Direcţia Generală Asistenţă socială şi Protecţie a familiei


Adresa:

MD–5001, or. Floreşti, Bulevardul Victoriei 2

Clădirea Consiliului raional,
etajul I, birourile: 14, 15 ,16, 37

 

Tel./fax: (0250) 2-01-74; 2-10-25; 2-27-64;
2-63-05; 2-70-47; 2-20-03


Şef direcţie

Rusu Petru

tel.: 0-250-2-01-74, email.: social@floresti.md

 

????????????????????????????????????

Direcţia Generală Asistenţă socială şi Protecţie a familiei este o subdiviziune structurală în subordinea Consiliului raional Floreşti.

Scopul Direcției este de a contribui la îmbunătățirea calității vieții persoanelor în dificultate prin asigurarea asistenței sociale în raza unității administrativ-teritoriale în care activează. În vederea realizării acestui scop, prioritare sînt următoarele obiective:

 • dezvoltarea şi administrarea serviciilor de asistență socială la nivel teritorial în conformitate cu politica națională și strategiile din domeniu;
 • satisfacerea necesităților sociale ale persoanelor și grupurilor aflate în dificultate;
 • implementarea unor programe specifice privind protecția copiilor şi familiei și protecția persoanelor cu dizabilități.

Direcţia Generală Asistenţă socială şi Protecţie a familiei este responsabilă de identificarea persoanelor defavorizate şi acordarea serviciilor sociale calitative, ajutorului social, material și pentru perioada rece a anului în scopul ameliorării condiţiilor de trai. Promovează politica statului în domeniul respectiv şi asigură aplicarea legislaţiei la nivel teritorial.

Obiectivele strategice:

 • formarea profesională şi dezvoltarea continuă a aptitudinilor şi competenţelor personalului care activează în sistemul de asistenţă socială;
 • reintegrarea şi reabilitarea socială a persoanelor vîrstnice şi cu dizabilităţi;
 • dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului de ajutoare a familiilor vulnerabile;
 • asigurarea dezvoltării sistemului de protecţie socială a copilului şi familiei.

Subdiviziuni:

Direcţia Generală Asistenţă socială şi Protecţie a familiei

 • şef Direcţie – Rusu Petru, tel.: 0250-2-01-74;
 • contabil-şef – Groza Aliona, tel.: 0250-2-20-03;
 • contabil salariu – Bonari Cristina, tel.: 0250-2-20-03;
 • contabil material – Rusu Alina, tel.: 0250-2-20-03;
 • contabil – Groza Ludmila, tel.: 0250-2-20-03;
 • specialist principal (persoane în etate şi cu dizabilităţi şi evidenţa şi distribuirea foilor de tratament) – Ciuvaga Lidia, tel.: 0250-2-02-85;
 • specialist principal (familii cu copii în situaţie de risc) – Cobzac Ludmila, tel.: 0250-2-27-64;
 • specialist principal în protecţia drepturilor copilului – Burlacu Aurica, tel.: 0250-2-27-64;
 • specialist superior (acordarea ajutorului material) Panciuc Oxana, tel.: 0250-2-02-85;
 • specialist Resurse umane – Furdui Angela, tel.: 0250-2-59-76 ;
 • operator (administrare ajutor social) – Revenco Mariana, tel.: 0250-2-02-85;

Centrul de Asistenţă Socială a Copilului şi Familiei

 1. Florea Cristina – director
 2. Ştirbu Cristina – asistent social 
 3. Ciobu Rodica – jurist
 4. Pegza Olesea – asistent social
 5. Zaharco Olga – asistent social
 6. Stanchevici Adela – asistent social
 7. Chirca Ion – şofer

