Direcţia Generală Educaţie

MD – 5001, Republica Moldova, orașul Florești, bd. Victoriei nr. 2, Consiliul Raional Floreşti, etajul 3

E-mail: dgitsfloresti@mail.ru

 

Direcţia Generală Educaţie, subdiviziune structurală din subordinea Consiliului Raional, este organul specializat de conducere a învăţămîntului în raion, care activează în baza Legii privind administraţia publică locală, a Legii învăţămîntului, actelor normative, ordinelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor emise de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, deciziilor Consiliului Raional Floreşti şi dispoziţiilor Preşedintelui raionului. DGE este subordonată Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării în plan ştiinţifico-didactic şi administrativ, iar Consiliului Raional – financiar şi material.

Direcţia Generală Educaţie îşi desfăşoară activitatea în baza Regulamentului propriu, elaborat în conformitate cu Regulamentul-tip, precum şi în strînsă colaborare cu organele administraţiei publice locale, instituţiile de formare iniţială şi perfecţionare a cadrelor didactice, instituţiile de cercetări ştiinţifice în domeniul pedagogiei şi psihologiei, alţi factori cu atribuţii în domeniul învăţămîntului şi educaţiei. Direcția este responsabilă de întreaga activitate educaţională în raion.

Strategia învăţămîntului în raion constituie o componentă esenţială a strategiei generale de formare a sistemului educaţional în Republica Moldova şi urmăreşte următoarele obiective.

Obiective generale:

 • Crearea unui sistem de învăţămînt care să genereze valorile, aptitudinile şi cunoştinţele necesare unei existenţe armonioase într-o societate bazată pe democraţie şi pluralism etnic şi cultural;
 • Implementarea Curriculum-ului şi standardelor educaţionale de calitate;
 • Implementarea unui sistem managerial de calitate;
 • Implementarea tehnologiilor moderne educaţionale;
 • Optimizarea reţelei şcolare şi a cheltuielilor din domeniul educaţiei;
 • Asigurarea protecţiei vieţii şi sănătăţii copiilor, întremarea sănătăţii lor;
 • Intensificarea implicării tuturor componentelor interesate în dezvoltarea sectorului educaţional: familia, şcoala, comunitatea.

 

Şef-interimar Direcţie:  Tudor TERTEA

Data, luna, anul naşterii: 13 octombrie 1951

Studii: 

 • 1969-1974, Universitatea Pedagogică de Stat „T. Şevcenco” din Tiraspol, specialitatea „Profesor de chimie şi biologie” (calificare: profesor).

Experienţă profesională:

 • 1974-1977, profesor de chimie şi biologie, Şcoala Medie din s. Nemirovca;
 • 1977-1979, director, Şcoala Medie din s.  Nemirovca;
 • 1979-1982, profesor de chimie şi biologie, Şcoala Medie din s. Nemirovca;
 • 1982-2014, director, Şcoala de tip internat din s. Văscăuţi, r-nul Floeşti;
 • 2014-2015, intendent, Instituţia Publică din s. Văscăuţi, r-nul Floreşti;
 • 2015-2015, specialist principal, Direcţia Educaţie a Consiliului raional Floreşti;
 • 2015-prezent, şef-interimar, Direcţia Generală Educaţie a Consiliului raional Floreşti.

Sarcini de bază:

 • Organizarea şi conducerea activităţii Direcţiei Generale Educaţie, exercitînd aplicarea prevederilor Codului Educaţiei şi actelor normative care reglementează raporturile în domeniul învăţământului, a ordinelor şi instrucţiunilor  Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Consiliului raional, inclusiv realizarea hotărîrilor şi măsurilor adoptate de Consiliul Consultativ şi Consiliul de Administraţie din cadrul Direcţiei Generale Educaţie;
 • Reprezentarea Direcţiei Generale Educaţie în relaţiile cu autorităţile, instituţiile, organele centrale şi locale şi cu persoanele fizice;
 • Stabilirea priorităţilor politicii investiţionale, asigurarea dezvoltării continue a bazei tehnico-materiale a instituţiilor de învăţământ din subordine şi asigurarea funcţionalităţii lor, supravegherea efectuării reparaţiilor curente, capitale şi după caz, propunerea măsurilor pentru asigurarea spaţiilor de învăţământ;
 • Monitorizarea şi coordonarea activităţii metodice şi formarea profesională continuă a cadrelor didactice la nivel local.

Date de contact:

(0250) 2-14-64, tudor.tertea@mail.ru

Direcția Management al Curriculumului şi Formare Profesională Continuă

 1. Pantaz Diana, Şef direcţie (0250 2-58-43, diana.pantaz@mail.ru);
 2. Balan Angela, Specialist principal-metodist (0250 2-69-25, angelabalan66@mail.ru);
 3. Ceban Lilia, Specialist principal-metodist (0250 2-69-25, lilia.il.ceban@mail.ru);
 4. Zosim Liuba, Specialist-metodist (0250 2-69-25, zosim.l@mail.ru);
 5. Revencu Elena, Specialist coordonator-metodist (0250 2-69-25, revencu.elena@gmail.com);
 6. Furtuna Lidia, Specialist-metodist (0250 2-60-13, lidia.furtuna@mail.ru);
 7. Sochircă Tatiana, Specialist-metodist (0250 2-60-13, taniab1983@mail.ru);
 8. Grigorițchi Ludmila, Specialist-metodist (0250 2-57-23, floresti14defloresti@gmail.com).

Serviciul Politici Educaţionale şi Management

 1. Calin Lilia, Şef serviciu (0250 2-57-23, prescolarifloresti@gmail.com);
 2. Beiu Minodora, Specialist principal (0250 2-57-23, bminodora@mail.ru);
 3. Vrabie Tudor, Specialist principal (0250 2-02-34, vrabietudor@mail.ru).

Serviciul Management al Resurselor Umane, Comunicare şi Relaţii cu Publicul

 1. Cenușa Natalia, Şef serviciu (0250 2-60-13, cenusanatalia@mail.ru);
 2. Toderaş Liliana, Specialist superior (0250 2-60-13, liliana.toderas@gmail.com);
 3. Mocreac Svetlana, Specialist serviciul personal.

Serviciul Management Economic-Financiar

 1. Ceapa Elena, Şef serviciu, contabil-şef (0250 2-64-17, contabilitateadgefloresti@mail.ru);
 2. Capcelea Ala, Specialist principal.

Serviciul Audit Intern

 1. Gheicean Lidia, Auditor intern (0250 2-58-73, gheicean.lidia@mail.ru).

Serviciul Administrativ Auxiliar

 1. Șarban Victor, Şef serviciu (0250 2-58-73, vsarban@bk.ru);
 2. Bucătaru Natalia, Secretar dactilograf (0250 2-26-02);
 3. Bolbocean Simion, Şofer (conducător auto);
 4. Bondurovschi Anatol, Şofer (conducător auto).

Serviciu asociat pe lîngă DGE

 1. Ladaniuc Liuba, Contabil (0250 2-62-48, contabilitateadgefloresti@mail.ru);
 2. Scutaru Livia, Contabil (0250 2-62-48, contabilitateadgefloresti@mail.ru);
 3. Curcă Ludmila, Contabil (0250 2-64-17, contabilitateadgefloresti@mail.ru);
 4. Carp Elizaveta, Contabil (0250 2-47-43, contabilitateadgefloresti@mail.ru);
 5. Bîstrițchi Snejana, Contabil (0250 2-47-43, contabilitateadgefloresti@mail.ru);
 6. Rusu Tatiana, Contabil (0250 2-47-43, contabilitateadgefloresti@mail.ru);
 7. Tofan Natalia, Contabil (0250 2-47-43, contabilitateadgefloresti@mail.ru).

Serviciu de Asistenţă Psihopedagogică (SAP), serviciu asociat pe lîngă DGE

 1. Groza Tatiana (0250 2-40-33, sapfloresti@gmail.com);
 2. Burdiugov Claudia (0250 2-27-13, sapfloresti@gmail.com);
 3. Botnari Elena (0250 2-27-13, sapfloresti@gmail.com);
 4. Cozma Lidia (0250 2-27-13, sapfloresti@gmail.com);
 5. Mihăluţă Natalia (0250 2-27-13, sapfloresti@gmail.com);
 6. Guşciuc Angela (0250 2-27-13, sapfloresti@gmail.com);
 7. Văscăuţan Tatiana (0250 2-27-13, sapfloresti@gmail.com).