Direcţia Cultură, Turism, Tineret și Sport

MD – 5001, Republica Moldova, orașul Florești, bd. Victoriei nr. 2, Consiliul Raional Floreşti, etajul 3

E-mail: cultura.floresti@mail.ru

Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport este un serviciu public al Consiliului Raional, care realizează politica de stat în domeniul culturii, turism, tineret și sport pe teritoriul raionului Florești, prin asigurarea dezvoltării reţelelor instituţiilor de cultură şi artă, satisfacerii intereselor spirituale ale locuitorilor, indiferent de situaţia lor socială, profesională, originea etnică, confesiune, apartenenţa politică, etc.

Dirijarea metodologică a direcției ţine de competenţa Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării. În activitatea sa, direcția se călăuzeşte de Constituţie şi Legislaţia în vigoare, Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Consiliului raional, dispoziţiile preşedintelui raionului.

DCTTS asigură funcţionarea mecanismului de afirmare a talentelor autentice, de selectarea valorilor culturale şi de includere a lor în circuitul naţional şi universal.

Obiective generale:

 • Valorificarea potenţialului cultural şi turistic al raionului;
 • Promovarea tradiţiilor culturale ale raionului;
 • Organizarea festivalurilor, tîrgurilor meşterilor populari tradiţionale în raion şi participarea la cele republicane, internaţionale şi alte acţiuni culturale sportive pentru tineret;
 • Reorganizarea activităţii instituţiilor de cultură şi crearea condiţiilor egale de acces a cetăţenilor la valorile culturale în procesul cultural.

Şef Direcţie:  Ina LITRA

Data, luna, anul naşterii: 10 noiembrie 1971

Studii: 

 • 1989-1993, Institutul Naţional de Educaţie Fizică şi Sport, specializarea «Gimnastica artistică» (calificare: profesor-antrenor);
 • 2003-2007, Academia de Studii Economice din Moldova, specialitatea «Contabilitate şi audit» (calificare: contabil-revizor).

Experienţă profesională:

 • 1993-1995, antrenor-coreograf, Şcoala Sportivă pentru copii şi juniori din or. Drochia;
 • 1995-1996, profesor de educaţie fizică, Şcoala Medie nr. 3 din or. Floreşti;
 • 1996-1998, profesor de educaţie fizică, Şcoala Primară din or. Floreşti;
 • 2001-2005, vînzător, SRL «La gura sobei», or. Floreşti;
 • 2005-2010, contabil, SRL «Lit-Fotbal» Floreşti;
 • 2010-2012, şef al Serviciului Tineret şi Sport, Aparatul Preşedintelui raionului Floreşti;
 • 2012-2013, şef al Secţiei Cultură, Tursim, Tineret şi Sport, Consiliul raional Floreşti;
 • 2013-prezent, şef al Direcţiei Cultură, Tursim, Tineret şi Sport, Consiliul raional Floreşti.

Sarcini de bază:

 • Dirijarea şi planificarea activităţii direcţiei în conformitate cu normele legale, stabilirea competenţelor şi responsabilităţilor angajaţilor;
 • Organizarea şi asigurarea elaborării strategiilor şi programelor de dezvoltare, colaborarea cu alte structuri administrative în vederea realizării lor;
 • Conlucrarea cu autorităţile publice locale de nivelul întîi în domeniile de activitate. Reprezentarea direcţiei în relaţiile cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, alte instituţii şi structuri. Încheierea contractelor de muncă şi colaborare în domeniile de activitate cu persoane fizice şi juridice;
 • Elaborarea proiectelor de acte administrative în limitele competenţei. Asigurarea folosirii eficiente a mijloacelor financiare şi celor obţinute din activităţi culturale şi sportive;
 • Coordonarea cu organele de resort a angajării şi încetării raporturilor de serviciu cu angajaţii direcţiei, conducătorii instituţiilor din subordine, stabilirea salariilor şi condiţiilor de premiere, conform legislaţiei în vigoare. Efectuarea evaluării performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici din direcţie.

Date de contact:

(0250) 2-02-21, cultura.floresti@mail.ru

***

Odobescu Fedora, Specialist principal (0250 2-57-30, cultura.floresti@mail.ru);

Vacant, Specialist principal;

Rudinciuc Andriana, Specialist superior (0250 2-57-30, cultura.floresti@mail.ru);

Leşan Alina, Specialist superior (alinalesan@mail.ru);

Zabica Mariana, Specialist (zabicamariana13@gmail.com);

Burcă Agafia, Contabil-şef (0250 2-62-23, agafia.cultura@mail.ru);

Mutriuc Lucia, Contabil (0250 2-62-23, cultura.floresti@mail.ru).

***

Isac Boris, Director, Şcoala de Arte Plastice (0250 2-18-74, cultura.floresti@mail.ru);

Ceban Margareta, Director, Şcoala de Arte «Nicolae Sulac» (0250 2-28-89, cultura.floresti@mail.ru);

Murafa Elidia, Director, Muzeul de Istorie şi Etnografie (0250 2-61-68, cultura.floresti@mail.ru).