Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei lucrătorului din sistemul gaze

5 сентября 2021

Stimaţi angajați ai întreprinderilor gazificării din raionul Florești!

Vă adresăm cele mai calde şi sincere felicitări și urări de bine cu prilejul sărbătorii profesionale, Ziua lucrătorului din sistemul gaze, care o celebrați anual în prima duminică a lunii septembrie. Activitatea Dumneavoastră implică atenție, prudență și tenacitate pentru a presta cele mai sigure și calitative servicii.

Dumneavoastră sunteți cei care zi de zi, indiferent de impedimentele climaterice, contribuiți la aprovizionarea continuă, completă şi în siguranţă cu gaze naturale a consumatorilor din raionul nostru. Grație profesionalismului și responsabilității de care dați dovadă, în termeni optimali efectuați lucrările de menţinere, reparare şi modernizare a reţelelor de gaze. Datorită calității înalte ale serviciilor oferite, an de an se extinde reţeaua de distribuţie a gazelor, tot mai mulți locuitori din satele raionului nostru preferînd să beneficieze de acces la această sursă de căldură şi comfort, care reprezintă o necesitate vitală într-o societate dezvoltată.

Ne exprimăm înalta apreciere și aducem sincere mulțumiri întregului colectiv pentru munca exercitată cu multă sârguință și plină de abnegație.

Vă dorim multă sănătate, fericire şi bunăstare în familii, succese şi realizări frumoase în exercitarea profesiei!

Cu deosebit respect,

în numele Consiliului raional,

 Ștefan PANIŞ, președintele raionului