S-a dat startul Olimpiadelor raionale la disciplinele de studiu, ediţia 2018!

12 februarie 2018

Liceul Teoretic „ Mihai Eminescu” Floreşti găzduieşte Olimpiadele raionale la disciplinele de studiu, ediţia 2018, oraganizate de către Direcţia Generală Educaţie. Astfel, la data de 10 februarie 2018 s-a dat startul desfăşurării etapei raionale a olimpiadelor şcolare. Sâmbătă, 10 februarie s-a desfăşurat olimpiada la ecologie, matematică, limbi străine şi limba şi literatura rusă( şcolile naţionale), […]

Gestionarea deşeurilor solide în raionul Floreşti

Componenta managementul deșeurilor solide a Strategiei de Dezvoltare Social-economică a raionului Florești reprezintă un document de planificare, care a fost elaborată pentru a oferi o îndrumare clară cu privire la dezvoltarea unui sistem corespunzător de management al deșeurilor solide. Perioada de acțiune a documentului este de 5 ani: 2016 – 2020. Acest document strategic are […]

Procedura simplificată de înregistrare a bunurilor imobile

Scopul fundamental al cadastrului oricărei ţări este de a avea 100% acoperire a teritoriului naţional: toate bunurile identificate şi măsurate, drepturile de proprietate înregistrate şi estimată valoarea bunurilor imobile. Cadastrul reprezintă un sistem prin care este asigurată garanţia dreptului de proprietate, este la fel, una din sursele primare de informaţii atât pentru piaţa imobiliară, asigurând […]

Instruirea iniţială a asistenţilor personali noi angajaţi

9 februarie 2018

Joi, 8 februarie, în cadrul Direcţiei Asistenţă Socială, Sănătate şi Protecţie a Familiei s-a desfăşurat instruirea iniţială a şase asistenţi personali noi  angajaţi . Scopul instruirii a fost iniţierea în cunoştinţele de bază referitor la politicile de stat şi serviciile sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi existente în raion şi cadrul normativ de activitate a serviciului. […]

Noi priorităţi ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în învățământul general

Miercuri, 7 februarie 2018 Direcția Generală Educație Florești a desfășurat o sesiune de informare cu managerii școlari din instituțiile de învățământ general. În cadrul ședinței Şeful Direcției Generale Educație, domnul Tudor Tertea a pus în discuție următoarele aspecte: Nomenclatorul tipurilor de documentație școlară și rapoarte în învățământul general; Metodologia privind repartizarea timpului de muncă a […]