Consilierii raionali

Nr.

d/o

Numele,

Prenumele

Ziua, 

luna,

anul 

naşterii

Numărul

de

telefon

Apar-

tenenţa 

politică

Locul de muncă,

funcţia ocupată

1 Tomacu

Vitalie

03.02.1970 069305919 PSRM Secţia consultativă, Spitalul Raional Floreşti; Medic
2 Mandalac

Zinaida

06.03.1951 068525207 PDM Neangajată; Pensionară
3 Antoci

Valeriu

22.11.1954 069339397 PDM SRL ,,Antagro CBS”; Director
4 Gordilă

Vasile

12.02.1957 078890330 PDM ,,Coopalimentara”; Administrator
5 Şaramet

Iurie

13.07.1959 060903155 PLDM Inspectoratul Fiscal de Stat; Şef
6 Maxian

Alina

21.04.1988 069856485 PDM Filiala Floreşti a ÎS ,,Poşta Moldovei”; Şef
7 Manole

Aliona

23.07.1968 069239940 PDM Preşedinte al Consiliul raional Floreşti al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei
8 Zaharco

Elena

15.07.1963 069968584 PPEM Neangajată
9 Ciobanu

Sergiu

26.10.1960 069105739 PLDM Aeroportul Internaţional
Mărculeşti; Inginer-Şef
10 Vlas

Iurie

27.05.1990 069016924 PDM SA MoldovaGaz; Şef Secţia Furnizare gaze naturale şi Relaţii cu consumatorii
11 Vasilache

Nina

20.10.1954 069673179 PDM Casa Teritorială de Asigurări Sociale, Floreşti; Şef
12 Simaşco

Ghenadie

19.06.1970 069306219 PSRM S.A. ,,Servicii Comunale Floreşti”; Merceolog
13 Crîjanovschii

Ruslan

19.06.1973 069160546 PN Neangajat
14 Sîngureanu

Victor

27.04.1974 079402507 PLDM SRL ,,WeTrade-Agro”; Tehnolog
15 Rotari

Nicolai

27.04.1955 069115505 PCRM SRL ,,Demeder-com”; Director
16 Moroşanu

Serghei

29.03.1956 069078261 PLDM Neangajat; Pensionar
17 Gustoi

Eugeniu

22.06.1985 069134939 PCRM Direcţia pentru Statistică a raionului Floreşti; Şef
18 Tîltu

Mihail

19.09.1955 079766066 PN Şomer
19 Vacarciuc

Mihail

 23.09.1956 069358626 PDM Biroul de Evidenţă şi Documentare a populaţiei, Floreşti; Şef
20 Şarban

Ion

02.07.1978 079087722 PCRM SRL ,,Wetrade-Agro”; Şef de elevator
21 Mereuţă 

Ion

07.10.1967 068439335 PCRM SRL ,,Mol-Animex”; Medic-veterinar
22 Solomca

Carolina

08.10.1980 060185896 PLDM Neangajată
23 Rîjcov

Eleonora

01.02.1958 069316586 PLDM IM ,,Reţele Termice Floreşti”; Şef
24 Gîtu

Ghenadie

15.08.1971 069415321 PSRM Neangajat
25 Babliuc

Mihail

17.02.1955 060309999 PN SRL ,,Maeta”; Director
26 Sidorenco

Andrei

17.11.1988 079092424 PLDM Agenţia Achiziţii Publice; Specialist
27 Zosim

Alexei

26.03.1965 069116903 PDM SRL ,,Floreşti-gaz”; Director
28 Ciobanu

Aurica

09.09.1959 069577107 PCRM Direcţia raională pentru Siguranţa Alimentelor; Veterinar-laborant
29 Cojocaru

Grigore

19.11.1955 0686933886 PCRM S.A. Servicii Comunale; Director
30 Guguman

Tamara

01.03.1958 069145846 PN Neangajată
31 Gherasimov

Roman

13.06.1967 069361580 PL Întreprinderea pentru Silvicultu-ră, Soroca; Şef
32 Ţurcanu

Mihail

04.09.1962 069326199 PLDM Gospodăria Ţărănească ,,M.Ţur-canu”; Director
33 Şura

Procopii

02.09.1957 069121556 PCRM IMSP ,,Spitalul raional Flo-reşti”; Şef  al Serviciului Econo-mie