Aparatul Preşedintelui raionului

Nr.

d/o

Nume, prenume Funcția deținută Telefoane de contact/email

 

1. Paniș Ștefan Președintele raionului 0250-2-26-50, 0250-2-56-50, 078877747, presedinte@floresti.md
2. Burușciuc Mihail Vicepreședinte  0250-2-27-50, 069358869, 067214770
3. Gancear Gheorghe Vicepreședinte  0250-2-20-56, 067214771
4. Gutium Vladimir Vicepreședinte  067214772, 069894808, vice-presedinte@floresti.md
5. Catruc Nicolae Secretarul Consiliului raional 0250-2-20-57, 067660532
6. Copacinschi Angela Contabil-șef 0250-2-63-88, 069526769
7. Dragulea Liuba Secretar administrativ 0250-2-41-07, 060333890
8. Cevaga Alina Contabil-Casier principal 0250-2-14-28, 069511049, 067214779
Serviciul Administrație Publică
1. Cevaga Ina Șef serviciu 0250-2-12-95, 060144406
2. Chirtoca Tatiana Specialist superior
Serviciul juridic
1. Patrașco Vasile Specialist principal 069172447

 

Serviciul Resurse Umane
1. Specialist principal 0250-2-12-95
Serviciul Arhivă
1. Catruc Ala Șef serviciu 0250-2-20-32, 067272034
2. Vrancean Ruslan Specialist 069079852
3. Cojocaru Iurie Specialist 068224959