Direcția Finanțe

MD — 5001, Republica Moldova, orașul Florești, bd. Victoriei nr. 2, Consiliul Raional Floreşti, etajul 2

E-mail: finante_floresti@yahoo.com

Direcția Finanțe este o subdiviziune structurală din subordinea Consiliului Raional, care activează sub conducerea Preşedintelui raionului. Sarcina de bază a direcţiei constă în asigurarea implementării politicii bugetar-fiscale a statului, organizarea şi asigurarea elaborării, aprobării şi executării bugetului raionului.

Direcţia Finanţe este responsabilă de respectarea Constituţiei şi a legilor Republicii Moldova, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a prevederilor Hotărîrilor Parlamentului şi Guvernului, a ordinelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor Ministerului Finanţelor; executarea deciziilor Consiliului Raional şi a dispoziţiilor preşedintelui raionului; respectarea autonomiei financiare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale în conformitate cu cadrul legislativ.

Obiective generale:

 • Organizarea şi asigurarea elaborării, aprobării şi executării bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I şi al bugetului raional;
 • Ajustarea cheltuielilor bugetelor la posibilităţile reale de acumulare a veniturilor şi atingerea unei  stabilităţi  bugetare;
 • Dirijarea metodologică a planificării bugetare;
 • Respectarea politicii bugetar–fiscale în procesul de elaborare şi executare a bugetului raional;
 • Monitorizarea procesului de gestionare a finanţelor publice şi utilizarea acestora conform destinaţiei;
 • Asigurarea ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu Legea contabilităţii şi raportării financiare şi Standardele naţionale de contabilitate.

                                 

Şef Direcţie

 Svetlana GRÎU

Data, luna, anul naşterii: 10 mai 1955

Studii: 

 • 1973-1977, Institutul Politehnic din Chişinău, specialitatea «Evidenţa contabilă» (calificare: economist);
 • 2000-2002, Academia de Administrare Publică, specialitatea «Management» (calificare: manager în administraţia publică).

Experienţă profesională:

 • 1972-1973, laborant, laborant superior, Institutul Politehnic din Chişinău;
 • 1977-1978, economist, Secţia Financiară Soroca;
 • 1978-1980, contabil-şef-adjunct, Spitalul Raional Floreşti;
 • 1980-1981, economist, Colhozul «Заря Комунизма»;
 • 1981-1982, contabil superior, Contabilitatea Centralizată pe lîngă Comitetul Executiv Raional Floreşti;
 • 1982-1992, economist superior, Secţia raională de Învăţămînt;
 • 1992, economist categoria I, Direcţia Financiar-Economică a Comitetului Executiv Raional Floreşti;
 • 1992-1994, economist principal, Secţia Bugetară, Direcţia Financiar-Economică a Comitetului Executiv Raional Floreşti;
 • 1994-1995, şef-adjunct direcţie, şef al Secţiei Bugetare din cadrul Direcţiei Financiar-Economice a Comitetului Executiv Raional Floreşti;
 • 1995-1999, şef-adjunct, Direcţia Financiară a Comitetului Executiv Raional Floreşti;
 • 1999-2003, viceprimar în problemele financiare, Primăria or. Floreşti;
 • 2003-prezent, şef, Direcţia Finanţe a Consiliului raional Floreşti.

Sarcini de bază:

 • Asigurarea implementării politicii bugetar-fiscale a statului la nivel local, organizarea întocmirii şi respectării calendarului bugetar privind elaborarea, aprobarea şi executarea bugetului consolidat al raionului;
 • Organizarea şi desfăşurarea seminarelor privind aplicarea legislaţiei, actelor normative şi instructive în sistemul bugetar local;
 • Elaborarea şi participarea la întocmirea proiectelor de decizii, propunerilor privind modificarea bugetului raional;
 • Coordonarea, întocmirea, examinarea şi prezentarea rapoartelor trimestriale şi anuale privind elaborarea şi executarea bugetului raional;
 • Asigurarea, angajarea, eliberarea şi activitatea personalului Direcţiei Finanţe.

