Serviciul social de Sprijin pentru familii cu copii

Subdiviziunea Secția protecția copilului și a familiei pe lîngă Direcția Generală Asistență Socială și Protecție a Familiei prestează Serviciul social de Sprijin pentru familii cu copii în situații de risc. Scopul Serviciului constă în susținerea dezvoltării capacităților familiei în creșterea și educarea copilului, prin consolidarea factorilor protectori din interiorul familiei și conectarea ei la resursele […]

Notă informativă

Prin prezenta, Direcția Generală Asistență Socială și Protecție a Familiei, Vă aduce la cunoştinţă despre modificările şi completările ulterioare  ale Hotărării Guvernului nr. 454 din 16 mai 2018, cu privire la reorganizarea  Agenției Naționale Asistență Socială. În scopul reglementării exhaustive a modificărilor  şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, Agenţia Naţională Asistenţă […]

Consolidarea abilităţilor profesionale ale asistenţilor personali

4 iulie 2018

Marţi, 3 iulie, s-a desfăşurat şedinţă de supervizare cu asistenţii personali care activează în cadrul serviciului ,, Asistenţă Personală’’. Scopul şedinţei a fost consolidarea abilităţilor profesionale ale asistenţilor personali în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor prestate benefeciarilor. La şedinţă au  participat : Şeful Direcţiei Generale Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, Petru Rusu; Specialist principal în […]

Utilizarerea Ghidului pentru Echipele Multidisciplinare privind modul de abordare a cazurilor de violență în familie

2 iulie 2018

La data de 25 iunie, în incinta sălii de şedinţe a Consiliului Raional Florești a avut loc training-ul cu tema: ,,Utilizarerea Ghidului pentru Echipe Multidisciplinare privind modul de abordare a cazurilor de violență în familie” desfașurat de către Asociația Împotriva Violenței în Familie ,,Casa Mărioarei”, Asociația obştească ,,Promo-Lex’’ și Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii […]