Loc de muncă vacant!

Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei anunţă concurs pentru ocuparea locului de muncă vacant în funcţie de PROGRAMATOR Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei în conformitate cu fişa postului: – Asigurarea bunei stări a sistemului informaţional al Direcţiei; – Oferirea asistenţei angajaţilor Direcţiei pentru utilizarea tehnologiilor informaţionale. Persoanele cointeresate vor respecta următoarele condiţii […]

Funcţie publică vacantă!

Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante: Specialist principal în Serviciul Monitorizare, evaluare, planificare strategică şi evaluare Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: – Elaborarea, ajustarea, actualizarea documentelor de planificare strategică a Direcţiei în conformitate cu politica socială a Republicii Moldova; – […]

Loc de muncă vacant!

Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei anunţă concurs pentru ocuparea locului de muncă vacant în funcţie de: Şef Serviciul Comunicare şi relaţii cu publicul Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei în conformitate cu fişa postului: – Elaborarea şi implementarea planului de promovare a imaginii Direcţiei; – Înregistrarea şi evidenţa petiţiilor, cererilor parvenite de […]

Reintegrarea migranților reveniți de peste hotare

7 august 2018

La data de 3 august, în incinta Bibliotecii Publice „Ion Creangă” din or. Florești, Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a raionului Floreşti a asigurat realizarea sesiunii inițiale de instruire a echipelor multidisciplinare privind aplicarea Mecanizmului Interinstituţional de referire pentru Integrarea migranţilor reveniţi de peste hotare (MIR) sub eghida Ministerului Sănătății, Muncii și Protecție Sociale, […]