Colegiul Consultativ din Florești, întrunit în ședință

24 июня 2021

La 24 iunie curent, în orașul Florești s-a desfășurat ședința Colegiului consultativ din raion, la care au participat membrii colegiului, reprezentanții serviciilor publice disconcentrate, primarii orașelor, comunelor și satelor.

Dl Ştefan Paniş, preşedinte al raionului Floreşti, a felicitat cu ocazia sărbătorii profesionale, Ziua Funcţionarului Public, toţi funcţionarii publici din sală, dorindu-le multă sănătate şi noi performanţe în activitatea care o desfăşoară, exprimîndu-şi gratitudinea pentru conlucrare, verticalitate şi profesionalism.

Conform agendei, dna Svetlana Grîu, şef al Direcţiei Finanţe, a adus la cunoștința audienței informația despre unele particularități privind executarea bugetului pentru anul 2021 și întocmirea dării de seamă semianuale.
Dl Vladimir Armaș, șef al Secției Situații Excepționale Florești, la capitolul: „Cu privire la solicitarea ajutorului material/financiar de la APL nivelul II în caz de declanșare a situației exepționale locale” a menționat că, pe parcursul anului 2021 în raion au fost înregistrate 6 cazuri cu caracter divers, în special, în ultima perioadă, ploi torențiale cu grindină. Dumnealui a informat audiența că SSE Florești a efectuat un plan de acțiuni pentru reacționare operativă în caz de situații de ugență în ziua desfășurării alegerilor parlamentare din 11 iulie 2021, iar instrucțiuni respective vor primi fiecare președinte al biroului electoral.

Audiența a primit indicații referitor la măsurile de prevenire a cazurilor de înnec și aspectele sanitar-epidemiologice a bazinelor acvatice în perioada estivală 2021.

Un subiect acut, abordat în cadrul ședinței, a fost despre situația la zi referitor la desfășurarea lucrărilor de salubrizare și amenajare a localităților, starea gunoiștelor din teritoriul administrat.

Despre întreprinderea măsurilor de combatere a răspîndirii plantei invasive, ambrozia, a vorbit dl Alexandru Prodan, șef al Direcției Teritoriale Siguranța Alimentelor Florești/Șoldănești.
Dl Gheorghe Moraru, coordonator la Centrul de Sănătate Publică Florești și dna Svetlana Rusu, șef al IMSP “Centrul Medicilor de Familie Floreşti“ au informat despre rata de vaccinare a populației raionului și au venit cu un apel de a informa locuitorii teritoriilor administrate despre necesitatea și impactul acestei acțiuni.

Dl Valeriu Şumila, şef al IP Floreşti, a solicitat APL- lor de nivelul unu să ofere informaţii, în măsura posibilităţilor, despre cazuri ilegale de creştere şi răspîndire a plantelor de mac şi cînepă în teritoriul administrat.

Moderatorul ședinței, dl Vladimir Ceban, șef al Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat, reprezentant al Guvernului în teritoriu, a propus spre aprobare orarul și tematicile ședințelor Colegiului consultativ al serviciilor publice disconcentrate pentru semestrul II al anului 2021, subliniind importanța gestionării corecte a serviciilor de interes public.

Galerie FOTO

Serviciul Administrație Publică,

Aparatul Președintelui raionului