Date de contact:

(0250) 2-28-48,  svetagriu@mail.ru

                 

Şef-adjunct Direcţie

 Eugenia CAMINSCHI

Data, luna, anul naşterii: 10 ianuarie 1979

Studii: 

 • 1996-2001, Academia de Studii Economice din Moldova, specialitatea «Economia şi sociologia resurselor umane» (calificare: economist-sociolog).

Experienţă profesională:

 • 2001-2002, economist coordonator, Secţia Analiză şi Prognoza Pieţei Forţei de Muncă a Departamentului pentru Utilizarea Forţei de Muncă;
 • 2002-2003, specialist coordonator, Secţia Sinteză, Prognoză şi Statistică a Direcţiei Politică de Ocupare a Forţei de Muncă din cadrul Departamentului pentru Utilizarea Forţei de Muncă;
 • 2003-2006, specialist principal, Serviciul Sinteză, Prognoză, Statistică al Direcţiei Politica de Ocupare a Forţei de Muncă din cadrul Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă pe lîngă Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale;
 • 2006-2007, specialist coordonator, Secţia Elaborarea şi Administrarea Bugetului a Direcţiei Generale Finanţe Floreşti;
 • 2007-2008, consultant pentru elaborarea şi administrarea bugetului, Direcţia Generală Finanţe Floreşti;
 • 2008-2012, consultant principal pentru elaborarea şi administrarea bugetului, Direcţia Generală Finanţe Floreşti;
 • 2012-2018, specialist principal, Secţia Elaborarea şi Administrarea Bugetului a Direcţiei Finanţe Floreşti;
 • 2018-prezent, şef-adjunct direcţie, şef Secţia Elaborarea şi Administrarea Bugetului, Direcţia Finanţe Floreşti.

Atribuţii de serviciu:

 • Coordonarea, estimarea, corelarea şi executarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului raionului, întocmirea notei informative;
 • Asigurarea întocmirii şi raportării reţelei de state şi contingente ale instituţiilor bugetare din raion, întocmirea notei informative;
 • Analizarea devizelor de cheltuieli, conform grupelor funcţionale ale clasificaţiei bugetare. Învăţămîntul şi Cultura, programele: Învăţămîntul liceal, Dezvoltarea culturii, Protejarea şi ţinerea în valoare a patrimoniului cultural;
 • Executarea şi ţinerea evidenţei modificărilor planului de alocaţii între diferite nivele a clasificaţiei funcţionale, programelor şi economice K2, K4, bugetul raional;
 • Asigurarea controlului bazei de date în SIMF privind corectitudinea modificărilor şi consolidării bugetelor locale de primul şi al doilea nivel.

Date de contact:

(0250) 2-28-40, eugenia_caminschi@yahoo.ro

Secția Elaborarea și Administrarea Bugetului

Caminschi Eugenia, Şef Secţie în cadrul Direcţiei (0250 2-28-48, eugenia_caminschi@yahoo.ro);

Chiosa Tatiana, Specialist principal (0250 2-64-09, tatiana.chiosa@mail.ru);

Pascaru Olesea, Specialist principal (0250 2-64-09, pascaru.olesea@mail.ru);

Mîrza Violeta, Specialist principal (0250 2-14-94, mirza.violeta1971@mail.ru);

Cucer Lidia, Specialist principal (0250 2-14-94, cucer.lidia@mail.ru);

Drebot Lidia, Specialist principal (0250 2-41-60, lidia.drebot@mail.ru );

Vacant, Specialist superior;

Groza Aliona, Specialist (0250 2-41-60, grozaaliona@mail.ru).

Secția Contabilitatea Bugetară

Revencu Anatalia, Şef Secţie în cadrul Direcţiei (0250 2-42-21, revencu56@mail.ru);

Munteanu Valeria, Specialist principal;

Beloborodova Irina, Specialist superior (0250 2-19-20);

Sîrbu NataliaSpecialist superior (0250 2-19-20, natalia.sirbu70@mail.ru).

 ***

Creţu Daniela, Secretar stenograf, anticamera (0250 2-64,09, finante_floresti@yahoo.com);

Miheev Rostislav, Şofer (conducător auto).