Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei

MD – 5001, Republica Moldova, orașul Florești, bd. Victoriei nr. 2, Consiliul Raional Floreşti, etajul 1

Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei este o subdiviziune structurală în subordinea Consiliului raional Floreşti.

Scopul direcției este de a contribui la îmbunătățirea calității vieții persoanelor în dificultate, prin asigurarea asistenței sociale în raza unității administrativ-teritoriale în care activează. În vederea realizării acestui scop, prioritare sînt următoarele obiective:

 • dezvoltarea şi administrarea serviciilor de asistență socială la nivel teritorial în conformitate cu politica națională și strategiile din domeniu;
 • satisfacerea necesităților sociale ale persoanelor și grupurilor aflate în dificultate;
 • implementarea unor programe specifice privind protecția copiilor şi familiei și protecția persoanelor cu dizabilități.

Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei este responsabilă de identificarea persoanelor defavorizate şi acordarea serviciilor sociale calitative, ajutorului social, material și pentru perioada rece a anului, în scopul ameliorării condiţiilor de trai. Promovează politica statului în domeniul respectiv şi asigură aplicarea legislaţiei la nivel teritorial.

Obiective strategice:

 • Formarea profesională şi dezvoltarea continuă a aptitudinilor şi competenţelor personalului care activează în sistemul de asistenţă socială;
 • Reintegrarea şi reabilitarea socială a persoanelor vîrstnice şi cu dizabilităţi;
 • Dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului de ajutoare a familiilor vulnerabile;
 • Asigurarea dezvoltării sistemului de protecţie socială a copilului şi familiei.

Şef Direcţie Generală

Aurica BURLACU

Data, luna, anul naşterii: 29 august 1978

Studii:

 • 1995-2000, Universitatea de Stat «Alecu Russo» din Bălţi, specialitatea «Limba şi literatura română şi limba latină» (calificare: profesor de limba şi literatura română şi limba latină);
 • 2005-2009, Institutul Nistrean de Economie şi Drept din Bălţi, specialitatea «Drept»;
 • 2018-2020, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, master în Asistenţă Socială, specializarea «Managementul serviciilor sociale şi de sănătate» .

Experienţă profesională:

 • 2003-2003, lucrător, Î.I. «Rusnac» din or. Bălţi;
 • 2003-2008, bibliotecar, Gimnaziul Gura Căinarului, r-nul Floreşti;
 • 2008-2013, asistent social al CASCF pe lîngă Direcţia Asistenţă Socială, Sănătate şi Protecţia Familiei Floreşti;
 • 2013-2014, director al CASCF pe lîngă Direcţia Asistenţă Socială, Sănătate şi Protecţia Familiei Floreşti;
 • 2014-2021, specialist principal, Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei din cadrul Consiliului raional Floreşti;
 • 2021-prezent, şef, Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei din cadrul Consiliului raional Floreşti.

Sarcini de bază:

 • Asigurarea organizării activităţii direcţiei;
 • Executarea controlului asupra executării bugetului direcţiei;
 • Elaborarea obiectivelor individuale şi evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici, stabilirea sarcinilor, funcţiilor şi competenţelor subalternilor;
 • Implementarea cadrului normativ privind domeniul de politică socială a Republicii Moldova în raza unităţii administrativ-teritoriale;
 • Participarea la prelucrarea şi testarea documentaţiei pentru cadrul legal-normativ naţional cu ajutor social;
 • Coordonarea executării prevederilor Strategiei Naţionale privind dezinstituţionalizarea copiilor în raion.

Date de contact:

(0250) 2-01-74, alex.burlacu@mail.ru

Şef-adjunct Direcţie Generală

Petru RUSU

Data, luna, anul naşterii: 18 iunie 1956

Studii:

 • 1973-1977, Institutul Pedagogic de Stat «Alecu Russo» din Bălţi, specialitatea «Limba şi litaratura moldovenească» (calificare: profesor de limba şi literatura moldovenească în şcoală medie).

Experienţă profesională:

Sarcini de bază:

 • Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea impactului privind implementarea politicilor sociale în raza unităţii administrativ-teritoriale;
 • Acordarea asistenţei metodologice specialiştilor în domeniul social, consolidarea capacităţilor de planificare strategică, analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor sociale în raion;
 • Efectuarea analizei ex-ante şi ex-post a impactului politicilor în domeniu, identificarea direcţiilor prioritare de dezvoltare şi modernizare a sistemului;
 • coordonarea şi asigurarea gestionării eficiente a serviciilor şi prestaţiilor sociale conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova;
 • Sensibilizarea opiniei publice referitor la prevenirea violenţei şi traficului de fiinţe umane.

Date de contact:

petrurusu56@gmail.com

Serviciul Monitorizare, Evaluare, Planificare Strategică şi Raportare

Serviciul Monitorizare, Evaluare, Planificare Strategică şi Raportare

Gaivas Nina, Contabil-şef (0250 2-20-03, gaivas.nina.1959@gmail.com);

Florea Cristina, Specialist principal;

Contabilitate centralizată

Railean Nadejda, Contabil (0250 2-10-25);

Deleu Natalia, Contabil (0250 2-10-25, deleu89@bk.ru);

Obuhov Nina, Contabil (0250 2-20-03).

