Lista candidaţilor admişi la interviu pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Şef al Direcţiei Generale Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei

15 ianuarie 2021

Urmare a desfăşurării la data de 15 ianuarie curent a probei scrise la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de şef al Direcției Generale Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, potrivit rezultatelor obținute, sunt admişi la interviu candidaţii:

  1. Burlacu Aurica (Nota finală obținută la proba scrisă: 10,00)
  2. Lai Mihaela (Nota finală obținută la proba scrisă: 8,10).

Interviul urmează să se desfăşoare la data de 20 ianuarie 2021, ora 14:00, bd. Victoriei nr. 2, sediul Consiliului raional Florești, et. 4, bir. 402.