250) 2-02-21, e-mail: cultura.floresti@mail.ru.