7 septembrie – Ziua Internaţională a aerului curat pentru un cer albastru

7 septembrie 2020

Prima zi Internațională a aerului curat pentru un cer albastru are loc pe 7 septembrie 2020. Încurajată de interesul din ce în ce mai mare al comunității internaționale pentru aerul curat și subliniind necesitatea depunerii eforturilor suplimentare pentru îmbunătățirea calității aerului, inclusiv reducerea poluării aerului, protejarea sănătății umane, Organizația Națiunilor Unite a decis să desemneze […]

Se convoacă Consiliul raional Floreşti

Stimaţi cetăţeni! La data de 15 septembrie 2020, ora 10 00, se convoacă Consiliul Raional Floreşti, în cadrul  unei şedinţe ordinare, în or. Floreşti, str. Speranţei, nr. 1 (sediul Casei de Cultură orăşeneşti). Accesaţi dispoziția de convocare împreună cu ordinea de zi AICI

Lista candidaţilor admişi la interviu pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Şef Serviciu Atragere a Investiţiilor

5 septembrie 2020

Urmare a desfăşurării, la data de 05 septembrie curent, a probei scrise la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Şef Serviciu Atragere a Investiţiilor din cadrul Direcţiei Economie şi Atragere a Investiţiilor, potrivit rezultatelor obţinute, este admis la interviu candidatul: Bugan Ana. Interviul urmează să se desfăşoare la data de 09 septembrie 2020, ora […]

Seminar instructiv pentru APL de nivelul unu cu genericul: „Transparenţa în luarea deciziilor şi participarea cetăţenilor”

La 4 septembrie 2020, în oraşul Floreşti, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova în cooperare cu Asociația Europeană pentru Democrație Locală (ALDA), Clinica Juridică Universitară din or. Bălţi și Consiliul raional Floreşti, au organizat şi desfăşurat un seminar de instruire pentru administrația publică locală și societatea civilă în cadrul proiectului „AGREED”- Activarea reformei guvernării pentru îmbunătățirea dezvoltării, […]

Lista candidaților admiși la concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de Contabil-șef al Direcției Generale Asistență Socială și Protecție a Familiei

4 septembrie 2020

În legătură cu expirarea la data de 01 septembrie curent a termenului-limită de depunere a dosarelor de participare la concurs pentru funcţia publică vacantă de contabil-şef al Direcţiei Generale Asistență Socială și Protecție a Familiei, Comisia de concurs a examinat dosarele depuse de participanţi, şi, potrivit condiţiilor de participare la concurs, a admis următorii candidați: […]