Îmbătrânire activă

16 februarie 2018

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale cu suportul Organizaţiei HelpAge International în Moldova  organizează un şir de instruiri  în cadrul proiectului ,,Realizarea drepturilor omului prin integrarea egalităţii de gen şi a perspectivei de vîrstă”, cu suportul financiar al diferitor organizaţii din Uniunea Europeană. Scopul  instruirilor este consolidarea competenţelor membrilor echipelor multidisciplinare teritoriale în asigurarea respectării  […]

În atenţia agenţilor economici!

15 februarie 2018

În legătură cu schimbarea modalităţii  de raportare a Dării de seamă forma F-BASS şi BASS(AN) „Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii” şi Dării de seamă forma REV5 „Declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor”, prin aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă forma IPC18 „Darea de seamă privind reţinerea impozitului […]

Proiect realizat

La Școala Profesională Cuhureștii de Sus a avut loc deschiderea oficială a sălii de clasă „Bazele antreprenoriatului”. Cu suportul Corpului Păcii această sală a fost dotată cu tehnică de calcul modernă. Suntem convinși că această donație va asigura calitatea formării competențelor antreptenoriale ale elevilor, capabili ulterior să se încadreze în câmpul muncii, să-și inițieze și […]

S-a dat startul Olimpiadelor raionale la disciplinele de studiu, ediţia 2018!

12 februarie 2018

Liceul Teoretic „ Mihai Eminescu” Floreşti găzduieşte Olimpiadele raionale la disciplinele de studiu, ediţia 2018, oraganizate de către Direcţia Generală Educaţie. Astfel, la data de 10 februarie 2018 s-a dat startul desfăşurării etapei raionale a olimpiadelor şcolare. Sâmbătă, 10 februarie s-a desfăşurat olimpiada la ecologie, matematică, limbi străine şi limba şi literatura rusă( şcolile naţionale), […]

Gestionarea deşeurilor solide în raionul Floreşti

Componenta managementul deșeurilor solide a Strategiei de Dezvoltare Social-economică a raionului Florești reprezintă un document de planificare, care a fost elaborată pentru a oferi o îndrumare clară cu privire la dezvoltarea unui sistem corespunzător de management al deșeurilor solide. Perioada de acțiune a documentului este de 5 ani: 2016 – 2020. Acest document strategic are […]