”Toleranța – cheia succesului în educația copilului”

24 noiembrie 2020

În legătură cu Ziua Internațională pentru Toleranță, în cadrul Serviciului de Asistenţă Parentală Profesionistă, Secția Protecția Copilului și a Familiei din cadrul Direcţiei Generale Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei a fost organizată o şedinţă de supervizare (on-line) cu asistenţii parentali profesionişti cu genericul: ”Toleranța – cheia succesului în educația copilului”.

Scopul a fost sensibilizarea asistenţilor parentali profesionişti, pentru a educa generaţiilor de copii sentimente de altruism, de deschidere şi de respect unul faţă de celălalt, de solidaritate şi de participare, bazate pe încrederea în propria lor identitate şi pe capacitatea de a recunoaşte multiplele aspecte ale personalităţii umane.

Obiectivele ședinței au fost:

-definiții privind conceptul de toleranță;

-strategii de formare a toleranței în relație cu copiii;

-recomandări privind promovarea toleranței în raport cu copiii;

-înțelesurile toleranței.

Pe parcursul evenimentului, s-a vorbit referitor la faptul cum poți să fii tolerant cu cei din jur; care este diferența dintre toleranță – indulgență și toleranță – indiferență; cum arată toleranța; tipurile de toleranță; cum crește un copil tolerant; cum ar trebui să tratezi și să vorbești cu oamenii din jur; încurajarea stimei de sine a copilului; referitor la implicarea copiilor în situații în care este prezentă diversitatea socială și culturală (tabere, cluburi sportive etc.); înțelesurile toleranței așa ca: dragoste, răbdare, înțelegere, iertare, prietenie, ajutor, dreptate.                              La finele ședinței au urmat recomandări și concluzii.

Angela Singureanu,

Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul