Direcţia Generală Educaţie

Șef Direcție – Tertea Tudor,

 

tel.: 0-250-2-14-67; email: educatie@floresti.md

 

DSC_0118

Șef adjunct – Novac Larisa,

 

tel.: 0-250-2-01-59; email.: sef.adjunct@floresti.md

 

????????????????????????????????????

 

Direcţia Educaţie, subdiviziune structurală a Consiliului Raional Floreşti, este organul specializat de conducere a învăţămîntului în raion, care activează în baza Legii privind administraţia publică locală, a Legii învăţămîntului, actelor normative, ordinelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor emise de Ministerul Educaţiei, deciziilor Consiliului Raional Floreşti şi dispoziţiilor Preşedintelui raionului.

Direcția este subordonată Ministerului Educaţiei, în plan ştiinţifico-didactic şi administrativ şi Consiliului Raional – financiar şi material.

Direcţia Educaţie îşi desfăşoară activitatea în baza Regulamentului propriu, elaborat în conformitate cu Regulament-tip, precum şi în strînsă colaborare cu organele administraţiei publice locale, instituţiile de formare iniţială şi perfecţionare a cadrelor didactice, instituţiile de cercetări ştiinţifice în domeniul pedagogiei şi psihologiei, alţi factori cu atribuţii în domeniul învăţămîntului şi educaţiei.

Direcția este responsabilă de întreaga activitate educaţională în raion.

Obiectivele generale:

Strategia învăţămîntului în raion constituie o componentă esenţială a strategiei generale de formare a sistemului educaţional în Republica Moldova şi urmăreşte următoarele obiective:

– crearea unui sistem de învăţămînt care să genereze valorile, aptitudinile şi cunoştinţele necesare unei existenţe armonioase într-o societate bazată pe democraţie şi pluralism etnic şi cultural;

– implementarea Curriculum-ului şi standardelor educaţionale de calitate;

– implementarea unui sistem managerial de calitate;

– implementarea tehnologiilor moderne educaţionale;

– optimizarea reţelei şcolare şi a cheltuielilor din domeniul educaţiei;

– asigurarea protecţiei vieţii şi sănătăţii copiilor, întremarea sănătăţii lor;

– intensificarea implicării tuturor componentelor interesate în dezvoltarea sectorului educaţional: familia, şcoala, comunitatea.

 

LISTA ANGAJAŢILOR DGE FLOREŞTI

 

Nr. Numele, prenumele Tel.

serviciu

Tel.

domiciliu

Anul,

data

naşterii

Tel. mobil
1 Tertea Tudor 2-14-67 58-4-87 13.10.1951 069245474
2 Novac Larisa 2-01-59 94-3-40 15.06.1984 067412518
 

Direcţia management al curriculumului şi formare profesională continuă

3 Pantaz Diana 2-58-43 2-21-81 01.01.1971 069120970
4 Furtuna Lidia 2-60-13 71-0-42 05.02.1958 069089814
5 Grigoriţchi Ludmila 2-57-23 2-20-63 18.04.1955 060192555
6 Balan Angela 2-69-25 59-2-65 08.12.1966 069558670
7 Ceban Lilia 2-69-25 2-19-44 15.07.1955 069109057
8 Gheorghiţă Valentina 2-69-25 2-35-22 04.12.1949 060268717
9 Zosim Liuba 2-69-25 63-2-33 04.10.1968 069089278
10 Berezovschi Tatiana 2-60-13 2-17-80 14.12.1983 069148046
 

Serviciul politici educaţionale şi management

11 Calin Lilia 2-57-23 2-40-31 18.11.1965 079084138
12 Beiu Minodora 2-57-23 43-6-40 20.09.1977 069468117
13 Vrabie Tudor 2-57-23 2-01-82 20.03.1955 068520665
 

Serviciul management al resurselor umane, comunicare şi relaţii cu publicul

14 Tîbrigan Cristina 2-60-13 25.10.1985 060544166
15 Cenuşa Natalia 2-60-13 2-03-15 06.04.1959 069006998
16 Mocreac Svetlana 2-60-13 2-09-29 14.04.1989 069784094
 

Serviciul administrativ auxiliar

17 Şarban Victor 2-58-73 2-60-64 06.05.1975 069443484
18 Doboş Igor 2-08-08 19.08.1973 069354577
19 Bostan Iura 08.11.1986 078366787

079977714

20 Bondurovschi Anatol 2-34-69 23.11.1956 069246238
 

Serviciul audit intern

21 Ghecean Lidia 2-58-73 2-44-01 13.03.1961 068904093
 

Management economic financiar

22 Cornea Rada 2-64-17 2-02-82 13.02.1991 068736961
23 Curcă Ludmila 2-64-17 2-19-31 17.09.1961 060026073
24 Ladaniuc Liuba 2-62-48 2-36-08 11.10.1950 069639086
25 Carp Elizaveta 2-47-43 2-24-80 01.02.1953 069963526
26 Scutaru Livia 2-62-48 2-80-10 05.06.1993 069935862
27 Tofan Natalia 2-47-43 2-37-94 06.02.1986 069694782
28 Bîstriţchi Snejana 2-47-43 84-2-06 25.09.1986 079313322
29 Soltan Tatiana 2-47-43 2-44-98 23.01.1987 067359502
 

Serviciu de Asistenţă Psihopedagogică

30 Groza  Tatiana 2-40-33 25.07.1983 069547446
31 Burdiugov Clavdia 2-27-13 06.05.1958 069895892
32 Botnari Elena 2-27-13 01.07.1987 069334826
33 Cozma Lidia 2-27-13 29.01.1963 068048725
34 Mihăluţă Natalia 2-27-13 18.11.1969 060073550
35 Guşciuc Angela 2-27-13 10.08.1969 068485054
 

Consiliul Raional Floreşti al Federaţiei Sindicale şi Ştiinţe

36 Manole Aliona 2-57-96 2-24-67 23.07.196 069239940
 

Anticamera

37 Bucătaru Natalia 2-26-02 2-28-98 19.09.1986 067384096

 

INSTITUŢII PUBLICE SISTEMICE:

Instituţii de învăţămînt extraşcolar/complementar:

 

  1. Centrul de Creaţie, director – Daţco Maria , tel. 2-31-63;
  2. Şcoala sportivă Floreşti, director – Bogdan Raisa, tel. 2-18-27;

 

Instituţii de învăţămînt preuniversitar:

 

LISTA INSTITUŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÎNT DIN RAIONUL FLOREŞTI

 

Nr. Instituţia Numele, prenu-

mele directorului

Tel. serviciu Tel. domiciliu Tel.mobil Ziua,

luna,

anul

naşterii

1 LT „I.Creangă” Floreşti Doroş Anatolie Mihail 2-15-69 2-07-56 060199001 14.09.1955
2 LT „M.Eminescu” Floreşti Deleu Nely 2-12-62 2-04-39 068033839 28.03.1967
3 LT „A.Cehov” Floreşti Golubeva Irina 2-22-72 2-25-15 060657778 07.09.1962
4 LT „M.Costin” Floreşti Moscalu Tatiana 2-12-71 45-1-72 079991586

069498283

26.07.1981
5 LT „V.Alecsandri” Mărculeşt Nagrineac Svetlana 45-2-18 41-2-55 069461869 25.07.1974
6 LT „M.Eminescu” Ghindeşti Dogotari Ilie 71-5-79 71-4-91 069941731 02.08.1959
7 LT „ A. Mateevici” Sănătăuca Godonoaga Natalia 66-1-67

66-5-69

66-/8-31 069609682 11.10.1975
8 LT Cuhureştii de Sus Gaiu Petru Andrei 57-3-60

57-1-27

57-3-99 079764618 16.07.1958
9 LT Ştefăneşti Bodiu Aurelia Nicolae 49-2-28

49-3-46

49-2-79 069912273 01.05.1961
10 Gimnaziul Băhrineşti Josan Larisa 45-3-43 45-3-94 079102939 25.01.1967
11 Gimnaziul Caşunca Cojocaru Mariana 67-4-44 67-2-65 069689424/

067444640

1809.03.1964.02.1980
12 Gimnaziul Cerniţa Ciobanu Mariana 94-1-91   068194150  
13 Gimnaziul Ciripcău Solonari Vladimir Tudor 93-4-73 63-2-46 069555477 05.10.1952
14 Gimnaziul Ciutuleşti Untură Rodica 38-2-35 38-2-38 069968038 12.07.1978
15 Gimnaziul Coşerniţa Buzdugan Natalia 39-4-57 39-4-42 068429008 18.09.1967
16 Gimnaziul Cuhureştii

de Jos

Singureanu Ala 77-5-11 77-5-11 079694525 02.03.1973
17 Gimnaziul Cunicea Serejnicova Zoia Andrei 51-2-87 51-3-19 068126712

079770336

02.12.1976
18 Gimnaziul Domulgeni Vetricean Maria 33-4-14 33-2-55 069408637 05.06.1954
19 Gimnaziul Frumuşica Tomacinschi Vladimir Mina 61-2-09

61-6-34

61-2-22 060005797 13.02.1956
20 Gimnaziul

Gura Camencii

Perebecauţan Valentina 43-2-56 43-3-76 069087618 11.06.1969
21 Gimnaziul

Gura Căinarului

Groholschi Galina 40-2-11 40-2-59 069732003 14.01.1972
22 Gimnaziul Hîrtop Pleşca Galina 60-2-66 60-2-37 069327203 24.04.1964
23 Gimnaziul Iliciovca Sînjereanu Svetlana 64-2-41 64-3-67 078430201 20.03.1974
24 Gimnaziul Izvoare Nestor Ludmila Macar 62-6-49 62-2-27 060077630 28.05.1965
25 Gimnaziul Ion Vodă Poruciuc Diana 36-2-54 36-3-38 069702350 10.05.1991
26 Gimnaziul Japca Cirlig Lidia 55-4-29   067264850 12.05.1966
27 Gimnaziul Napadova Pascaru Raisa Victor 52-2-02 52-2-52 067482353 22.08.1952
28 Gimnaziul Nicolaevca Podlubneac Ludmila 36-2-13 36-2-21 079160967 06.12.1964
29 Gimnaziul Prajila Ciobanu Lucia 65-4-16   079570059 26.02.1957
30 Gimnaziul Prodăneşti Lungu Adela 44-5-09 44-3-77 069209267 16.05.1971
31 Gimnaziul Putineşti Dujii Valeriu Gherman 35-2-48 35-2-85 068710735 28.06.1955
32 Gimnaziul Rădulenii

Vechi

Salamac Ala Sava 46-3-00 46-2-59 068830398 13.03.1961
33 Gimnaziul Roşietici Podubnîi Victoria 48-3-19 48-3-50 068390914 20.12.1968
34 Gimnaziul Sevirova Ixari Natalia 42-2-17 42-2-37 069011753 07.12.1971
35 Gimnaziul Temeleuţi              Cazacu Lilia 58-3-43 58-4-02 068755636 20.09.1962
36 Gimnaziul Trifăneşti Gaivan Ana Simion 61-2-25 61-3-81 060224855 22.06.1969
37 Gimnaziul Vertiujeni Istratuc Ana Anton 53-2-85 53-2-56 069279810 15.12.1961
38 Gimnaziul Vărvăreuca Chiosa Ion Nicolae 2-56-49 2-27-49 068325082 07.07.1958
39 Gimnaziul Zăluceni Cojocaru Diana 54-2-69   068778250 20.02.1984
40 Şcoala Primară Floreşti Munteanu Rodica 2-14-49 2-33-56 069927769 05.10.1971
41 Şcoala Primară Alexeevca Popeli Nina Leonti 47-3-93 47-2-83 078235718 09.04.1959
42 Şcoala Primară Bobuleşti Rusu Liuba Filip 43-6-06 43-8-94 069510063 10.06.1956
43 Şcoala Primară Bursuc Dascăl Valentina Ion 55-4-30 55-5-51 067368304 21.12.1961
44 Şcoala Primară Cenuşa Chihai Igor Alexandru 71-9-21 71-8-62 069515427 29.03.1968
45 Şcoala

