Loc de muncă vacant!

14 iunie 2018

Direcţia Finanţe a Consiliului raional Floreşti anunţă Prelungirea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist superior din cadrul Secţiei “Contabilitate bugetară”. La concurs pot participa persoane care: deţinn cetăţenia Republicii Moldova; posedă limba de stat; au capacitate deplină de exerciţiu; studii superioare; nu au înplinit vîrsta necesară obţinerii dreptului de pensie pentru vîrstă; sunt […]

Ziua Cîmpului – 2018 în raionul Florești

13 iunie 2018

În conformitate cu Planul de activitate al Direcției  Agricultură și Alimentație a Consiliului Raional Floreşti pe 8 iunie s-a desfăşurat Ziua Cîmpului (controlul reciproc între producătorii agricoli și primării). In cadrul măsurii nominalizate s-a efectuat o monitorizare a situației din teritoriu cu privire la: starea culturilor agricole și gradul de îngrijire a acestora; cultura cîmpurilor; […]

Violenţa – arma celor slabi

Una dintre cele mai grave probleme cu care se confrunta societatea contemporană este considerat a fi fenomenul violenţei în familie. Aceasta este o problemă complexă, care implică atât protecţia integrităţii personale a victimelor, cât şi protejarea intereselor lor sociale comune, precum libertatea, independenţa şi democraţia. Violenţa în familie este o sferă a vieţii private care […]

Foi la sanatoriu pentru pensionari şi persoane cu dizabilităţi

În conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de evidenţă şi distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate persoanelor în vârstă şi celor cu dizabilităţi, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 372 din 06.05.2010, persoanele  în vârstă şi cu dizabilităţi au dreptul la asigurare cu bilete de tratament balneo-sanatorial. Reabilitarea/recuperarea persoanelor în vârstă şi a celor cu […]

Stabilirea și plata indemnizației zilnice pentru copii

8 iunie 2018

În parteneriat cu Asociaţia Obştească ,,Lumos Fundation Moldova’’,  Direcția Asistență Socială, Sănătate și Protecție a Familiei a organizat cîteva ședințe de informare pentru copiii plasați în serviciul Asistență parentală profesionistă (10 copii) cu tematica: ,,Stabilirea și plata indemnizației zilnice”, în conformitate cu Hotărîrea de Guvern a Republicii Moldova nr. 378 din 25 aprilie 2018, cu […]