Subvenţionarea în agricultură

12 martie 2018

La data de 2 martie, anul curent, specialiștii Direcției Agricultură și Alimentație au organizat pentru producătorii agricoli și inginerii funciari din raionul Floreşti un seminar informativ, având ca scop cunoaşterea metotodologiei subvenționării în anul 2018. Privitor la modificările în Regulamentul despre condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii […]

Educaţie plastică

7 martie 2018

În ziua de 6 martie 2018 a avut loc Seminarul raional instructiv-metodologic la disciplina Educația plastică, cu genericul: ,,Impactul culturii profesionale a cadrelor didactice asupra procesului de dezvoltare a sensibilității artistico-plastice la elevi’’. Obiectivul general: Creșterea nivelului de performanță al cadrelor didactice în raport cu necesitățile educaționale. Doamna Zosim Liuba, Specialist-metodist în problemele disciplinelor Arte, […]

Şedinţa managerilor instituțiilor de învățământ din raion

6 martie 2018

La data de 3 martie în incinta Consiliul raional Floreşti, s-a desfăşurat şedinţa managerilor instituțiilor de învățământ din raion, la care au participat şi colaboratorii Direcţiei Generale Educaţie. Ședinţa a avut  următoarea ordine de zi: Cu privire la numărul de clase şi schema de încadrare a personalului din instituţiile de învăţământ; Cu privire la Regulamentul […]

Seminar pentru directorii adjuncţi din instituţiile de învăţământ primar, secundar şi extraşcolar

Orientarea şi consilierea metodologică a procesului educaţional în instituţiile din raion este una din funcţiile de bază ale Direcţiei Generale Educaţie din cadrul Consiliului raional Floreşti. În scopul consolidării capacităţilor manageriale a directorilor adjuncţi pentru instruire, pentru acordarea asistenţei informaţionale şi consultative, la data de 05 martie 2018 în incinta Liceului Teoretic “Anton Cehov” din […]

Ziua de comemorare a eroilor căzuţi în războiul de pe Nistru

2 martie 2018

Astăzi, 2 martie 2018, la Complexul memorial  din oraşul Floreşti a avut loc  mitingul consacrat celor 26 de ani de la începerea conflictului armat pentru apărarea Integrităţii teritoriale şi Independenţei Republicii Moldova. La eveniment a fost prezentă conducerea raionului Floreşti: Președintele raionului, dl Ştefan PANIŞ, Vicepreședinții: dnii Vladimir Gutium şi Gheorghe Gancear, Secretarul Consiliului raional, […]