Lista candidaților admiși la concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de Specialist din cadrul Direcţiei Cultură, Turism, Tineret şi Sport

25 noiembrie 2020

În legătură cu expirarea la data de 24 noiembrie curent a termenului-limită (prelungit) de depunere a dosarelor de participare la concurs pentru funcţia publică vacantă de Specialist al Direcţiei Cultură, Turism, Tineret şi Sport, Comisia de concurs a examinat singurul dosar depus de participant, şi, potrivit condiţiilor de participare la concurs, a admis candidatul:

  1. Zabica Mariana

Proba scrisă se va desfăşura la data de 01 decembrie 2020, ora 13:00, sediul Consiliului raional Floreşti, etajul 3.