Direcţia Cultură, Turism, Tineret și Sport

Adresa: MD 4501 or. Florești, bul. Victoriei 2, etajul III, Consiliul raional Florești.

Tel./Fax.:(250) 20221.

imageshttps://www.facebook.com/Direc%C8%9Bia-Cultur%C4%83-Turism-Tineret-%C8%99i-Sport-a-Consiliului-Raional-Flore%C5%9Fti-1151194281597898/?fref=ts

Direcția cultură, turism, tineret și sport este un serviciu public al Consiliului raional, care realizează politica de stat în domeniul culturii turism, tineret și sport pe teritoriul raionului Florești.

Dirijarea metodologică a Direcției ţine de competenţa Ministerului Culturii, Minesterul Tineretului și Sportului Agenției Turismului. În activitatea sa Direcția se călăuzeşte de Constituţie şi Legislaţia în vigoare, deciziile Minesterului Tineretului și Sportului, Ministerului Culturii, Consiliului raional, dispoziţiile preşedintelui raionului.

Direcția realizează politica de stat în domeniul culturii și sportului prin asigurarea dezvoltării reţelelor instituţiilor de cultură şi artă, satisfacerii intereselor spirituale ale locuitorilor, indiferent de situaţia lor socială, profesională, originea etnică, confesiune, apartenenţa politică..

Direcția asigură funcţionarea mecanismului de afirmare a talentelor autentice, de selectarea valorilor culturale şi de includere a lor în circuitul naţional şi universal.

Obiective generale:

 • Valorificarea potenţialului cultural şi turistic al raionului;
 • Promovarea tradiţiilor culturale ale raionului;
 • Organizarea festivalurilor, tîrgurilor meşterilor populari, tradiţionale în raion şi participarea în cele republicane, internaţionale şi alte acţiuni culturale Sportive, pentru tineret;
 • Reorganizarea activităţii instituţiilor de cultură şi crearea condiţiilor egale de acces a cetăţenilor la valorile culturale în procesul cultural;

Aparatul direcţiei:

 • Şef Direcția cultură, turism, tineret și sport – Ina Litra, tel./ fax (0250) 20221;
 • Specialist principal – Feodora Odobescu tel 025025730;
 • Specialist superior – Liudmila Borș, tel. 025025730;
 • Specialist tineret- Victoria Beiu, tel. 0250 25730;
 • Specialist turism- Ana Chetrari tel. 0250 25730;

Contabilitate:

 • Contabil-şef – Agafia Burcă, tel. 025026223;
 • Casier – Motriuc Lucia, tel. 025026223;

Subdiviziuni subordonate (cu statut raional):

 • Școala de Arte «Nicolae Sulac» Florești;
 • Director – Ceban Margarita  0250 22889 (muzică);
 • Director – Boris Isac 025021874(pictură);

Instituţii:

 • Case şi Cămine Culturale – 59, în ele activează 21 colective artistice cu titlul onorific «Model»;
 • Biblioteci publice – 56. Potenţialul total – 455.000 ex. de documente şi cărţi, inclusiv 277.5 mii în limba de stat;
 • Muzee de Istorie şi Etnografie – 4;
 • Şcoli de muzică şi arte –3;

Potențial cultural:

 • Formații folclorice (15 formaţii):
 1. «Dalbe Flori» Floreşti, cond. art. Iurie Odobescu,
 2. «Ilincuţa» Floreşti, cond.Tatiana Ula,
 3. « Floreşteanca » Floreşti cond. artis. A. Alexei,
 4. « Vatra satului » Rădulenii Vechi – Burzacovschii Natalia,
 5. « Doina Răutului» Gura-Căinarului cond. arts. Pădureţ Iurie
 6. «Izvoraş cu apă rece»  Prajila cond.artis. Mpşneguţă Maria
 7. «Ţărăncuţa»  s. Cuhureştii de Sus cond. Artis. Vieru Valentina
 8. «Busuioc din Băhrîneşti» Băhrineşti cond. Artis. Arhip Semion
 9. « Cimbrişor » Frumuţica cond. Artis. Groza Maria
 10. « Busuiocul   dorului »Trifăneşti – Graur Eujenia
 11. « Barvinoc » Alexeevca Ostrovscaia Valentina
 12. « Dumitriţa» s. Dumitreni –Macarova Ludmila Bors
 13. « Bobul » s.Bobuleşti –Ştefîrţă Elena
 14. « Bobocel » s. Bobuleşti – Mihaiul Rusu
 15. « Cunicanca » s. Cunicea – Venidictova Ana
 • Ansambluri de dans popular:
 1. «Miguraşii» or. Floreşti cond. Constanda Igor
 2. «Răuţel» s.Putineşti cond. Ion Sambriş
 3. «Izvoraş» s. Izvoare cond. Balanici Alexadru
 • Ansambluri vocale şi vocal-instrumentale:
 1. «Floare de nu mă uita» s.Mărculeşti Roşca Victoria
 2. «Alai»  Floreşti Daguţa Serjiu
 3. Fanfara «Dumbrava» s. Vertiujeni cond. Dumbravă Tudor

Evenimente tradiționale:

 • Festivalul   Inrernaţional de mutică «  Mărţişor -2014 »
 • «Toată viaţa mi-a fost dragă » în memoria M. Bolgaru (martie)
 • Festivalul cîntecului pascal «  Lîngă Crucea Ta Isuse » (aprilie)
 • «Liliac.liliiac – floarea iubită a lui Sulac», festival al cîntecului popular
 • 50 de ani de la fondarea Şcolii se Arte N. Sulac (mai)
 • Festivalul dansului popular «  Aşa-i hora la Floreşti (mai)
 • Festivalul naţional turistic «  Duminica Mare » sDomuljeni (iunie)
 • Festivalul folcloric «Mistrule Măria Ta» (iulie)
 • Festivalul etniilor «Unitate prin diversitate»
 • Festivalul tradiţiilor şi abiceiurilor de iarnă «La mulţşi ani cu bucurie»

 

Concurs literar:

 • « Zilelor Creangă, Săptămâna lecturii şi a Cărţii pentru Copii, Săptămâna cunoştinţelor »
 • « Iulian Filip – 65 ani de la naştere,Emil Gîrleanu -135 ani de la naştere, Gheorghe Asachi – 225 ani de la naştere, Alexei Mateevici – 125 ani de la naştere, Nichita Stănescu – 80 ani de la naştere »
 • « Ziua cunoştinţelor, Ziua uşilor deschise la bibliotecă»
 • « La izvoarele înţelepciunii»
 • « Companiei Lecturii de vacanţe»
 • «Cartea şi lectura în familie»
 • «Copii Moldovei citesc o carte.Dabija Nicolae Nu vă îndragostiţi primăvara. »