Protecţia copiilor în situaţii de risc

16 martie 2017

La data de 15 martie 2017 a avut loc ședința Comitetului de coordonare intersectorială a protecției copiilor în situație de risc, unde au participat reprezentanții APL, reprezentanţii Asociaţiei Obşteşti ,,Lumos Foundation’’, reprezentanți ai societății civile, reprezentanți ai copiilor.  În cadrul ședinței au fost prezentate rapoarte de activitate ale Direcției Asistență Socială, Sănătate și Protecție a […]

Copiii din Casele Comunitare au mers la teatru

14 martie 2017

„În teatru este vorba despre viaţă. Acesta este punctul de pornire şi nu există nimic mai important. Teatrul  este viaţa.”  (Peter Brook)   Viaţa este ca o mare scenă de teatru, în care fiecare dintre noi jucăm un rol important. Unii avem parte de finaluri fericite, alţii mai puţin, însă oricum ar fi, rolurile vieţii […]

Serviciul  social ,,Echipa Mobilă“

Noul Serviciu social ”Echipă Mobilă” este creat în raionul Florești din 13 noiembrie 2015, prin Decizia Consiliului Raional nr. 05/01, fiind unul specializat, destinat persoanelor cu dizabilități accentuate și severe şi oferă asistență socială și suport la domiciliul beneficiarilor, în baza nevoilor identificate ale acestora, precum și consiliere, suport persoanelor implicate în procesul de incluziune […]

Scrieţi Preşedintelui Raionului Floreşti

9 martie 2017

Stimaţi vizitatori ai paginii web a Consiliului Raional Floresti! Începând cu 9 martie 2017, aveţi posibilitatea să Vă adresaţi domnului Ştefan Paniş, Preşedintele Raionului Floreşti, prin intermediul paginii: www.floresti.md în meniul Scrieţi Preşedintelui Raionului Floreşti (http://floresti.md/scrie-presedintelui/) sau să expediaţi mesajul Dumneavoastră direct la adresa electronică: presedinte@floresti.md    

Autorizarea depozitelor de păstrare a produselor  de uz fitosanitar și a fertilizanților

  Prin Dispoziția Președintelui raionului Florești Nr. 08 din 25 ianuarie 2017 a fost constituită comisia mixtă de lucru pentru verificarea și autorizarea depozitelor de păstrare a produselor de uz fitosanitar și fertilizanților în următoarea componență: Zosim Ghenadie – inspector superior în secția Sănătatea Plantelor și Control Semincier în Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor, președintele […]