Direcția Finanțe

Adresa:

MD-5001, or. Floreşti, bd. Victoriei, 2,

Clădirea Consiliului Raional, etajul II, birourile 17 – 21, 23.

Tel.: (0250) 2-28-48

 

Şef direcţie

 

Grîu Svetlana

 

tel.: 0-250-2-28-48, email.: finante@floresti.md

 

????????????????????????????????????

 

Direcția Finanțe este o subdiviziune structurală din subordinea Consiliului Raional, care activează sub conducerea Preşedintelui raionului. Sarcina de bază a Direcţiei constă în asigurarea implementării politicii bugetar-fiscale a statului, organizarea şi asigurarea elaborării, aprobării şi executării bugetului raionului. Direcţia Finanţe este responsabilă de respectarea Constituţiei şi a legilor Republicii Moldova, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a prevederilor Hotărîrilor Parlamentului şi Guvernului, a ordinelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor Ministerului Finanţelor; executarea deciziilor Consiliului Raional şi a dispoziţiilor preşedintelui raionului; respectarea autonomiei financiare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale în conformitate cu cadrul legislativ.

Obiective generale:

  • Organizarea şi asigurarea elaborării, aprobării şi executării bugetelor UAT de nivelul I şi al bugetului raional;
  • Ajustarea cheltuielilor bugetelor la posibilităţile reale de acumulare a veniturilor şi atingerea unei     stabilităţi  bugetare;
  • Dirijarea metodologică a planificării bugetare;
  • Respectarea politicii bugetar–fiscale în procesul de elaborare şi executare a bugetului raional;
  • Monitorizarea procesului de gestionare a finanţelor publice şi utilizarea acestora conform destinaţiei;
  • Asigurarea ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu Legea Contabilităţii şi Standardele naţionale de contabilitate.

Angajaţii Direcţiei:

 

Nr. Funcția Numele,
Prenumele
Nr. birou Date
de contact
1. Şef Direcţie Svetlana Grîu 17 0250- 2-28-48

Secţia elaborarea şi administrarea bugetului
2. Şef secţie, şef
adjunct Direcţie
Angela Solonari 21 0250-2-28-40
3. Specialist principal Lidia Cucer 21 0250-2-41-60
4. Specialist principal Tatiana Chiosa 19 0250-26-409
5. Specialist principal Olesea Pascaru 19 0250-2-64-09
6. Specialist principal Violeta Mîrza 18 0250-2-14-94
7. Specialist principal Eugenia Caminschi 18 0250-2-14-94
8. Specialist superior Lidia Drebot 21 0250-2-41-60
 

Secţia rapoarte şi analiză în sistemul bugetar

 

9. Şef secţie, Contabil-şef Natalia Revencu 20 0250-2-42-21
10. Specialist principal Ludmila Gaiciuc 20 0250-2-42-21
11. Specialist superior Ludmila Onilov 23 0250-2-19-20
12. Specialist Valentina Prodan 23 0250-2-19-20
13. Secretar administrativ Svetlana Glavan Anticamera 0250-2-64-09
14. Șofer Mihai Guranda 0250-2-64-09