Şedinţă cu specialiștii în reglementarera proprietății funciare și cadastru

20 mai 2017

La data de  17 mai 2017, Direcția Agricultură și Alimentație a Consiliului raional  Floreşti a organizat în localul primăriei satului Lunga o întrunire zonală cu specialiștii în reglementarera proprietății funciare și cadastru  din  primăriile  Putinești, Gura Căinarului, Băhrinești, Lunga, Sevirova, Trifănești, Frumușica, Iliciovca și Izvoare.  Întrunirea a fost moderată de către specialiștii principali ai direcţiei […]

Suport pentru fiecare copil

19 mai 2017

Vineri, 19 mai 2017, s-a desfășurat ședința ordinară a Comisiei raionale pentru protectia copilului aflat în dificultate, care a fost instituită în cadrul Consiliului raional (Decizia nr. 01/09 din 25 februarie 2016) și se subordonează Direcției Asistență Socială, Sănătate și Protecție a Familiei. În cadrul ședinței au fost examinate cazurile copiilor, menținerea cărora în familia […]

Ajutoare materiale de 9 mai

16 mai 2017

În scopul susținerii materiale a persoanelor cu dizabilităţi, participanţi la cel de-al doilea război mondial,  participanţilor la cel de-al doilea război mondial, persoane asimilate participanţilor la cel de-al doilea război mondial ,  soţiilor (soţilor) supraveţuitori, inapţi de muncă, nerecăsătoriţi, ai participanţilor la cel de-al doilea război mondial, căzuţi la datorie, sau a persoanelor cu dizabilităţi, […]

Şedinţă extraordinară la Floreşti

La data de 12.05.2017 Consiliul raional Florești s-a întrunit în ședință extraordinară cu prezența a 25 consilieri din cei 33 aleși, pentru a pune în discuție următoarele chestiuni: Cu privire la unele modificări în bugetul raional pentru anul 2017 şi alocarea mijloacelor financiare. Cu privire la aprobarea Planului complex pentru profilaxia şi combaterea toxicoinfecţiilor alimentare […]

Anunţ!

11 mai 2017

Prin Dispoziţia Preşedintelui raionului nr. 73  din 04 mai   2017, conform art. 45  (alin. 2 şi  3) din Legea privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, pentru data de 12 mai   2017, ora 10.00, în or. Floreşti, bd. Victoriei 2, este  convocată şedinţa extraordinară a Consiliului raional. Ordinea de zi