Comisiile de specialitate

COMISIA PENTRU ECONOMIE, FINANŢE ŞI BUGET

COMISIA PENTRU INDUSTRIE, AGRICULTURĂ, AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI ECOLOGIE

COMISIA DREPT ŞI ORDINEA PUBLICĂ

COMISIA PENTRU EDUCAŢIE, CULTURĂ, TINERET ŞI SPORT

COMISIA PENTRU SĂNĂTATE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI FAMILIE