În atenţia Agenţilor Economici!

9 noiembrie 2020

Consiliul Raional Floreşti, de comun cu Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei, Vă comunică despre lansarea unui nou număr de telefon destinat consilierii şi informării consumatorilor şi mediului de afaceri.     

Noul număr de telefon pentru consumatori 022 51 51 51 permite preluarea simultană a mai multor apeluri şi este indicat în noul panou informativ al consumatorului.

În acest context, potrivit prevederilor art. 25 alin. (12) al Legii nr. 105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor, vînzătorul şi prestatorul sînt obligaţi să afişeze la vedere adresa şi numărul de telefon al autorităţii abilitate cu funcţii de protecţie a consumatorilor, informaţia privind termenul de garanţie la produsele, serviciile oferite, precum şi informaţia despre obligativitatea prezenţei bonului de casă sau a unui alt document, care confirmă faptul cumpărării produsului, prestării serviciului, la examinarea reclamaţiei.

Formatul şi structura unificată al panoului informativ al consumatorului sunt stabilite de Agenţia pentru Proteţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei şi îl puteţi vizualiza AICI.

Vă comunicăm că, pentru neafişarea la vedere de către vînzător a informaţiei expuse mai sus,  se sancţionează cu amendă de la 6 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu amendă de la 30 la 60 unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Bugan Ana,

Şef Serviciu Atragere a Investiţiilor