Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei


Adresa:

MD–5001, or. Floreşti, Bulevardul Victoriei 2

Clădirea Consiliului raional,
etajul I, birourile: 14, 15 ,16

 

Tel./fax: (0250) 2-01-74; 2-10-25; 2-27-64;
2-63-05; 2-70-47; 2-20-03


Şef direcţie

 

 

Direcţia Generală Asistenţă socială şi Protecţie a familiei este o subdiviziune structurală în subordinea Consiliului raional Floreşti.

Scopul Direcției este de a contribui la îmbunătățirea calității vieții persoanelor în dificultate prin asigurarea asistenței sociale în raza unității administrativ-teritoriale în care activează. În vederea realizării acestui scop, prioritare sînt următoarele obiective:

 • dezvoltarea şi administrarea serviciilor de asistență socială la nivel teritorial în conformitate cu politica națională și strategiile din domeniu;
 • satisfacerea necesităților sociale ale persoanelor și grupurilor aflate în dificultate;
 • implementarea unor programe specifice privind protecția copiilor şi familiei și protecția persoanelor cu dizabilități.

Direcţia Generală Asistenţă socială şi Protecţie a familiei este responsabilă de identificarea persoanelor defavorizate şi acordarea serviciilor sociale calitative, ajutorului social, material și pentru perioada rece a anului în scopul ameliorării condiţiilor de trai. Promovează politica statului în domeniul respectiv şi asigură aplicarea legislaţiei la nivel teritorial.

Obiectivele strategice:

 • formarea profesională şi dezvoltarea continuă a aptitudinilor şi competenţelor personalului care activează în sistemul de asistenţă socială;
 • reintegrarea şi reabilitarea socială a persoanelor vîrstnice şi cu dizabilităţi;
 • dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului de ajutoare a familiilor vulnerabile;
 • asigurarea dezvoltării sistemului de protecţie socială a copilului şi familiei.


REGULAMENTUL 
de organizare și funcționare a Direcției Generale Asistență Socială și Protecție a Familiei a Consiliului raional Floreşti – Aici ➤ Regulament

Subdiviziuni:

Direcţia Generală Asistenţă socială şi Protecţie a familiei

 • şef Direcţie – Rusu Petru, tel.: 0250-2-01-74;
 • contabil-şef – Groza Aliona, tel.: 0250-2-20-03;
 • contabil salariu – Răileanu Nadejda, tel.: 0250-2-20-03;
 • contabil material – Rusu Alina, tel.: 0250-2-20-03;
 • specialist principal, Serviciul Prestaţii soiale, Zaharco Olga, tel.: 0250-2-10-25;
 • inspector superior (administrare ajutor social) – Revenco Mariana, tel.: 0250-2-10-25;
 • specialist principal, Serviciul Juridic şi Resurse umane – Furdui Angela, tel.: 0250-2-10-25 ;
 • specialist principal, Serviciul Monitorizare, evaluare, planificare strategică şi raportare, Barbălat Oxana, tel.: 0250-2-10-25;
 • Ceban Valeriu – programator;
 • şofer- Chirca Ion;
 • şofer – Praşca Ion

  SECŢIA PROTECŢIA COPILULUI
 • Şef Secţia Protecţia copilului – Cobzac Ludmila, tel.: 0250-2-63-05;
 • specialist principal în protecţia drepturilor copilului – Burlacu Aurica, tel.: 0250-2-63-05;
 • Ciobu Rodica – jurist

Serviciul Asistenţa parentală profesionistă

 • Ştirbu Cristina – asistent social
 • Pegza Olesea – asistent social
 • Stanchevici Adela – asistent social
 • Cobîlaş Lilia – asistent social

