Direcţia Asistenţă socială, Sănătate şi Protecţie a familiei

Adresa:

 

MD–5001, or.Floreşti, Bulevardul Victoriei 2

Clădirea Consiliului raional,
etajul I, birourile: 14, 15 ,16, 37

Tel./fax: (0250) 2-01-74; 2-10-25; 2-27-64;
2-63-05; 2-70-47; 2-20-03


Şef direcţie

 

Rusu Petru

 

tel.: 0-250-2-01-74, email.: social@floresti.md

 

????????????????????????????????????

 

Direcţia Asistenţă Socială, Sănătate şi Protecţie a Familiei este o subdiviziune structurală în subordinea Consiliului raional Floreşti.

Scopul Direcției este de a contribui la îmbunătățirea calității vieții persoanelor în dificultate prin asigurarea asistenței sociale în raza unității administrativ-teritoriale în care activează. În vederea realizării acestui scop, prioritare sînt următoarele obiective:

 • dezvoltarea şi administrarea serviciilor de asistență socială la nivel teritorial în conformitate cu politica națională și strategiile din domeniu;
 • satisfacerea necesităților sociale ale persoanelor și grupurilor aflate în dificultate;
 • implementarea unor programe specifice privind protecția copiilor şi familiei și protecția persoanelor cu dizabilități.

Direcţia Asistenţă Socială, Sănătate şi Protecţie a Familiei este responsabilă de identificarea persoanelor defavorizate şi acordarea serviciilor sociale calitative, ajutorului social, material și pentru perioada rece a anului în scopul ameliorării condiţiilor de trai. Promovează politica statului în domeniul respectiv şi asigură aplicarea legislaţiei la nivel teritorial.

Obiectivele strategice:

 • formarea profesională şi dezvoltarea continuă a aptitudinilor şi competenţelor personalului care activează în sistemul de asistenţă socială;
 • reintegrarea şi reabilitarea socială a persoanelor vîrstnice şi cu dizabilităţi;
 • dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului de ajutoare a familiilor vulnerabile;
 • asigurarea dezvoltării sistemului de protecţie socială a copilului şi familiei.

 

Subdiviziuni:

 

Direcţia Asistenţă Socială, Sănătate şi Protecţie a Familiei

 • şef Direcţie – Rusu Petru, tel.: 0250-2-01-74;
 • contabil-şef – Groza Aliona, tel.: 0250-2-20-03;
 • contabil salariu – Ştirbu Alexandra, tel.: 0250-2-20-03;
 • contabil material – Bonari Cristina, tel.: 0250-2-20-03;
 • contabil – Bumbac Alina, tel.: 0250-2-20-03
 • specialist principal (persoane în etate şi cu dizabilităţi şi evidenţa şi distribuirea foilor de tratament) – Ciobanu Maria, tel.: 0250-2-70-47;
 • specialist principal (persoane în etate şi cu dizabilităţi şi evidenţa şi distribuirea foilor de tratament) – Ciuvaga Lidia, tel.: 0250-2-70-47;
 • specialist principal (familii cu copii în situaţie de risc) – Cobzac Ludmila, tel.: 0250-2-27-64;
 • specialist principal în protecţia drepturilor copilului – Burlacu Aurica, tel.: 0250-2-27-64
 • specialist superior (acordarea ajutorului material) Panciuc Oxana, tel.: 0250-2-10-25;
 • specialist (acordarea ajutorului material) – Novac Tatiana, tel.: 0250-2-10-25 ;
 • specialist (administrare ajutor social) – Revenco Mariana, tel.: 0250-2-10-25;

Centrul de Asistenţă Socială a Copilului şi Familiei

 1. Furdui Angela – director
 2. Bostan Irina – asistent social la CASCF
 3. Ciobu Rodica – jurist
 4. Furdui Angela – director
 5. Us Aliona – asistent social
 6. Zaharco Olga – asistent social
 7. Stanchevici Adela – asistent social
 8. Lai Mihaela – persoană responsabilă de resursele umane
 9. Chirca Ion – şofer