Serviciul asistenţă socială comunitară

 • șef serviciu – Morgun Mariana; tel.: 0250-2-10-85

Asistenţii sociali din localităţile raionului

 1. Ghindeşti – Bruma Tatiana; tel-0250-7-11-40
 2. Mărculeşti- Vîrlan Ina, tel.: 0250-45-3-38
 3. Alexeevca – Groza Elena, tel.: 0250-47-2-23;
 4. Băhrineşti – Frecăuţan Ludmila, tel.: 0250-41-2-70;
 5. Caşunca – Stropşa Svetlana, tel.: 0250-67-2-61;
 6. Coşerniţa – Gheleţchi Svetlana, tel.: 0250-39-4-85;
 7. Cerniţa – Capbătut Valeria, tel.: 0250-59-2-74;
 8. Ciripcău – Tulei Carolina, tel.: 0250-93-4-74;
 9. Ciutuleşti – Mardari Angela, tel.: 0250-38-2-68;
 10. Domulgeni – Armaş Arina, tel.: 0250-33-2-36;
 11. Frumuşica – Negruţa Elena, tel.: 0250-61-2-36;
 12. Ghindeşti – Bruma Stela, tel.: 0250-7-15-33;
 13. Gura Camencii – Palamarciuc Feodora tel.: 0250-43-3-41;
 14. Gura Căinarului – Strungari Maria, tel.: 0250-40-2-36;
 15. Iliciovca – Moscaliuc Irina, tel.: 0250-64-2-36;
 16. Izvoare – Novac Valentina, tel.: 0250-62-2-38;
 17. Lunga – Zelenco Svetlana, tel.: 0250-45-2-95;
 18. Mărculeşti – Olteanu Victoria, tel.: 0250-41-5-05; 
 19. Nicolaevca – Reus Tatiana, tel.: 0250-36-3-99;
 20. Prajila – Andriţchi Aliona, tel.: 0250-65-7-10
 21. Prodăneşti – Antonova Natalia, tel.: 0250-44-5-10;
 22. Putineşti – Antoci Oxana, tel.: 0250-35-2-38;
 23. Rădulenii Vechi – Sochircă Zoia, tel.: 0250-46-2-46;
 24. Roşietici – Rotari Marina, tel.: 0250-94-2-12
 25. Sevirova – Slivca Victoria, tel.: 0250-42-2-36;
 26. Ştefăneşti- Cernopolc Violeta, tel.: 0250-49-2-65
 27. Trifăneşti – Surdu Viorica; tel.: 0250-61-2-19
 28. Vărvăreuca – Belenciuc Tatiana, tel.: 0250-2-01-35
 29. Cuhureştii de Sus-Cîşlari Nadejda, tel.: 0250-57-4-16
 30. Cuhureştii de Jos – Cîşlari Viorica, tel.: 0250-77-6-66
 31. Tîrgul Vertiujeni – Ţurcan Leonid, tel.: 0250-68-2-38
 32. Cunicea – Morgun Larisa, tel.: 0250-51-0-11
 33. Japca – Cornea Valentina, tel.: 0250-55-2-25
 34. Napadova – Andrieş Elena, tel.: 0250-52-3-68
 35. Sănătăuca – Lăcrămioară Emilia, tel.: 0250-66-2-38
 36. Temeleuţi – Brăilean Valentina, tel.: 0250-58-2-36
 37. Văscăuţi – Constantinică Viorica, tel.: 0250-56-2-36
 38. Vertiujeni –                                 tel.: 0250-53-2-36
 39. Zăluceni – Ciobu Livia, tel.: 0250-54-2-70
 40. or. Floreşti – Balan Oxana, tel: 0250 -2-08-11
 41. or. FloreştiGherciu Rita, tel: 0250 -2-08-11
 42. or. FloreştiDragomiretchi Mariana, tel: 0250 -2-08-11

Serviciul îngrijire socială la domiciliu

 • şef serviciu – Iarmenco Angela, tel.: 0250-2-40-34
 • şef serviciu – Cojocari Silvia, tel.: 0250-2-40-34
 • şef serviciu – Ştirbu Alexandra, tel.: 0250-2-40-34