Asistenţi parentali profesionişti

 • Briceag Alina, G. Căinarului
 • Brijatîi Galina, s.Hîrtop
 • Bruma Svetlana, or. Floreşti
 • Ceban Liuba, s. Ciripcău
 • Chihai Efimia, s.Ghindeşti
 • Chirca Svetlana, s.Vărvăreuca
 • Ciobanu Mariana, s. Bobuleşti
 • Cojocari Tatiana, or. Floreşti
 • Cornescu Ana, s. Ştefăneşti
 • Cuşnir Jana, s.Roşietici
 • Gheleţchi Adela, ors.Ghindeşti
 • Gogu Maria, or. Floreşti
 • Iaromenco Alexandra, or.Ghindeşti
 • Leviţchi Svetlana, or.Ghindesti
 • Mereuţă Valeria, s.Ştefăneşti
 • Mereuţă Vera, s.Ştefăneşti
 • Ogîlca Galina, s. Putineşti
 • Olednic Ana, s.Hirtop
 • Rabii Emilia s.Hîrtop
 • Sarmaniuc Nina, s.Ciutulesti
 • Stariş Ecaterina, s. Sanatauca
 • Zeabliţchi Ludmila, s.Izvoare
 • Zorea Larisa, or. Floresti

Serviciul Echipa mobilă

 1. Ţugui Viorica – manager
 2. Borş Iurie – kinetoterapeut
 3. Creciun Stela – psiholog

Serviciul tutelă/curatela

 1. Bostan Irina – asistent social

Serviciul Sprijin familial pentru familii cu copii

 1. Rîbalchin Inna – manager
 2. Sîrbu Sanda – asistent social

Serviciul Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc

Casa Comunitară Nr. 1

1.Scutari Cristina – director

2.Curteanu Victoria – pedagog social

3.Dobîndă Ludmila – pedagog social

4.Marcauţan Ala – pedagog social

5.Podborschii Ludmila – pedagog scial

6.Rusu Tatiana – pedagog social

7.Tintiuc Oxana – pedagog social

8.Lungu Nina – pedagog social

9.Zagorodniuc Tatiana – bucătar

10.Leancă Galina – deridicătoare


Casa Comunitară Nr. 2

1.Ursu Dorel – director

2.Braga Silvia – pedagog social

3.Bubulici Nelea – pedagog social

4.Gurghiş Stanislav – pedagog social

5.Lupaşcu Angela – pedagog social

6.Ouş Maria – bucătar

7.Purice Tatiana – pedagog social

8.Rotaru Doina – pedagog social

9.Tuceacov Tatiana – pedagog social

10.Ciubotaru Ana – pedagog social

11.Cebotari Ana – deridicătoare

 

SECŢIA PROTECŢIA PERSOANELOR ÎN ETATE ŞI CU DIZABILITĂŢI

 • Şef Secţia protecţia persoanelor în etate şi cu dizabilităţi – Morgun Mariana, tel.: 0250-2-10-25;
 • specialist principal (persoane în etate şi cu dizabilităţi)– Scoferci Cristina, tel.: 0250-2-10-25;

 Serviciul îngrijire socială la domiciliu

 • şef serviciu – Iarmenco Angela, tel.: 0250-2-40-34
 • şef serviciu – Cojocari Silvia, tel.: 0250-2-40-34
 • şef serviciu – Ştirbu Alexandra, tel.: 0250-2-40-34

Lucrătorii sociali din localităţile raionului

 1. Bondarenco Raisa, s.Alexandrovca
 2. Bruma Vera, s.Vărvăreuca
 3. Ciobanu Galina, s.Răduleni Vechi
 4. Ceban Ala, s.Caşunca
 5. Chiseliţa Galina, s.Ciripcău
 6. Uriciuc Rodica, s.Gura Camencii, s.Bobulești
 7. Ciubotaru Maria, Or.Floreşti
 8. Diordiev Lidia, s.Antonobca
 9. Ganţa Aurica, s.Gura Camencii, s.Gvozdova
 10. Ghimpu Lidia, s.Ciutuleşti
 11. Carbune Ina, s.Vărvăreuca
 12. Gorobeţ Natalia, s.Iliciovca
 13. Groza Maria, s.Frumuşica
 14. Groza Maria, s.Frumuşica
 15. Iacoban Ana, s.Prajila
 16. Nacu Maria, s.Văscăuţi
 17. Patraş Elena, s.Trifăneşti
 18. Petuhova Elena, s,Mihailovca
 19. Rîșneac Natalia, s.Prajila
 20. Munteanu Oxana, s.Cerniţa
 21. Revenco Aurelia, s.Lunga
 22. Crutoi Aliona s.Alexeevca
 23. Sîrbu Maria, s.Prajila
 24. Sochircă Emilia, s.Dumitreni
 25. Sochircă Andrei, s.Răduleni Vechi
 26. Susan Nina, s.Serbeşti
 27. Zghibarţă Viorica, s.Ciutuleşti
 28. Amarfii Ina, s.Sănătăuca
 29. Romanenco Ana, or.Floreşti
 30. Brăilean Iilia, s.Japca
 31. Ceban Victor ,s.Cuhureştii de Sus
 32. Blănuţă Elena, s.Sănătăuca
 33. Cibotaru Eugenia, s.Tîrgul Vertiugeni
 34. Coban Ana ,s.Japca
 35. Dodu Ala ,s.Cuhureştii de Sus
 36. Cotai Lucia, s.Vertiujeni
 37. Elizaveţchi Grigore, s.Cunicia
 38. Godoroja Zinaida, s. Cunicia
 39. Cojocaru Maia, s.Napadova
 40. Ohoţchi Elena, s.Vertiujeni
 41. Pascari Liliana, s.Japaca
 42. Pavelcu Elizaveta, s.Burcuc
 43. Podlesnova Elena, s.Cunicia
 44. Polearuş Maria, s.Octeabriscoe
 45. Racu Inna s.Unchitești
 46. Repede Zinaida, s.Cuhureştii de Jos
 47. Solonari larisa, or. Floreşti
 48. Şarban Elena, s.Cunicia
 49. Vasilache Maria, s.Sănătăuca
 50. Vasilachi Stepanida, s.Sănătăuca
 51. Vicol Elena, s.Cuhureştii de Jos
 52. Cîșlari Natalia, s. Cuhureştii de Jos
 53. Zîmbrianu Victoria, s.Tîrgul Vertiujeni
 54. Moraru Natalia, s. Zăluceni
 55. Tocarciuc Maria, or.Florești
 56. Pînzari Zinaida ,or. Floreşti
 57. Gavriliţă Olga, or. Ghindeşti
 58. Palii Feodora ,or. Mărculeşti
 59. Volentir Nina, s. Băhrineşti
 60. Revenco Maria, s. Băhrineşti
 61. Ganea Ludmila, s. Coşerniţa
 62. Griţco Ana, s. Coşerniţa
 63. Lohginescu Prascovia, s. Domulgeni
 64. Frenchil Valentina, s. Hîrtop
 65. Vladimir Valentina, s. Ţîra
 66. Sacară Tatiana, s. Gura Cainarului
 67. Popescu Natalia, s. Gura Cainarului
 68. Petruşin Svetlana, s. Zarogeni
 69. Godorog Diana, s. Izvoare, s.Bezeni
 70. Golovatîi Tatiana, s.Izvoare, s.Scăieni
 71. Vrîncean Andjela, s. Mărcileşti
 72. Cumpătă Ala, s. Nicolaevca
 73. Dracenco Alexandru, s. Nicolaevca, s.Valea Rădoaiei
 74. Hersun Tatiana, s. Prodăneşti
 75. Spatari Tatiana, s. Prodăneşti
 76. Pleşca Tamara, s. Putineşti
 77. Rotari Valentina, s. Putineşti
 78. Lungu Galina ,s. Roşietici, s.Cenușa
 79. Lazăr Ludmila, s. Sevirova, s.Ivanovca
 80. Pohilă Ludmila, s. Sevirova
 81. Budurin Zinaida, s. Ştefăneşti
 82. Belenco Tatiana, s. Ştefăneşti, s.Prodăneștii Vechi
 83. Dugnean Maria, s. Temeleuți

