Autorizarea depozitelor de păstrare a produselor  de uz fitosanitar și a fertilizanților

9 martie 2017

  Prin Dispoziția Președintelui raionului Florești Nr. 08 din 25 ianuarie 2017 a fost constituită comisia mixtă de lucru pentru verificarea și autorizarea depozitelor de păstrare a produselor de uz fitosanitar și fertilizanților în următoarea componență: Zosim Ghenadie – inspector superior în secția Sănătatea Plantelor și Control Semincier în Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor, președintele […]

Ziua Internațională a Femeii

Ziua Internațională a Femeii (denumită generic Ziua Femeii) este sărbătorită anual la data de 8 martie pentru a comemora atât realizările sociale, politicile și condițiile economice ale femeilor, cât și discriminarea și violența care își fac încă simțită prezența în multe părți ale lumii. Ziua Internațională a Femeii a fost adoptată în 1977, printr-o rezoluție […]

Şedinţa asistenţilor sociali din raionul Floreşti

Direcţia Asistenţă Socială, Sănătate şi Protecţie a Familiei a  desfăşurat  şedinţa de supervizare  în grup mare  cu asistenţii sociali comunitari din raionul Floreşti. Şedinţa a avut  următoarea ordine de zi: Cu privire la procedura de plasament a persoanelor în vîrstă şi a persoanelor cu dizabilitate  în Azilul de bătrini din satul Prodăneşti, raionul Floreşti. Cu […]