Mesajul domnului Ştefan PANIŞ, Președinte al raionului

Multstimaţi locuitori şi oaspeţi ai raionului Floreşti!

Cu o deosebită plăcere Vă salut și Vă urez „Bun venit” pe pagina web oficială a Consiliului Raional Floreşti www.floresti.md

Obiectivul primordial al paginii este promovarea transparenței activităţii Consiliului raional Floreşti, apropierea administrației publice locale de viaţa cetățenilor raionului, promovarea imaginii raionului nostru prin sporirea eficienței accesului la informație.

Stimaţi vizitatori ai paginii oficiale! Pe parcursul activităţii, ne vom strădui să Vă oferim posibilitatea de a Vă documenta cu baza legislativă în domeniul Administraţiei Publice Locale (APL), politica şi strategiile adoptate şi implimentate de către Consiliului raional, de subdiviziunile teritoriale, veţi putea cunoaşte impactul parteneriatului social al APL cu alte organisme naţionale şi internaţionale.

Vă încurajăm, stimaţi floreşteni, să valorificăm posibilităţile accesului direct la informație, să participăm și să ne implicăm direct în tot ceea ce decide APL, în toate acţiunile desfăşurate.

Vă mulţumim anticipat pentru receptivitate şi Vă îndemnăm, dragi vizitatori, să fiți mereu activi și să ne transmiteți toate sugestiile Dumneavoastră, ca împreună să depăşim problemele existente, să ne bucurăm de succese şi să contribuim la dezvoltarea şi prosperarea raionului nostru.

Stimaţi florestieni!

Dumneavoastră aveţi posibilitatea să Vă adresaţi Preşedintelui raionului Floreşti prin intermediul paginii web: www.floresti.md  accesînd linkul: (http://floresti.md/scrie-presedintelui/)

Cu  deosebit respect,

Ştefan Paniş, Președintele raionului Floreşti