Serviciul Juridic şi Resurse Umane

Lai Mihaela, Specialist principal (0250 2-10-25, mihaela.lai.94@bk.ru).

Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul

Singureanu Angela, Şef Serviciu (singureanu.angela@mail.ru);

Ceban Valeriu, Programator (valeriu9797@mail.ru).

Serviciul Prestaţii Sociale

Zaharco Olga, Specialist principal (0250 2-02-85, olga_zaharco@mail.ru);

Revenco Mariana, Inspector superior (0250 2-02-85, revenco.m@mail.ru).

Secţia Protecţia Persoanelor în Etate şi cu Dizabilităţi

Morgun Mariana, Şef Secţie (0250 2-59-76, mariana_morgun@mail.ru);

Davidovici Aliona, Specialist principal (0250 2-59-76, alionadavide@gmail.com);

Andreeva Natalia, Asistent social (0250 2-59-76, natalia.andreva.82@mail.ru);

Lai Svetlana, Felcer protezist 0,5 (lai.svetlana@mail.ru);

Smolenschi Svetlana, Felcer protezist 0,5.

Serviciul Asistenţă Personală

Frecăuţan Ludmila, Manager (frecautan-l@mail.ru);

Axentii Lilia, Manager (laxentii@mail.ru);

Ştirbu Alexandra, Manager (alexandra.murzac@mail.ru).

Serviciul Îngrijire Socială la Domiciliu

Iarmenco Angela, Manager (0250 2-40-34, sisdfloresti@mail.ru);

Zgardan Tatiana, Manager (0250 2-40-34,
sisdfloresti@mail.ru);

Mutruc Oxana, Manager (0250 2-40-34,
sisdfloresti@mail.ru).

Serviciul Plasament Familial pentru Adulţi

Vacant, Asistent familial.

Serviciul Azil pentru Persoane în Vîrstă şi cu Dizabilităţi

Crivorucica Vera, Director (0250 44-4-83, vera_crivorucica@yahoo.com).

Secţia Protecţia Copilului şi Familiei

Cobzac Liudmila, Şef Secţie (0250 2-63-05, liudmila_cobzac@mail.ru);

Vacant, Specialist principal.

Serviciul Asistenţă Juridică

Ciobu Rodica, Jurist (0250 2-27-64, rodica.revenco@mail.ru).

Serviciul Asistenţă Psihologică

Creciun Stela, Psiholog (stelasuhari@mail.ru).

Serviciul Sprijin Familial

Rîbalchin Ina, Manager (0250 2-27-64, ina_ribalchin@mail.ru);

Sîrbu Sanda, Asistent social (0250 2-27-64, Sanda_1984@mail.ru).

Serviciul Plasamente de tip Familial

a) Serviciul Asistenţă Parentală Profesionistă

Caldîba Alina, Manager (0250 2-27-64, alinuta.doroftei@mail.ru);

Ştirbu Cristina, Asistent social (0250 2-27-64, cristina.stirbu1@mail.ru);

Stanchevici Adela, Asistent social (0250 2-27-64, adelastanchevici89@mail.ru);

Lungu Cristina, Asistent social (02502-27-64, cristina.lungu282893@gmail.com);

Pegza Olesea, Asistent social (0250 2-27-64, olesea.pegza@gmail.com).

b) Serviciul Tutelă/Curatelă

Bădănău Galina, Asistent social (0250 2-27-64, badanau_galina@mail.ru).

Serviciul Sprijin Tinerilor ieşiţi din Serviciile de Plasament

Furdui Valeria, Manager (furdui.valeria96@gmail.com).

Serviciul pentru Copii cu Dizabilităţi

(Echipa Mobilă)

Ţugui Viorica, Manager (0250 2-70-47, tugui.viorica@mail.ru);

Vacant, Psiholog;

Borş Iurie, Kinetoterapeut 0,5 (0250 2-70-47);

Vacant, Kinetoterapeut 0,5;

Gherciuc Rita, Asistent social (0250 2-70-47, gherciu.rita@mail.ru);

Botnari Elena, Logoped 0,25 (0250 2-70-47, ).

Serviciul Plasamente Rezidenţiale

(Serviciul Casă Comunitară pentru Copii în situaţie de risc)

Scutari Cristina, Director Casa Comunitară nr. 1 (0250 2-72-11, cristinamaneascutari@mail.ru);

Ursu Dorel, Director Casa Comunitară nr. 2 (0250 2-71-59, dorelu@list.ru).

Serviciul Asistenţă Socială Comunitară

Groza Maria, Manager (0250 2-20-03, mariagroza1963@mail.ru).

Serviciul Administrativ Auxiliar

Caminschi Lidia, Secretar stenograf, anticamera (0250 2-01-74);

Ceapa Vitalie, Şofer (conducător auto);

Russu Andrei, Şofer (conducător auto);

Vacant, Şofer (conducător auto).