Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova

21 iunie 2018

În cadrul proiectului “Modernizarea Serviciilor Publice Locale din Republica Moldova” (MSPL) implementat de către GIZ în parteneriat cu Consiliul raional Floreşti, pe data de 20.06.2018 a avut loc un curs de instruire în domeniul managementului proprietății publice (MPP) cu tematica “O instruire la locul de muncă (ILM) în privința managementului proprietății publice. La seminar au participat […]

Se convoacă Şedinţa Consiliului Raional Floreşti

16 iunie 2018

La 28 iunie, 2018, ora 10 00, în or. Floreşti, b-dul Victoriei, 2 (sediul Consiliului raional) va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului raional Floreşti. Dispoziţia de convocare Aici Proiectele de decizii propuse spre examinare Aici  

Seminar în agricultură

În conformitate  cu planul de activitate, pe 13 iunie, Direcția Agricultură și Alimentație a organizat  un seminar-practic care s-a desfășurat la lotul demonstrativ de grâu de toamnă din SRL ”Tetracom-Agro” și la fățarea de depozitare a cerealelor din gospodăria nominalizată. S-au discutat chestiunile: Producerea culturilor cerealiere de toamnă și locul acestora în structura de însămânțare […]

Loc de muncă vacant!

14 iunie 2018

Direcţia Finanţe a Consiliului raional Floreşti anunţă Prelungirea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist superior din cadrul Secţiei “Contabilitate bugetară”. La concurs pot participa persoane care: deţinn cetăţenia Republicii Moldova; posedă limba de stat; au capacitate deplină de exerciţiu; studii superioare; nu au înplinit vîrsta necesară obţinerii dreptului de pensie pentru vîrstă; sunt […]

Ziua Cîmpului – 2018 în raionul Florești

13 iunie 2018

În conformitate cu Planul de activitate al Direcției  Agricultură și Alimentație a Consiliului Raional Floreşti pe 8 iunie s-a desfăşurat Ziua Cîmpului (controlul reciproc între producătorii agricoli și primării). In cadrul măsurii nominalizate s-a efectuat o monitorizare a situației din teritoriu cu privire la: starea culturilor agricole și gradul de îngrijire a acestora; cultura cîmpurilor; […]