Lucrătorii sociali din localităţile raionului

 1. Bondarenco Raisa, s.Alexandrovca
 2. Bruma Vera, s.Vărvăreuca
 3. Ciobanu Galina, s.Răduleni Vechi
 4. Ceban Ala, s.Caşunca
 5. Chiseliţa Galina, s.Ciripcău
 6. Chişlari Ludmila, s.Gura Camencii,Bobuleşti
 7. Ciubotaru Maria, Or.Floreşti
 8. Diordiev Lidia, s.Antonobca
 9. Ganţa Aurica, s.Gura Camencii,Gvozdova
 10. Ghimpu Lidia, s.Ciutuleşti
 11. Carbune Ina, s.Vărvăreuca
 12. Gorobeţ Natalia, s.Iliciovca
 13. Groza Maria, s.Frumuşica
 14. Groza Maria, s.Frumuşica
 15. Iacoban Ana, s.Prajila
 16. Nacu Maria, s.Văscăuţi
 17. Patraş Elena, s.Trifăneşti
 18. Petuhova Elena, s.Prajila,Mihailovca
 19. Pînu Valentina, s.Prajila
 20. Munteanu Oxana, s.Cerniţa
 21. Revenco Aurelia, s.Lunga
 22. Sicalenco Lidia, s.Alexeevca
 23. Sîrbu Maria, s.Prajila
 24. Sochircă Emilia, s.Dumitreni
 25. Sochircă Andrei, s.Răduleni Vechi
 26. Susan Nina, s.Serbeşti
 27. Zghibarţă Viorica, s.Ciutuleşti
 28. Amarfii Ina, s.Sănătăuca
 29. Goreanschi Ala, or.Floreşti
 30. Brăilean Iilia, s.Japca
 31. Ceban Victor ,s.Cuhureştii de Sus
 32. Blănuţă Elena, s.Sănătăuca
 33. Cibotaru Eugenia, s.Tîrgul Vertiugeni
 34. Coban Ana ,s.Japca
 35. Dodu Ala ,s.Cuhureştii de Sus
 36. Cotai Lucia, s.Vertiujeni
 37. Elizaveţchi Grigore, s.Cunicia
 38. Godoroja Zinaida, s. Cunicia
 39. Muntean Alina, s.Napadova
 40. Ohoţchi Elena, s.Vertiujeni
 41. Pascari Liliana, s.Japaca
 42. Pavelcu Elizaveta, s.Burcuc
 43. Podlesnova Elena, s.Cunicia
 44. Polearuş Maria, s.Octeabriscoe
 45. Racu Inna s.Cuhureştii de Sus
 46. Repede Zinaida, s.Cuhureştii de Jos
 47. Solonari larisa, or. Floreşti
 48. Şarban Elena, s.Cunicia
 49. Vasilache Maria, s.Sănătăuca
 50. Vasilachi Stepanida, s.Sănătăuca
 51. Vicol Elena, s.Cuhureştii de Jos
 52. Vicol Maria, s. Cuhureştii de Jos
 53. Zîmbrianu Victoria, s.Tîrgul Vertiujeni
 54. Moraru Natalia, s. Zăluceni
 55. Tocarciuc Maria, s.Roșietici
 56. Pînzari Zinaida ,or. Floreşti
 57. Gavriliţă Olga, or. Ghindeşti
 58. Palii Feodora ,or. Mărculeşti
 59. Volentir Nina, s. Băhrineşti
 60. Dutcovici Galina, s. Băhrineşti
 61. Ganea Ludmila, s. Coşerniţa
 62. Griţco Ana, s. Coşerniţa
 63. Popistaş Valentina, s. Domulgeni
 64. Frenchil Valentina, s. Hîrtop
 65. Vladimir Valentina, s. Ţîra
 66. Sacară Tatiana, s. Gura Cainarului
 67. Popescu Natalia, s. Gura Cainarului
 68. Petruşin Svetlana, s. Zarogeni
 69. Godorog Diana, s. Izvoare
 70. Golovatîi Tatiana, s. Izvoare
 71. Rotarciuc Aurica, s. Mărcileşti
 72. Cumpătă Ala, s. Nicolaevca
 73. Dracenco Alexandru, s. Nicolaevca
 74. Hersun Tatiana, s. Prodăneşti
 75. Spatari Tatiana, s. Prodăneşti
 76. Pleşca Tamara, s. Putineşti
 77. Rotari Valentina, s. Putineşti
 78. Lungu Galina ,s. Roşietici
 79. Lazăr Ludmila, s. Sevirova
 80. Pohilă Ludmila, s. Sevirova
 81. Budurin Zinaida, s. Ştefăneşti
 82. Belenco Tatiana, s. Ştefăneşti
 83. Dugnean Maria, s. Temeleuți

Serviciul Asistenţă Parentală Profesionistă

Şef Serviciu AP – Botnariuc Cristina, tel: 0250-2-02-85


Asistenţii parentali profesionişti

 1. Barbăscumpă Galina, s.Băhrineşti
 2. Briceag Alina, G. Căinarului
 3. Brijatîi Galina, s.Hîrtop
 4. Ceban Liuba, s. Ciripcău
 5. Chihai Efimia, s.Ghindeşti
 6. Chirca Svetlana, s.Vărvăreuca
 7. Ciobanu Mariana, s. Bobuleşti
 8. Cojocari Tatiana, or. Floreşti
 9. Cornescu Ana, s. Ştefăneşti
 10. Cuşnir Jana, s.Roşietici
 11. Gheleţchi Adela, ors.Ghindeşti
 12. Gogu Maria, or. Floreşti
 13. Iaromenco Alexandra, or.Ghindeşti
 14. Leviţchi Svetlana, or.Ghindesti
 15. Mereuţă Valeria, s.Ştefăneşti
 16. Mereuţă Vera, s.Ştefăneşti
 17. Ogîlca Galina, s. Putineşti
 18. Olednic Ana, s.Hirtop
 19. Rabii Emilia s.Hîrtop
 20. Sarmaniuc Nina, s.Ciutulesti
 21. Stariş Ecaterina, s. Sanatauca
 22. Zeabliţchi Ludmila, s.Izvoare
 23. Zorea Larisa, or. Floresti

