Se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist, Secţia Elaborarea şi Administrarea Bugetului

19 noiembrie 2020

Direcţia Finanţe din subordinea Consiliului raional Floreşti, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist, Secţia Elaborarea şi Administrarea Bugetului. Scopul general al funcţiei: Prognozarea şi executarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului. Sarcini de bază: Realizează sarcini de complexitate medie, coordonează elaborarea, executarea şi raportarea bugetului; Primeşte, analizează, verifică şi totalizează reţeaua de state şi […]

Se prelungeşte termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist din cadrul Direcţiei Cultură, Turism, Tineret şi Sport

Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport din cadrul Consiliului raional Floreşti, în urma examinării dosarelor prezentate de către candidaţii la concurs, a decis prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în domeniul turismului. Scopul general al funcției:  Coordonarea activităţilor de dezvoltare şi promovare a turismului în cadrul APL, formarea […]