Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Cunoştinţelor

1 сентября 2021

Dragi elevi, stimați pedagogi, onorați părinți!

An de an, la întâi Septembrie, în acordul clinchetului de clopoțel, se anunță începutul unui nou an școlar, pe care îl vedem nu numai ca o treaptă necesară din viața fiecăruia dintre noi, dar și ca un prilej de a absorbi și de a vă îmbogăți cu noi cunoștințe. Această zi vă readuce, în fiecare an, ca pe o familie, în spaţiul şcolii, acel centru în care se adună energii, speranţe, visuri, se formează, cu migală, tenacitate, pricepere, mintea şi sufletul celor care constituie cea mai mare avuţie a noastră.

Dragi elevi!

La acest frumos început de toamnă Vă dorim un an plin de realizări, note bune şi cunoştinţe vaste. Apreciaţi anii de şcoală, căci sînt cei mai frumoşi din viaţă. Folosiţi raţional orice moment al procesului de studiu, pentru a acumula cunoştinţele necesare, pentru a vă afirma în lumea contemporană şi, în acelaşi timp, pentru a răscumpăra eforturile părinţilor şi dascălilor care vă îndrumă în viaţă și ține-ți minte că Școala este locul fundamental al devenirii voastre, locul în care vă întâlniți cu semenii voștri, depășiți propriile individualități și singurătăți, învățând lecția comunicării, a deschiderii spre cei din jur, dar și spre marele univers. Școala înseamnă, în egală măsură, cunoaștere, știință, cultură,  morală, spiritualitate, dar și dragoste.

Stimați profesori!

Vă mulţumim pentru modul în care aţi răspuns imperativelor anului şcolar precedent. Vă dorim și în continuare putere de muncă, un an şcolar cu multe împliniri şi un simţ de responsabilitate pe măsura cerinţelor actuale.

În fața acestei responsabilități uriașe, îndemnul pentru fiecare dascăl este să nu renunțe la a investi în viețile elevilor cunoaștere, valori și idealuri înalte, să nu se lase influențați de vremuri, ci să se ridice deasupra lor, să fie biruitori și demni, modele vrednice de urmat pentru discipolii lor. Sunteți cei care modelați binele, frumosul și viitorul.

Stimați părinți!

Venim cu îndemnul să vă implicați activ în educația copiilor, să fiți prezenți în viața școlii, alături de profesori, de fapt ceea ce se întâmplă an de an școlar. Vă mulțumesc pentru conștientizarea faptului, că doar investind în școală edificăm succesul copiilor noștri. An de an, împreună ne unim eforturile în folosul lor.

Fie ca împreună — dascăli, copii, părinți, comunitate — să ne unim eforturile în folosul celor ce sunt pe drumul cunoașterii, al descoperirilor și formării personalității.

Cu prilejul începutului unui nou an școlar, vă urez sănătate, bună dispoziție și revederi agreabile. Să vă mențineți optimismul, elanul tineresc și pasiunea creatoare pe tot parcursul anului de învățământ, pe care vi-l doresc cât mai rodnic și cu cât mai multe împliniri.

Cu sentimente alese,

în numele Consiliului raional,

   preşedintele raionului, Ștefan PANIŞ