22 februarie 2017

În conformitate cu Decizia nr. 22 din 01.08.2007 a Consiliului de Administraţie a Fondului Republican de Susţinere Socială a Populaţiei, se acordă prin intermediul fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei  ajutoare materiale unice în cuantum a cîte 5000 (cinci mii ) lei fiecărei persoane  care împlineşte  vîrsta de 100 de ani şi în continuare […]

La data de 2 februarie 2017 Direcția Agricultură și Alimentație a Consiliului raional Florești a organizat un seminar informațional cu producătorii de la sate. Au participat conducători și specialiști din colectivele agricole corporative, conducători de gospodării țărănești, fermieri care își prelucrează cotele individual, specialiști în reglementarea proprietății funciare din primării, consultanții locali și regionali ACSA, […]

Pe 20 ianuarie 2017, specialiștii Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie au organizat și au desfăşurat o discuție la masă rotundă, cu conducătorii colectivelor agricole de producere, agronomii, conducătorii gospodăriilor ţărăneşti, fermieri, inginerii funciari, şefii şi specialiştii  serviciilor disconcentrate  în teritoriu care activează în agricultură, consultanții ACSA ș.a. Un moment important al evenimentului nominalizat a fost schimbul […]

La inițiativa Direcției Agricole a Consiliului Raional Floreşti și cu susținerea Inspecției Ecologice Florești, prin decizia Consiliului raional nr.08/09 din27.12.2016 a fost formată o comisie mixtă pentru inventarierea și identificarea terenurilor degradate destinate împăduririi, care în perioada 04-20 ianuarie curent a lucrat în toate primăriile raionului.   Componența comisiei:   Ciorbă Vitalie – șeful Inspecției […]

20 februarie 2017

În fiecare zi de luni domnul Ştefan Paniş, Preşedintele raionului Floreşti convoacă  şefii serviciilor, direcţiilor, secţiilor din Aparatul Preşedintelui şi a subdiviziunilor Consiliului raional în şedinţă operativă, în cadrul cărei conducătorii vin cu un raport privitor la lucrul efectuat pe parcursul săptămânii precedente, dar şi cu planurile trasate pentru săptămâna în curs. În sarcină pentru toţi  şefii […]