Primară Dumitreni

Sîrbu Tamara Vladimir 34-3-02 34-2-46 078026915 08.09.1962
46 Şcoala Primară Lunga Bizniuc Oxana 41-0-63 45-7-62 068221156 30.08.1985
47 Şcoala Primară Sîrbeşti Velişco Alexei Ion 36-3-08 36-3-74 069466523 23.09.1963
48 Şcoala

Primară Tîrgul Vertiujeni

Cijov Alina Ion 68-4-75 68-2-20 069448123 04.11.1986
49 Şcoala Primară Văscăuţi Dlasc Tamara 93-8-17 56-3-14 069811475 08.02.1968
50 CCC Floreşti Stircu Ala 2-31-63 2-45-75 29.09.1981
51 Şcoala Sportivă Floreşti Bogdan Raisa 2-18-26 2-48-92 069344875 02.04.1958

 

   Instituţii de învăţămînt preşcolar:

 

Nr.

d/o

Instituţia

 

Numele, prenumele Ziua,

luna,

anul

naş-

terii

Tel. servi-

ciu

Tel.

domi-

ciliu

Tel. mobil
1 IP Alexeevca Sirbu Tatiana 01.07.91 34-2-46 078583680
2 IP Băhrineşti Vacaru Violeta 13.07.74 41-5- 82 45-2- 03 069127398
3 IP Bobuleşti Popovschi Doina 07.04.87 43-7-89 068920774
4 IP Caşunca Dănilă Silvia 19.06.64 67-4-72 67-2-27 068921229
5 IP Cenuşa Albot Aurora 12.06.73 7-10-93 7-19-03 068324388
6 IP Cernita Lungu  Aliona 22.06.74 59-3-31 59-2-00 060615017
7 IP Ciripcău Donos Ecaterina 11.05.58 63-2-70 068655267
8 IP Ciutuleşti Bragaru Maria 20.07.59 38-2-20 38-2-06 068108326
9 CC Coşerniţa Cojocaru Valentina 24.07.57 39-3-40 39-2-42 068964366
10 IP Cuhureştii de Sus Melnic Vera 14.12.61 57-9-00 57-3-37 068273978
11 CC Cuhureştii de Jos Ţurcanu Svetlana 19.11.75 77-6-31 77-7-67 060114498
12 IP Cunicea Zadoinova Svetlana 21.01.58 51-8-62 51-2-26 060268453
13 CC Dumitreni Sîrbu Tamara 08.09.62 34-3-02 078026915
14 IP nr. 2  Floreşti Singureanu Gabriela 20.09.75 2-01-83 2-35-76 079259749
15 IP nr. 7  Floreşti Poleanschi Ludmila 28.06.70 2-05-18 2-27-55 068362051
16 IP nr. 9  Floreşti Postolachi Nina 08.06.61 2-31-76 2-32-57 069905307
17 IP Frumusica Rusu Alina 25.12.66 61-0-05 61-4-53 068451641
18 IP or. Ghindeşti Iluşca Rodica 21.06.61 7-15-78 069260914
19 IP Gura Camencii Mustea Lucia 28.06.85 43-7-87 43-8-99 068399423
20 IP Gura Căinarului Pulbere Lucia 06.06.71 40-2-31 40-4-77 068782428
21 IP Gvozdova Tîltu Veronica 27.08.64 43-7-88 43-4-01 078904696
22 IP Hîrtop Roşca Ala 07.07.70 60-3-44 60-2-91 060056153
23 IP Iliciovca Tatarciuc Lidia 20.02.50 64-2-35 068818818
24 IP Izvoare Zastavneţchi Adela 23.02.69 62-3-60 068531404
25 IP Japca Galben  Elena 10.12.62 55-2-06 069991078
26 IP Lunga Teleba Zinaida 30.03.50 45-5-95 068933477
27 IP or. Mărculeşti Dobinda Silvia 01.06.64 45-2-44 45-5-78 069314796
