Se prelungeşte termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist Superior din cadrul Direcţiei Cultură, Turism, Tineret şi Sport

13 noiembrie 2020

Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport din cadrul Consiliului raional Floreşti, în urma examinării dosarelor prezentate de către candidaţii la concurs, a decis prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în domeniul biblioteconomic, protecţiei patrimoniului cultural naţional mobil şi imobil și a monumentelor din raion. Scopul general al […]