Serviciul asistenţă socială comunitară

 • șef serviciu – Morgun Mariana

Asistenţii sociali din localităţile raionului

 1. Ghindeşti – Bruma Tatiana; tel-0250-7-11-40
 2. Mărculeşti- Vîrlan Ina, tel.: 0250-45-3-38
 3. Alexeevca – Groza Elena, tel.: 0250-47-2-23;
 4. Băhrineşti – Ialovoi Olga, tel.: 0250-41-2-70;
 5. Caşunca – Stropşa Svetlana, tel.: 0250-67-2-61;
 6. Coşerniţa – Gheleţchi Svetlana, tel.: 0250-39-4-85;
 7. Cerniţa – Borş Svetlana, tel.: 0250-59-2-74;
 8. Ciripcău – Tulei Carolina, tel.: 0250-93-4-74;
 9. Ciutuleşti – Mardari Angela, tel.: 0250-38-2-68;
 10. Domulgeni – Armaş Arina, tel.: 0250-33-2-36;
 11. Frumuşica – Negruţa Elena, tel.: 0250-61-2-36;
 12. Ghindeşti – Bruma Stela, tel.: 0250-7-15-33;
 13. Gura Camencii – Palamarciuc Feodora tel.: 0250-43-3-41;
 14. Gura Căinarului – Strungari Maria, tel.: 0250-40-2-36;
 15. Iliciovca – Sîrbu Galina, tel.: 0250-64-2-36;
 16. Izvoare – Novac Valentina, tel.: 0250-62-2-38;
 17. Lunga – Răileanu Marina, tel.: 0250-45-2-95;
 18. Mărculeşti – Rusu Svetlana , tel.: 0250-41-5-05; 
 19. Nicolaevca – Brîncoveanu Olga tel.: 0250-36-3-99;
 20. Prajila – Anriţchi Aliona, tel.: 0250-65-7-10
 21. Prodăneşti – Cernopolc Violeta, tel.: 0250-44-5-10;
 22. Putineşti – Antoci Oxana, tel.: 0250-35-2-38;
 23. Rădulenii Vechi – Sochircă Zoia, tel.: 0250-46-2-46;
 24. Roşietici – Sarmaniuc Viorica, tel.: 0250-94-2-12
 25. Sevirova – Ţurcan Oxana, tel.: 0250-42-2-36;
 26. Ştefăneşti- Pavlovschi Valentina, tel.: 0250-49-2-65
 27. Trifăneşti – Surdu Viorica; tel.: 0250-61-2-19
 28. Vărvăreuca – Oloier Victoria, tel.: 0250-2-01-35
 29. Cuhureştii de Sus-Cîşlari Nadejda, tel.: 0250-57-4-16
 30. Cuhureştii de Jos – Cîşlari Viorica, tel.: 0250-77-6-66
 31. Tîrgul Vertiujeni – Ţurcan Leonid tel.: 0250-68-2-38
 32. Cunicea – Morgun Larisa, tel.: 0250-51-0-11
 33. Japca – Cornea Valentina tel.: 0250-55-2-25
 34. Napadova – Rusu Viorica tel.: 0250-52-3-68
 35. Sănătăuca – Lăcrămioară Emilia, tel.: 0250-66-2-38
 36. Temeleuţi – Popovici Lilia tel.: 0250-58-2-36
 37. Văscăuţi – Constantinică Viorica, tel.: 0250-56-2-36
 38. Vertiujeni – Cerchez Raisa tel.: 0250-53-2-36
 39. Zăluceni – Ciobu Livia, tel.: 0250-54-2-70

 

