Direcția Agricultură și Alimentație

Adresa: MD 5001 or.Florești, bul. Victoriei 2, Sediul Consiliului Raional, etajul 3, biroul 50

Telefon: 0250-2-20-50; 2-14-76; 2-28-41; 2-29-00

E-mail: daafr@mail.ru

Direcția Agricultură și Alimentație activează ca subdiviziune structurală în subordinea Consiliului raional Florești.

Sarcinile principale ale Direcției:

 

 • Promovarea și implimentarea obiectivelor strategice ale politicii agrare a statului în teritoriu
 • Monitorizarea stării social-economice și ecologice a agenților economici din sectorul agroalimentar, indiferent de forma de proprietate și organizatorico-juridică.
 • Supravegherea respectării normelor juridico-administrative, tehnologice și ecologice asupra proceselor de producere, prelucrare, stocare, depozitare, transportare și comercializare a produselor agricole proaspete, prelucrate, a materiei prime agricole, precum și utilizării factorilor de producție aferenți.
 • Acordarea asistenței informaționale, metodologice și consultative tuturor producătorilor și prelucrătorilor producției agricole, inclusiv a proprietarilor individuali, organizațiilor obștești și populației rurale.
 • Elaborarea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul agroalimentar, sintezelor și prognozelor simestriale și anuale privind situația social-economică în sectorul agroalimentar al raionului.
 • Reglementarea regimului proprietății și relațiilor funciare, ținerea cadastrului funciar, monitoringului pământului din teritoriul raionului, controlul asupra folosirii raționale și protecției terenurilor în conformitate cu legislația în vigoare.
 • Spectrul de servicii în domeniul agriculturii şi relaţiilor funciare propus   pentru acordarea producătorilor şi proprietarilor de pământ de specialiştii Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie.


Funcţiile de bază ale Direcţiei:

 

 1. Informaţii privind tehnologii performante şi abordări noi,
 2. Asistenţă informaţională cu privire la ofertele de vânzare-cumpărare a materialului semincier, săditor, tehnică, carburanţi, îngrăşăminte şi produse de uz fitosanitar, colectarea şi comercializarea produselor agroalimentare.
 3. Organizarea seminarelor şi loturilor demonstrative pentru asistenţa metodologică şi tehnologică a producătorilor şi prelucrătorilor producţiei vegetale şi animaliere, deţinătorilor de cote de teren echivalente, specialiştilor în reglementarea regimului funciar şi cadastru din primării; desfăşurarea cursurilor de instruire şi perfecţionare profesională.
 4. Prestarea informaţiei şi asistenţă agricultorilor privind modul de utilizare şi accesare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli.
 5. Promovarea producătorilor agricoli şi a producţiei agroalimentare autohtone prin participarea la expo- târguri specializate.
 6. Asistenţă consultativă şi practică deţinătorilor de cote de teren echivalente şi agenţilor economici în inspectarea plantaţiilor perene, elaborarea unor recomandări privind utilizarea eficientă a plantaţiilor perene, întocmirea documentelor corespunzătoare privitor casării şi defrişării plantaţiilor perene.
 7. Protejarea deţinătorilor de cote de teren echivalente şi mijloace de producere în vederea respectării Legii cu privire la arenda în agricultură.
 8. Acordarea asistenţei consultative în iniţierea unei activităţi în domeniul agricol (înfiinţarea unei gospodării ţărăneşti, întreprinderi individuale, CAP, SRL etc.).
 9. Informaţii şi consultanţă privind protecţia plantelor,
 10. Efectuarea pronosticului agricol,
 11. Asistenţă consultativă şi practică în rezolvarea litigiilor funciare,
 12. Informare şi consultanţă privind regimul proprietăţii funciare asupra terenurilor şi cotelor de teren echivalent,
 13. Obţinerea documentelor / extraselor din Registrul cadastral funciar,
 14. Măsurări pe teren şi stabilirea hotarelor terenurilor, cotelor de teren echivalent,
 15. Repartizarea terenurilor în natură,
 16. Asistenţă la elaborarea proiectelor de consolidare a terenurilor prin comasarea sectoarelor cotelor de teren echivalent,
 17. Asistenţă la elaborarea proiectelor şi stabilirea pe teren a hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale şi a intravilanului localităţilor,
 18. Întocmirea bilanţei funciare a terenurilor pe categorii şi deţinătorişi alte documente cadastrale,
 19. Supravegherea dării în exploatare a măsurilor silvo-ameliorative, hidro-ameliorative şi introducerea modificărilor respective în cadastrul funciar.

                                     

Structura direcției:

 

Șef al Direcției: Cocerovschi Anatolie 

agricultura

Specialist principal în problemele planificării şi dezvoltării producţiei animaliere:

Gorbievschi Tatiana

Specialist principal în problemele planificării şi prognozării producţiei agricole:

Balan Elena

Specialist principal al Serviciului Relaţii Funciare şi Cadastru:

Gonța Vadim

Specialist principal în problemele palificării şi dezvoltării producţiei vegetale:

Rotaru Iulian

 

EVENIMENTE TRADIȚIONALE:

 

 • Participarea la expozițiile republicane ” Fabricat în Moldova” și ”Farmer”

ianuarie – februarie

 • Controlul reciproc între producătorii agricoli și primăriile raionulșui pe problemele culturii câmpurilor, îngrijirii culturilor agricole și pregătirii către recoltarea culturilor cerealiere și leguminoase.

mai-iunie

 • Sărbătoarea ”Pâinii”                                                                 decada a II a lunii august

           

 • Ziua Lucrătorului din Agricultură și Industria prelucrătoare.

decada a III a lunii noiembrie