Aparatul Preşedintelui raionului

Nr.

d/o

Nume, prenume Funcția deținută Telefoane de contact/email

 

Paniș Ștefan Președintele raionului 0250-2-26-50, 0250-2-56-50, 078877747, presedinte@floresti.md
Gancear Gheorghe Vicepreședinte 
Catruc Nicolae Secretarul Consiliului raional 0250-2-20-57, 067660532
Copacinschi Angela Contabil-șef 0250-2-63-88, 069526769
Dragulea Liuba Secretar administrativ 0250-2-41-07, 060333890
Serviciul Administrație Publică
Cevaga Ina Șef serviciu 0250-2-12-95, 060144406
Serviciul juridic
Patrașco Vasile Specialist principal 069172447

 

Serviciul Resurse Umane
Serviciul Arhivă
Catruc Ala Șef serviciu 0250-2-20-32, 067272034
Cojocaru Iurie Specialist 068224959