Casele de Copii de Tip Familie:

 • Bivol Alexandra, s. Unchiteşti, tel.: 0250-57378

Echipa mobilă

 1. Borş Iurie – kinetoterapeut
 2. Botnari Elena – logoped
 3. Cresiun Stela – psiholog
 4. Ţugui Viorica – asistent social

Ortopedie şi protezare

  1. Lai Svetlana – felcer protezist
  2. Smolenschi Svetlana – felcer protezist 

   Azilul pentru persoane în vîrstă şi cu dizabilităţi, s. Căpreşti

    1. Bacioi Maria – infermieră
    2. Balan Ecaterina – infermieră
    3. Baiduc Mariana – infirmieră
    4. Barbaroş Valentina – as. medical
    5. Boţoroga Olga – soră gospodină
    6. Budurin Olga – psiholog
    7. Cazacu Aliona – bucătar
    8. Cazacu Larisa – asistentă medical
    9. Chiroşca Vera – lucrător la bucătărie
    10. Ciudac Ina – asistentă medical
    11. Cojuhari Natalia – asistentă medical superioară
    12. Crivorucica Vera – directorul la Azil
    13. Deleu Alexandra – infermieră
    14. Deleu Andrei – fochist
    15. Gaideş Eudochia – asistentă medical
    16. Ghidei Eugenia – spălătoreasă de rufe
    17. Grecu Elizaveta – infermieră
    18. Lungu Svetlana – bucătar
    19. Lungu Valentina – soră gospodină
    20. Morohai Cicilia – psiholog
    21. Paladii Mariana – infermieră
    22. Pustenichi Ina – bucătar
    23. Zaivii Liubovi – infermieră
    24. Cibotari Liudmila – lucrător auxiliary
    25. Cibotari Mihail – fochist
    26. Cojuhari Igor – şofer
    27. Durnescu Veronica – as.medical
    28. Lai Victor – medic
    29. Popistaş Galina – spălătoreasă
    30. Sviridova Nina – infirmieră


   Casa Comunitară Nr. 1

   1.Scutari Cristina – manager şi pedagog social

   2.Curteanu Victoria – pedagog social

   3.Dobîndă Ludmila – pedagog social

   4.Marcauţan Ala – pedagog social

   5.Podborschii Ludmila – pedagog scial

   6.Rusu Tatiana – pedagog social

   7.Tintiuc Oxana – pedagog social

   8.Lungu Nina – pedagog social

   9.Zagorodniuc Tatiana – bucătar


   Casa Comunitară Nr. 2

   1.Ursu Dorel – director

   2.Braga Silvia – pedagog social

   3.Bubulici Nelea – pedagog social

   4.Gurghiş Stanislav – pedagog social

   5.Lupaşcu Angela – pedagog social

   6.Ouş Maria – bucătar

   7.Purice Tatiana – pedagog social

   8.Rusu Doina – pedagog social

   9.Tuceacov Tatiana – pedagog social

   10.Ciubotaru Ana – pedagog social

   11.Cebotari Ana – deridicătoare

   Evenimente tradiţionale:

 • retragerea trupelor armate sovietice din Afganistan – 15 februarie;
 • comemorarea începutului acțiunilor de luptă pentru independenţă și integritatea Republicii Moldova – 2 martie;
 • comemorarea participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl – 26 aprilie;
 • acţiuni de binefacere şi caritate consacrate sărbătorilor de Paşti:”De la inimă la inimă”-aprilie2014; 
 • comemorarea eroilor care au luptat cu fascismul în Războiul II Mondial – 9 mai;
 • sărbătoarea familiei – 15 mai;
 • Ziua Internaţională a Ocrotirii Copiilor – 1 iunie;
 • deschiderea sezonului estival „Vara-2014″ – 15 iunie;
 • ziua persoanelor supuse represiunilor politice – iulie;
 • omagierea oamenilor de vîrsta a treia: Ziua Internaţională a oamenilor în etate  – 1 octombrie;
 • săptămîna propagării drepturilor copilului: „Copilul în vizorul legislatorilor” – noiembrie;
 • Ziua Internaţională a persoanelor cu dizabilităţi – 3 decembrie;