28 IP s. Mărculeşti Antoci Elvira 24.11.87 41-0-38 45-6-63 069805562
29 IP Napadova Buga Svetlana 25.10.65 52-3-16 52-2-08 067318208
30 CC Nicolaevca Vanio Irina 25.12.89 36-2-09 36-2-18 067634209
31 IP Prajila Cobîlaş Lidia 12.04.57 65-3-59 65-3-88 060144038
32 IP Prodăneşti Zaivii Larisa 12.08.87 44-6-06 44-6-09 067304223
33 IP Putineşti Lavric Aurica 10.08.64 92-9-08 35-2-12 060447776
34 IP Rădulenii Vechi Buruşciuc Va-na 24.01.66 46-2-41 46-3-38 078554675
35 IP Roşieticii Vechi Cusnir Galina 25.10.69 48-4-06 48-3-17 060778045
36 IP Sănătăuca Pegza Eugenia 26.12.83 66-0-35 66-2-75 067398831
37 CC Sevirova Ixari Liuba 08.11.54 42-2-17 42-2-41 068112174
38 IP Ştefăneşti Zdrăguş Ludmila 21.03.69 49-7-16 49-2-89 068314469
39 IP Temeleuţi Beznos Galina 04.10.76 58-2-46 58-4-89 060677533
40 IP Tîrgul Vertiujeni Doşciuc Liuba 20.08.67 94-4-54 68-4-01 069892112
41 IP Trifanesti Scalețchi Ala 23.06.62 61-6-55 61-3-76 068578465
42 IP Unchiteşti Godonoagă Tamara 22.05.57 57-2-05 57-0-09 079363766
43 IP Vărvăreuca Cercaşev Tatiana 08.02.60 2-63-79 2-45-36 060443952
44 IP Vascauti Stelea Ala 03.09.71 060659018
45 IP Vertiujeni           Lobanov Natalia 11.02.81 53-4-39 53-3-80 060714786
46 IP Zăluceni Colesnic Nadejda 18.04.90 54-4-04 54-2-39 069357416

 

Lista educatorilor ce activeaza la grupele pregatitoare din scoli

 

Nr.

d/o

Instituţia

 

Numele, prenumele Tel. serviciu Tel. dom. Tel mobil
1 SP Bursuc Bezede V. 55-4-30
2 Gimn Domulgeni Clima Parascovia 33-4-14 025033328 069905307
3 Gimn. Ion Voda Stasinschi E. 36-2-54 025092877
4 Gimn Serbesti Velisco Elena 36-3-08 025036374
5 Gimn. Temeleuti Burlacu A. 58-3-43 025058539 068412571

 

 

Evenimente tradiţionale:

 

Concursul raional „Pedagogul Anului” (ianuarie);

Concursul „Olimpiada şcolară” (februarie);

Maratonul intelectual (aprilie);

Festivalul preşcolarilor „De la lume adunate şi înapoi la lume date” (mai);

Ultimul sunet (mai);

Ziua internaţională a copilului (iunie);

Concursul raional „Pentru cea mai bună pregătire a instituţiei de învăţămînt către noul an şcolar” (august);

Conferinţa pedagogică (august);

Ziua cunoştinţelor „Primul sunet” (septembrie);

Ziua profesională a lucrătorului din învăţămînt (octombrie);

Ziua bunicuţelor (octombrie);

Gala Laureaţilor Sportului (noiembrie);

Caravana de Crăciun (decembrie);

Festivalul „Obiceiuri şi tradiţii de iarnă” (decembrie).