Podul peste rîul Răut de lîngă satul Ștefănești – dat în exploatare

22 februarie 2021

În strînsă colaborare, Consiliul raional Florești cu Administrația de Stat a Drumurilor și Ministerul Economiei și Infrastructurii, a realizat proiectul ”Reconstrucția podului peste rîul Răut” cu lungimea de cca 57 de metri și lățimea de peste 12 metri.

Proiectul dat a fost dat în exploatare la începutul lunii februarie 2021, parte a drumului național G52, care face legătura dintre satele Prodănești, Ciutulești și Cașunca din raionul Florești. La darea în exploatare a participat componența comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii, Administrației de Stat a Drumurilor împreună cu reprezentanții Administrației Publice Locale, Consiliului raional Florești și Inspectoratului Național de Securitate Publică, au evaluat calitatea lucrărilor de construcție a podului peste rîul Răut și au semnat actele de recepție.

Lucrările de reabilitare a podului au început în vara anului 2019, de către compania SRL ”Irinda Prim”, lucrările fiind executate complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini, normativelor în vigoare și în termenii contractual stabiliți.

Reconstrucția podului peste rîul Răut, cu două benzi de circulație și patru deschideri, va asigura accesul direct a celor peste 6200 locuitori ai satelor Ștefănești, Ciutulești și Cașunca la rețeaua de drumuri republicane, contribuind la asigurarea siguranței circulației rutiere și la îmbunătățirea condițiilor de circulație. Participanții la trafic nu vor mai ocoli această regiune, reparația podului facilitînd accesul către școli, grădinițe, spitale, centre comerciale și alte instituții de menire socială.                                                      

Obiectivul are și o importanță strategică, întrucît în zonă se află și o carieră de extragere a zăcămintelor.

Pentru reabilitarea podului de lîngă satul Ștefănești, raionul Florești, au fost alocate mijloace financiare din fondul rutier, în valoare de cca 16 milioane lei.

Valeriu CEGOREAN,

șef al Secției Construcții,

Gospodărie Comunală și Drumuri

Galerie FOTO