Serviciul îngrijire socială la domiciliu

 • şef serviciu – Iarmenco Angela, tel.: 0250-2-27-64
 • şef serviciu – Cojocari Silvia, tel.: 0250-2-27-64
 • şef serviciu – Mutruc Oxana, tel.: 0250-2-27-64

Lucrătorii sociali din localităţile raionului

 1. Albina Ala – s.Tîrgul Vertiujeni
 2. Amarfii Ina – s.Sănătăuca
 3. Basarab Ecaterina – s.Vărvăreuca
 4. Belenco Tatiana – s.Ştefăneşti
 5. Bellinschi Iulita – s.Chirilovca
 6. Blanuţa Elena – s.Sănătăuca
 7. Bondarenco Raisa – s.Alexandrovca
 8. Branaşco Eugenia – s.Maiscoe
 9. Brăilean Iulia – s.Japca
 10. Bruma Emilia – s.Vărvăreuca
 11. Bruma Vera – s.Vărvăreuca
 12. Budurin Zinaida – s.Ştefăneşti
 13. Carauş Inga – or.Floreşti
 14. Ceban Ala – s.Caşunca
 15. Ceban Galina- s.Rădulenii Vechi
 16. Ceban Victor – s.Cuhureştii de Sus
 17. Cebotari Eugenia – s. Tîrgul Vertiujeni
 18. Chiseliţa Galina – s.Ciripcău
 19. Chişlari Ludmila – s.Gura Camencii
 20. Ciubotaru Maria – or.Floreşti
 21. Coban Ana – s.Japca
 22. Cojocari Silvia – şef al serviului
 23. Cumpătă Ala – s.Nicolaeva
 24. Diordiev Lidia – s.Antonovca
 25. Dodu Ala – s.Cuhureştii de Sus
 26. Dracenco Alexandru – s.Nicolaevca
 27. Dugnean Maria – s.Temeleuţi
 28. Dumbravă Tatiana- s.Vertiujeni
 29. Dutcovici Galina – s.Băhrîneşti
 30. Elisaveţchi Grigore – s.Cunicea
 31. Frenchel Valentina – s.Hîrtop
 32. Ganea Ludmila – s.Coşerniţa
 33. Ganţa Aurelia – s.Gura-Camencii
 34. Gavriliţa Olga – or.Ghindeşti
 35. Ghimpu Lidia – s.Ciutuleşti
 36. Gladuneac Larisa – s.Vărvăreuca
 37. Godorog Diana – s.Izvoare
 38. Godoroja Zinaida – Cunicea
 39. Gorobeţ Natalia – s.Iliciovca
 40. Griţco Ana – s.Coşerniţa
 41. Groza Maria – s.Frumuşica
 42. Groza Maria Afanasie- s.Frumuşica
 43. Hersun Tatiana – s.Prodăneşti
 44. Iacoban Ana – s.Prajila
 45. Iarmenco Angela – şef al serviciului
 46. Larina Ala – s.Dumitreni
 47. Lazăr Veceslav – s.Sevirova
 48. Leşan Eugenia – s.Napadova
 49. Loghinescu Parascovia – s.Domulgeni
 50. Lungu Galina – s.Roşietici
 51. Manolachi Maria – s. Ghindeşti
 52. Moraru Natalia – s.Zăluceni
 53. Muntean Elizaveta – s.Sănătăuca
 54. Nacu Maria – s.Văscăuţi
 55. Ohoţchi Elena – s.Vertiujeni
 56. Palii Feodora – or.Mărculeşti
 57. Pascari Liliana – s.Japca
 58. Patraş Elena – s.Trifăneşti
 59. Pavelco Elizaveta – s.Bursuc
 60. Petruşin Svetlana – s.Zarojeni
 61. Petuhova Elena – s.Mihailovca
 62. Pînzari Oxana – s.Cerniţa
 63. Pînzari Zinaida – or.Floreşti
 64. Pleşca Tamara – s.Putineşti
 65. Podlesnova Elena – s.Cunicea
 66. Pohilă Liudmila – s.Sevirova
 67. Polearuş Maria – s.Octeabriscoe
 68. Popescu Natalia – s.Gura –Căinarului
 69. Popistaş Valentina – s.Domulgeni
 70. Racu Ina – s.Cuhureştii de Sus
 71. Răilean Daniela – s.Izvoare
 72. Repede Zinaida – s.Cuhureştii de Jos
 73. Rîşneac Natalia – s.Prajila
 74. Rotarciuc Aurelia – s.Mărculeşti
 75. Rotaru Valentina- s.Putineşti
 76. Sacară Tatiana – s.Gura Căinarului
 77. Sicalenco Lidia – s.Alexeevca
 78. Sîrbu Maria – s.Prajila
 79. Sochiarca Emilia – s.Dumitreni
 80. Sochircă Andrei – s.Rădulenii-Vechi
 81. Solonari Larisa – or.Floreşti
 82. Spatari Tatiana – s.Prodăneşti
 83. Susan Nina – s.Sîrbeşti
 84. Şarban Elena – s.Cunicea
 85. Ţîra Larisa – s.Napadova
 86. Vasilache Maria – s.Sănătăuca
 87. Vasilache Stepanida – s.Sănătăuca
 88. Velimetova Maria – Cunicea
 89. Vicol Maria – s.Cuhureştii de Jos
 90. Vladimir Valentina – s. Ţîra
 91. Volentir Nina – s. Băhrîneşti
 92. Zghibarţă Viorica – s.Ciutuleşti
 93. Zîmbreanu Victoria – s. Tîrgul Vertiujeni

