Mesaj de felicitare cu Ziua Lucrătorului din Agricultură și Industria Prelucrătoare din partea dlui Veaceslav Tocan, șef al DAA

27 noiembrie 2020

Stimați agricultori!

Dragi colegi!

În numele Direcției Agricultură și Alimentație a Consiliului raional Vă felicit călduros cu ocazia sărbătorii noastre profesionale – Ziua Lucrătorului din Agricultură și Industria Prelucrătoare.
În această zi semnificativă, în care se fac totalurile unui an de muncă anevoioasă, aduc cele mai sincere mulțumiri tuturor agricultorilor, mecanizatorilor, şoferilor antrenaţi la transportarea producţiei din cîmp în hambare, lucrătorilor auxiliari, lucrătoarelor contabilităţilor pentru activitatea pe care o desfășurați. Fiecare segment de activitate din domeniul agrar este parte a unui scop măreț. Fiecare lucrare agricolă şi întîlnire cu ogorul sau brazda în aşteptarea rodului  o realizaţi cu dragoste și sfînta datorie de a asigura obținerea producției de calitate și  fortificarea domeniului de siguranță a alimentelor.

Momentele cumplite de secetă ce le-am trăit în acest an agricol au rămas în urmă, dar ele ne vor întări tendința spre utilizarea tehnologiilor moderne, aplicarea pe scară largă a realizărilor științei agricole avansate și reabilitarea sistemului irigațional. 

Ne exprimăm convingerea, că prin munca, experienţa şi harul Dumneavoastră de buni gospodari, vom asigura o creştere constantă a productivității.

Vă mulţumesc pentru vrednicie şi pentru dragostera faţă de munca plugarului grea, dar nobilă și Vă îndemn să păstraţi acestă dragoste în suflet şi să Vă bucuraţi de sănătate, ca să ne putem încadra înt-o nouă bătălie pentru păinea noastră cea de toate zilele.

Vă urăm Dumneavoastră și familiilor sănătate, ani buni, prosperi, pace și belșug, încredere în ziua de mîine, munca să vă fie răsplătită după merit, încît ea să Vă aducă bunăstare, prosperare și cît mai multe bucurii.

Cu deosebit respect, Veaceslav Tocan,

 șef al Direcției Agricultură și Alimentație,

Consiliul raional Florești