Serviciul Ortopedie şi protezare

  1. Lai Svetlana – felcer protezist
  2. Smolenschi Svetlana – felcer protezist

Azilul pentru persoane în vîrstă şi cu dizabilităţi, s. Căpreşti

    1. Crivorucica Vera – director
    2. Bacioi Maria – infermieră
    3. Balan Ecaterina – infermieră
    4. Baiduc Mariana – infirmieră
    5. Barbaroş Valentina – as. medical
    6. Boţoroga Olga – soră gospodină
    7. Budurin Olga – psiholog
    8. Cazacu Aliona – bucătar
    9. Cazacu Larisa – asistentă medical
    10. Chiroşca Vera – lucrător la bucătărie
    11. Ciudac Ina – asistentă medical
    12. Cojuhari Natalia – asistentă medical superioară
    13. Deleu Alexandra – infermieră
    14. Deleu Andrei – fochist
    15. Gaideş Eudochia – asistentă medical
    16. Ghidei Eugenia – spălătoreasă de rufe
    17. Grecu Elizaveta – infermieră
    18. Lungu Svetlana – bucătar
    19. Lungu Valentina – soră gospodină
    20. Morohai Cicilia – psiholog
    21. Paladii Mariana – infermieră
    22. Pustenichi Ina – bucătar
    23. Zaivii Liubovi – infermieră
    24. Cibotari Liudmila – lucrător auxiliary
    25. Cibotari Mihail – fochist
    26. Cojuhari Igor – şofer
    27. Durnescu Veronica – as.medical
    28. Lai Victor – medic
    29. Popistaş Galina – spălătoreasă
    30. Sviridova Nina – infirmieră

Serviciul asistenţa personală

 1. Arhirii Violeta
 2. Andonii Ion
 3. Beiu Maria
 4. Boldirescu Liliana
 5. Borcilă Maria
 6. Bulatovici Lucia
 7. Ciugurean Eudochia
 8. Cetulean Violeta
 9. Cenuşa Maria
 10. Cerchez Maria
 11. Chelban Iurie
 12. Chetrari Aliona
 13. Covali Tatiana
 14. Curcula Svetlana
 15. Clapatiuc Galina
 16. Darii Olga
 17. Deresco Domnica
 18. Donos Aurelia
 19. Dontov Alexandru
 20. Dontova Galina
 21. Donțova Nina
 22. Dumbravă Zinaida
 23. Eftodii Valentina
 24. Gheorghiștean Felicia
 25. Gheorghiță Virgilia
 26. Golodniuc Silvia
 27. Iacoban Tatiana
 28. Laza Nadejda
 29. Leșan Constantin
 30. Leșanu Galina
 31. Levin Galina
 32. Orghian Anastasia
 33. Maniuc Zaharia
 34. Medinţev Vadim
 35. Paşa Tatiana
 36. Pegza Natalia
 37. Popovschi Angela
 38. Popovschi Tatiana
 39. Potorac Natalia
 40. Prașca Valentina Efim
 41. Pleşca Lilia
 42. Purice Liusine
 43. Răilean Victor
 44. Rusu Ecaterina
 45. Rusu Natalia
 46. Sacara Evghenia
 47. Suhari Vera
 48. Stratuţă Valeria
 49. Şarban Tatiana
 50. Şînchevici Vera
 51. Untu Ecaterina
 52. Usatîi Liliana
 53. Tașcă Esenia
 54. Vlas Aurel
 55. Vicol Valentina

