Anunţ!

20 februarie 2018

La 1 martie 2018 în sala de şedinţe va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Raional Floreşti. Dispoziţia de convocare a şedinţei Proiecte de decizii propuse pentru examinare

Şedinţă de lucru  cu managerii instituţiilor de educaţie timpurie

19 februarie 2018

În conformitate cu Planul de activitate al Direcţiei Generale Educaţie la data de 13 februarie 2018 în incinta instituţiei de educaţie timpurie ”Licurici” nr.7 Florești s-a desfășurat şedinţa de lucru cu directorii instituţiilor de educaţie timpurie. Scopul şedinţei de lucru: Acordarea asistenţei informaţionale şi consultative managerilor instituţiilor de educaţie timpurie privind respectarea şi implimentarea legislaţiei […]

Îmbătrânire activă

16 februarie 2018

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale cu suportul Organizaţiei HelpAge International în Moldova  organizează un şir de instruiri  în cadrul proiectului ,,Realizarea drepturilor omului prin integrarea egalităţii de gen şi a perspectivei de vîrstă”, cu suportul financiar al diferitor organizaţii din Uniunea Europeană. Scopul  instruirilor este consolidarea competenţelor membrilor echipelor multidisciplinare teritoriale în asigurarea respectării  […]

În atenţia agenţilor economici!

15 februarie 2018

În legătură cu schimbarea modalităţii  de raportare a Dării de seamă forma F-BASS şi BASS(AN) „Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii” şi Dării de seamă forma REV5 „Declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor”, prin aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă forma IPC18 „Darea de seamă privind reţinerea impozitului […]

Proiect realizat

La Școala Profesională Cuhureștii de Sus a avut loc deschiderea oficială a sălii de clasă „Bazele antreprenoriatului”. Cu suportul Corpului Păcii această sală a fost dotată cu tehnică de calcul modernă. Suntem convinși că această donație va asigura calitatea formării competențelor antreptenoriale ale elevilor, capabili ulterior să se încadreze în câmpul muncii, să-și inițieze și […]