Serviciul Asistenţă Parentală Profesionistă

Asistenţii parentali profesionişti

 1. Barbăscumpă Galina – s. Bahrîneşti
 2. Brăilean Alexei – s.Sănătăuca
 3. Briceag Alina – s.Gura Căinarului
 4. Bruma Svetlana – or.Floreşti
 5. Ceban Liuba – s.Ciripcău
 6. Ceban Margareta – s.Caşunca
 7. Chihai Efimia – s.Ghindeşti
 8. Chirca Svetlana – s.Vărvăreuca
 9. Ciobanu Mariana – s.Bobuleşti
 10. Cojocari Tatiana – or.Floreşti
 11. Cornescu Ana – s.Ştefăneşti
 12. Crîşmaru Tatiana- s.Ştefăneşti
 13. Cugut Larisa – or.Mărculeşti
 14. Cuşnir Jana – s.Roşietici
 15. Eni Lilia – s.Ciutuleşti
 16. Eni Natalia – s.Ciutuleşti
 17. Ghilaş Maria – s.Vărvăreuca
 18. Ghileţchi Adela – or.Ghindeşti
 19. Gogu Maria – or.Floreşti
 20. Iaromenco Alexandra – or.Ghindeşti
 21. Leviţchi Svetlana – s.Ghindeşti
 22. Mereuţa Valeria – s.Ştefăneşti
 23. Mereuţă Vera – s.Ştefăneşti
 24. Nogai Svetlana – s.Ciutuleşti
 25. Ogîlcă Galina – s.Ţîra
 26. Popovschi Doina – s-Ţîra
 27. Rabii Emilia – s.Hîrtop
 28. Sarmaniuc Nina – s.Ciutuleşti
 29. Socolovschi Dina – s.Ciutuleşti
 30. Starîş Ecaterina – s.Sănătăuca
 31. Tintiuc Aurica – s.Unchiteşti
 32. Zeabliţchi Ludmila – s.Izvoare
 33. Zorea Larisa – or.Floreşti

Casele de Copii de Tip Familie:

 • Bivol Alexandra, tel.: 0250-57378

Echipa mobilă

 1. Borş Iurie – kinetoterapeut
 2. Botnari Elena – logoped
 3. Cresiun Stela – psiholog
 4. Ţugui Viorica – asistent social

