6 iulie 1949, ziua neagră din istorie

De 6 iunie, an de an angajaţii Consiliului raional Floreşti, ai serviciilor desconcentrate ale Guvernului, angajaţii primăriei, cetăţenii din raion vin să aducă un omagiu de recunoştinţă la Crucea Comemorativă înălţată în cinstea victimelor deportărilor staliniste. În acest an peste o sută de oameni au participat la mitingul oficial dedicat celor care au avut de […]

Dezvoltarea capacităţii pentru bugetare

În perioada 26.06.2017 – 30.06.2017 Direcţia Finanţe a Consiliului raional Floreşti a organizat desfăşurarea activităţii metodologice de instruire la locul de muncă pentru autorităţile publice locale de nivelul II a proiectului “Dezvoltarea capacităţii pentru bugetarea pe programe în Republica Moldova”. Proiectul este implementat în cadrul Programului Finanţe Publice pentru Dezvoltare. Obiectivul instruirii la locul de muncă […]

La mulţi ani ,,Ziarul Nostru”!

4 iulie 2017

Mult stimaţi ziarişti ai ziarului regional “Ziarul Nostru”! Astăzi, cînd Bunul Dumnezeu V-a învrednicit să ajungeţi la aniversarea celor 3 ani de activitate neîntreruptă a publicaţiei, cu alese  sentimente de preţuire, Consiliul raional Floreşti, Vă exprimă adînca recunoştinţă pentru tot ceea ce faceţi, adresîndu-vă felicitări, urări de sănătate, bucurie, realizări frumoase pe viitor, prosperitate. Profesionalismul şi […]