Serviciul asistenţă socială comunitară

 • șef serviciu – Krauss Galina; tel.: 0250-2-02-85
 1. Ghindeşti – Bruma Tatiana; tel-0250-7-11-40
 2. Mărculeşti- Vîrlan Ina, tel.: 0250-45-3-38
 3. Alexeevca – Groza Elena, tel.: 0250-47-2-23;
 4. Băhrineşti – Frecăuţan Ludmila, tel.: 0250-41-2-70;
 5. Caşunca – Stropşa Svetlana, tel.: 0250-67-2-61;
 6. Coşerniţa – Gheleţchi Svetlana, tel.: 0250-39-4-85;
 7. Cerniţa – Capbătut Valeria, tel.: 0250-59-2-74;
 8. Ciripcău – Tulei Carolina, tel.: 0250-93-4-74;
 9. Ciutuleşti – Mardari Angela, tel.: 0250-38-2-68;
 10. Domulgeni – Armaş Arina, tel.: 0250-33-2-36;
 11. Frumuşica – Negruţa Elena, tel.: 0250-61-2-36;
 12. Ghindeşti – Bruma Stela, tel.: 0250-7-15-33;
 13. Gura Camencii – Palamarciuc Feodora tel.: 0250-43-3-41;
 14. Gura Căinarului – Strungari Maria, tel.: 0250-40-2-36;
 15. Iliciovca – Statnic Anastasia, tel.: 0250-64-2-36;
 16. Izvoare – Novac Valentina, tel.: 0250-62-2-38;
 17. Lunga – Zelenco Svetlana, tel.: 0250-45-2-95;
 18. Mărculeşti – Olteanu Victoria, tel.: 0250-41-5-05;
 19. Nicolaevca –Cumpătă Tatiana, tel.: 0250-36-3-99;
 20. Prajila –Carauş Rita Natalia, tel.: 0250-44-5-10;
 21. Putineşti – Antoci Oxana, tel.: 0250-35-2-38;
 22. Rădulenii Vechi – Sochircă Zoia, tel.: 0250-46-2-46;
 23. Roşietici – Rotari Marina, tel.: 0250-94-2-12
 24. Sevirova – Slivca Victoria, tel.: 0250-42-2-36;
 25. Ştefăneşti- Cernopolc Violeta, tel.: 0250-49-2-65
 26. Trifăneşti – Surdu Viorica; tel.: 0250-61-2-19
 27. Vărvăreuca – Belenciuc Tatiana, tel.: 0250-2-01-35
 28. Cuhureştii de Sus-Cîşlari Nadejda, tel.: 0250-57-4-16
 29. Cuhureştii de Jos – Cîşlari Viorica, tel.: 0250-77-6-66
 30. Tîrgul Vertiujeni – Ţurcan Leonid, tel.: 0250-68-2-38
 31. Cunicea – Morgun Larisa, tel.: 0250-51-0-11
 32. Japca – Cornea Valentina, tel.: 0250-55-2-25
 33. Napadova – Andrieş Elena, tel.: 0250-52-3-68
 34. Sănătăuca – Lăcrămioară Emilia, tel.: 0250-66-2-38
 35. Temeleuţi – Brăilean Valentina, tel.: 0250-58-2-36
 36. Văscăuţi – Constantinică Viorica, tel.: 0250-56-2-36
 37. Vertiujeni –    Dumbravă Tatiana,tel.: 0250-53-2-36
 38. Zăluceni – Ciobu Livia, tel.: 0250-54-2-70
 39. or. Floreşti – Balan Oxana, tel: 0250 -2-08-11
 40. or. Floreşti – Gherciu Rita, tel: 0250 -2-08-11
 41. or. Floreşti – Dragomiretchi Mariana, tel: 0250 -2-08-11

Evenimente tradiţionale:

 • retragerea trupelor armate sovietice din Afganistan – 15 februarie;
 • comemorarea începutului acțiunilor de luptă pentru independenţă și integritatea Republicii Moldova – 2 martie;
 • comemorarea participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl – 26 aprilie;
 • acţiuni de binefacere şi caritate consacrate sărbătorilor de Paşti:”De la inimă la inimă”-aprilie2014; 
 • comemorarea eroilor care au luptat cu fascismul în Războiul II Mondial – 9 mai;
 • sărbătoarea familiei – 15 mai;
 • Ziua Internaţională a Ocrotirii Copiilor – 1 iunie;
 • ziua persoanelor supuse represiunilor politice – iulie;
 • omagierea oamenilor de vîrsta a treia: Ziua Internaţională a oamenilor în etate  – 1 octombrie;
 • Ziua Internaţională a persoanelor cu dizabilităţi – 3 decembrie;