Ortopedie şi protezare

 1. Lai Svetlana – felcer protezist
 2. Revenco Mariana – felcer protezistAzilul de bătrîni din satul Căpreşti
  1. Bacioi Maria – infermieră
  2. Balan Ecaterina – infermieră
  3. Boţoroga Olga – soră gospodină
  4. Budurin Olga – psiholog
  5. Cazacu Aliona – bucătar
  6. Cazacu Larisa – asistentă medical
  7. Chiroşca Vera – lucrător la bucătărie
  8. Ciudac Ina – asistentă medical
  9. Cojuhari Natalia – asistentă medical superioară
  10. Cojuhari Igori – şofer
  11. Crivorucica Vera – directorul la Azil
  12. Crîşmari Svetlana – infermieră
  13. Deleu Alexandra – infermieră
  14. Deleu Andrei – fochist
  15. Deleu Simion – fochist
  16. Gaideş Eudochia – asistentă medical
  17. Ghidei Eugenia – spălătoreasă de rufe
  18. Grecu Elizaveta – infermieră
  19. Lungu Svetlana – bucătar
  20. Lungu Valentina – soră gospodină
  21. Morohai Cicilia – psiholog
  22. Ostrovschi Natalia – lucrător la bucătărie
  23. Paladii Mariana – infermieră
  24. Peliavscaia Natalia – lucrător auxiliar
  25. Prihodcenco Dora – infermieră
  26. Pustenichi Ina – bucătar
  27. Topcienco Svetlana – asistentă medicală
  28. Zaivii Liubovi – infermieră
  29. Zdraguş Nelia – infermieră

  Casa Comunitară Nr. 1

  1. Scutari Cristina – manager şi pedagog social
  2. Curteanu Victoria – pedagog social
  3. Dobîndă Ludmila – pedagog social
  4. Furdui Liuba – pedagog social
  5. Marcauţan Ala – pedagog social
  6. Podborschii Ludmila – pedagog scial
  7. Rusu Tatiana – pedagog social
  8. Tintiuc Oxana – pedagog social
  9. Zagorodniuc Tatiana – bucătar

   

  Casa Comunitară Nr. 2

  1. Borzac Tatiana – director
  2. Braga Silvia – pedagog social
  3. Bubulici Nelea – pedagog social
  4. Cerneleanu Mihail – pedagog social
  5. Gurghiş Stanislav – pedagog social
  6. Lupaşcu Angela – pedagog social
  7. Ouş Maria – bucătar
  8. Purice Tatiana – pedagog social
  9. Rotaru Doina – pedagog social
  10. Rotaru Irina – deridicătoare
  11. Rusu Alexandra – pedagog social
  12. Tuceacov Tatiana – pedagog social

   Evenimente tradiţionale:

 

 • retragerea trupelor armate sovietice din Afganistan – 15 februarie;
 • comemorarea începutului acțiunilor de luptă pentru independenţă și integritatea Republicii Moldova – 2 martie;
 • comemorarea participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl – 26 aprilie;
 • acţiuni de binefacere şi caritate consacrate sărbătorilor de Paşti:”De la inimă la inimă”-aprilie2014; 
 • comemorarea eroilor care au luptat cu fascismul în Războiul II Mondial – 9 mai;
 • sărbătoarea familiei – 15 mai;
 • Ziua Internaţională a Ocrotirii Copiilor – 1 iunie;
 • deschiderea sezonului estival „Vara-2014″ – 15 iunie;
 • ziua persoanelor supuse represiunilor politice – iulie;
 • omagierea oamenilor de vîrsta a treia: Ziua Internaţională a oamenilor în etate  – 1 octombrie;
 • săptămîna propagării drepturilor copilului: „Copilul în vizorul legislatorilor” – noiembrie;
 • omagierea oamenilor cu dizabilităţi: Ziua Internaţională a invalizilor – 3 decembrie;