Seminar instructiv–informativ raional cu directorii adjuncţi educaţie din instituţiile de învăţământ primar şi secundar general

19 octombrie 2017

La data de 18 octombrie 2017 în sala de şedinţe a Consiliului Raional Floreşti s-a desfăşurat seminarul instructiv–informativ pentru directorii adjuncţi educaţie din instituţiile de învăţământ primar şi secundar general din raionul Floreşti. Seminarul a fost organizat de către Direcţia Management al Curriculumului şi Formare Profesională Continuă. În cadrul seminarului Pantaz Diana, şeful DMCFPC s-a […]

ZIUA JURISTULUI

La 19 octombrie, comunitatea juriştilor din Republica Moldova îşi celebrează sărbătoarea profesională – Ziua Juristului. Marele om politic, jurist, savant şi scriitor Constantin Stere spunea că statul este haina juridică a poporului. Acest adagiu reflectă pe deplin importanţa meseriei de jurist, ori, prin prestaţia lor profesională, anume juriştii sunt cei ce urmează să dea substanţă […]

Ziua Lucrătorilor din Învăţământ

Tradiţional la 05 octombrie este marcată Ziua profesională a Lucrătorilor din Învăţământ. Adunând în buchetele suave de dumitriţe roua Edenului şi încercând a suspenda clipa luceafărului, în ziua de 6 octombrie 2017 am ,,împletit” o diademă siderală a Înţelepciunii şi Speranţei, a Prezentului şi Vitorului într-o activitate artistică dedicată lucrătorilor din învăţământ care a avut […]

ANUNŢ! CURSURI de dezvoltare profesională pentru funcţionarii publici

În atenţia tuturor funcţionarilor publici de conducere şi de execuţie, Academia de Administrare Publică în colaborare cu Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) organizeazaă cursuri de dezvoltare profesională în cadrul Academiei (mun. Chişinău, str. Ialoveni, 100), începând cu data de 23 octombrie 2017.  Pentru informaţii detaliate, vă adresaţi la nr. de tel: 0250 22384 […]

CONCURS de ocupare a funcţiei vacante!

Direcţia Asistenţă Socială, Sănătate şi Protecţie a Familiei Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de: pedagog social la Casa Comunitară nr. 2 din oraşul Floreşti. La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova,cu studii medii speciale şi superioare în domeniul asistenţei sociale şi pedagogie. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei vacante, în termen de 14 zile […]