Direcția Economie și Atragere a Investițiilor

MD — 5001, Republica Moldova, oraşul Florești, bd. Victoriei nr. 2, Consiliul raional Floreşti, etajul 4.

Direcția Economie și Atragere a Investițiilor activează ca subdiviziune structurală în subordinea Consiliului raional Florești. Sarcina de bază a Direcției este implementarea și promovarea politicilor de dezvoltare social-economice a statului și raionului Florești în parte. DEAI coordonează politicile în domeniul privatizării și postprivatizării și a formării și utilizării raționale a patrimoniului public.

Obiective generale:

 • Determină direcțiile prioritare de dezvoltare, elaborează strategiile și programele de dezvoltare social-economică a raionului;
 • Promovează dialogul investițional cu instituțiile statului, direcțiile, secțiile subordonate Consiliului raional, precum și cu cele private;
 • Participă la elaborarea proiectelor investiționale și pregătirii lansării lor în infrastructura tehnică și economică la nivel regional și de localități, în conformitate cu programele de dezvoltare durabilă;
 • Promovează măsurile orientate spre dezvoltarea antreprenoriatului, micului business și concurenței loiale.

Şef Direcţie: Natalia BOGDAN

Data, luna, anul naşterii: 29 octombrie 1985

Studii:

 • 2005-2010, Institutul Nistrean de Economie şi Drept din Bălţi, specialitatea «Contabilitate» (calificare: licenţiat în ştiinţe economice).

Experienţă profesională:

 • 2004-2011, controlor-casier superior, S.A. «Banca de Economii» (filiala 17 Floreşti);
 • 2011-2014, contabil superior, S.A. «Banca de Economii» (filiala 17 Floreşti);
 • 2014-2016, contabil-şef adjunct, S.A. «Banca de Economii» (filiala 17 Floreşti);
 • 2016-2020, specialist principal, Casa Teritorială de Asigurări Sociale Floreşti;
 • 2020-prezent, şef Direcţia Economie şi Atragere a Investiţiilor, Consiliul raional Floreşti.

Sarcini de bază:

 • Asigurarea managementului eficient al direcţiei pentru realizarea sarcinilor şi activităţilor stipulate în planul de activitate;
 • Organizarea elaborării strategiilor şi programelor de dezvoltare socio-economică a raionului, monitorizarea gradului de realizare a acestora;
 • Monitorizarea şi evaluarea proiectelor investiţionale la toate etapele de implementare;
 • Coordonarea procesului de achiziţii publice pentru necesitatea Consiliului raional Floreşti şi procesului de privatizare a spaţiului locativ;
 • Asigurarea procesului deconlucrare a Consiliului raional cu agenţii economici din raion;
 • Elaborarea proiectelor de decizii preconizate pentru examinare în cadrul şedinţelor Consiliului raional.

Date de contact:

(0250) 2-41-39, 067214784, gurandanatalia999@gmail.com

***

Stratulat Elena, specialist principal (0250 2-02-54, 067214778, lenutastratulat@gmail.com);

Chetraru Diana, specialist;

Serviciul Atragere a Investiţiilor

Bugan Ana, şef Serviciu (0250 2-03-42, anabugan1802@gmail.com);

Coşciug Oxana, specialist superior (0250 2-03-42, cosciugo@gmail.com).