Aparatul Preşedintelui raionului

MD – 5001, Republica Moldova, orașul Florești, bd. Victoriei nr. 2, Consiliul Raional Floreşti, etajul 4

E-mail: info@floresti.md

 

Anticamera: tel.: (0250) 2-20-58, fax: (0250) 2-41-07

Preşedinte al raionului:

Ştefan Paniş (E-mail: presedinte@floresti.md)

Vicepreşedinţi ai raionului:

Gheorghe Gancear (tel.: 067214771, E-mail: ganceargi@gmail.com)

Alim Afonin (tel.: (0250) 2-23-43, 067214770, E-mail: alimafonin@gmail.com)

Vitalie Tomacu (tel.: 069305919)

Secretar al Consiliului raional:

Nicolae Catruc (tel.: (0250) 2-20-57, 067214774, E-mail: consiliulfr@yahoo.com)

Arhitect-şef:

Serghei Bobeico (tel.: (0250) 2-06-78, 067214775, E-mail: bobeico.serghei@mail.ru)

Contabil-şef:

Angela Copacinschi (tel.: (0250) 2-22-47, 067214773)

Serviciul Administraţie Publică:

Şef:

Ina Cevaga (tel.: (0250) 2-23-84,  067214780, E-mail: cevagai@mail.ru)

Specialist principal:

Silvia Rusu (tel.: (0250) 2-12-95, 067263163, E-mail: codreanusilvia@mail.ru)

Serviciul Juridic şi Resurse Umane:

Şef:

Vasile Patraşco (tel.: 067214785, E-mail: v.patrasco@mail.ru, vpatrasco@yahoo.com)

Specialist principal:

Tatiana Colibabciuc (tel.: (0250) 2-12-95, E-mail: andriuta09@mail.ru)

Serviciul Arhivă:

Şef:

Ala Catruc  (tel.: (0250) 2-20-32)

Specialist superior:

Iurie Cojocaru (tel.: (0250) 2-20-32, E-mail: cojocaru-iurie@mail.ru)

Specialist:

Oxana Morogai (tel.: (0250) 2-20-32, E-mail: morogai.oxana@gmail.com)

                                                                        ***

Contabil-casier:

Elena Ceapa (tel.: (0250) 2-64-17, 067748000, E-mail: elena.ceapa29@mail.ru)

Secretar administrativ:

Liuba Dragulea (tel.: (0250) 2-41-07, E-mail: consiliulfr@yahoo.com)

Secretar dactilograf:

Liuba Dragulea (tel.: (0250) 2-41-07, E-mail: consiliulfr@yahoo.com)

Galina Bulai (tel.: (0250) 2-20-58, 067214782)

Şoferi (conducători auto):

Igor Rusu

Sergiu Leşan