Mesaj de felicitare cu Ziua Lucrătorului din Agricultură și Industria Prelucrătoare de la președintele raionului Florești

27 noiembrie 2020

Stimaţi producători agricoli și lucrători din industria agroalimentară!

E final de an, e timpul cînd pămîntul se odihneşte deja, plugarii fac totalurile celor obţinute şi lansează planuri îndrăzneţe pentru anul care vine. Tot în această perioadă noi cu toții marcăm o frumoasă sărbătoare – Ziua Lucrătorului din Agricultură şi Industria Prelucrătoare. Cu acest prilej îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez cele mai cordiale felicitări și aprecieri pentru munca Dumneavoastră cu adevărat grea, dar totodată, atît de nobilă și atît de necesară.

Dragi fermieri, în numele Consiliului raional, Vă aduc sincere mulţumiri şi recunoştinţă pentru responsabilitatea de care dați dovadă zi de zi în activitatea Dumneavoastră, pentru devotamentul, sacrificiul şi dăruirea de sine întru dezvoltarea acestui sector important al economiei raionului și  țării noastre.

Am parcurs împreună cu Dumneavoastră un an agricol plin de frămîntări și riscuri, un an secetos ce a năruit speranțele multora,  afectînd roadele cerealelor atît din prima grupă cît și din grupa a doua. Dar în pofida tuturor greutăților ce le-ați întîmpinat, ați depus toate eforturile să ne aduceți pe masă pîinea cea de toate zilele, v-ați îndeplinit cinstit și conștiincios datoria față de străbuna glie.

Cu toate că a fost un an agricol mai puţin productiv, toți, începînd de la mecanizatori pînă la conducători ați muncit din greu și ați reușit să găsiți soluții pentru a pune baza roadei anului viitor.

În acest context doresc ca fiecare dintre Dumneavoastră să aibă parte de un an cît mai rodnic, plin de belşug şi prosperare. Rezultatele muncii să Vă bucure, să fiți apreciați pe parcursul întregului an de muncă, iar recunoștința celor din jur să fie simțită în acțiuni concrete. Să aveți parte de sănătate, bunăstare și optimism.

Pace în familiile Dumneavoastră și atingerea noilor performanțe.

 Cu profund respect, Ștefan Paniș,  

președintele raionului Florești