Direcția Economie și Atragere a Investițiilor

MD – 5001, Republica Moldova, oraşul Florești, bd. Victoriei nr. 2, Consiliul raional Floreşti, etajul 4.

Direcția Economie și Atragere a Investițiilor activează ca subdiviziune structurală în subordinea Consiliului raional Florești. Sarcina de bază a Direcției este implementarea și promovarea politicilor de dezvoltare social-economice a statului și raionului Florești în parte. DEAI coordonează politicile în domeniul privatizării și postprivatizării și a formării și utilizării raționale a patrimoniului public.

Obiective generale:

  • Determină direcțiile prioritare de dezvoltare, elaborează strategiile și programele de dezvoltare social-economică a raionului;
  • Promovează dialogul investițional cu instituțiile statului, direcțiile, secțiile subordonate Consiliului raional, precum și cu cele private;
  • Participă la elaborarea proiectelor investiționale și pregătirii lansării lor în infrastructura tehnică și economică la nivel regional și de localități, în conformitate cu programele de dezvoltare durabilă;
  • Promovează măsurile orientate spre dezvoltarea antreprenoriatului, micului business și concurenței loiale.

Şef Direcţie: Natalia BOGDAN

Data, luna, anul naşterii: 29 octombrie 1985

Studii:

  • 2005-2010, Institutul Nistrean de Economie şi Drept din Bălţi, specialitatea „Contabilitate” (calificare: licenţiat în ştiinţe economice).

Experienţă profesională:

  • 2004-2011, controlor-casier superior, S.A. „Banca de Economii” (filiala 17 Floreşti);