Comisiile de specialitate

 

COMISIA PENTRU ECONOMIE, BUGET ŞI GESTIONARE A PATRIMONIULUI:

 1. Caluţchi Aliona (secretar)
 2. Vlas Iurie
 3. Pantaz Vladimir
 4. Buruşciuc Mihail
 5. Novac Sergiu
 6. Puto Lilia
 7. Zosim Ina

COMISIA PENTRU INDUSTRIE, AGRICULTURĂ, AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI ECOLOGIE:

 1. Zosim Alexei (preşedinte)
 2. Ladaniuc Ghenadie (secretar)
 3. Gherasimov Roman
 4. Braghiş Nicolae
 5. Pleşca Aliona
 6. Gîtu Ghenadie
 7. Simaşco Ghenadie

COMISIA PENTRU DREPT ŞI ORDINEA PUBLICĂ:

 1. Groza Sergiu (preşedinte)
 2. Sidorenco Andrei (secretar)
 3. Pozdneacov Alexandru
 4. Colţa Dumitru
 5. Sîci Nicolae

COMISIA PENTRU EDUCAŢIE, CULTURĂ, TINERET ŞI SPORT

 1. Manole Aliona (preşedinte)
 2. Bunescu Feodosia (secretar)
 3. Mandalac Zinaida
 4. Mihalache Boris
 5. Vizitiu Filip
 6. Găleanu Liliana
 7. Maxian Victor

COMISIA PENTRU SĂNĂTATE, PROTECŢIA SOCIALĂ A POPULAŢIEI ŞI FAMILIE:

 1. Solomca Carolina (secretar)
 2. Gordilă Vasile
 3. Moroşanu Serghei
 4. Ceban Gheorghe
 5. Sochircă Sergiu
 6. Zosim Maia