Planul de amenajare al raionului Floreşti (PATR)

Planul de Amenajare al Teritoriului Raionului este documentul coordonator în dezvoltarea armonioasă a tuturor componentelor teritoriului care include localităţile urbane şi rurale în corespundere cu statutul şi rolul socio-economic în sistemul de localităţi şi este parte din Planul de amenajare a teritoriului naţional în general.

Planul de Amenajare al Teritoriului Raionului stabileşte parametrii principali al potenţialului socio-economic, prevede direcţiile şi volumul utilizării resurselor naturale şi reglementează zonarea funcţională a teritoriului — ca temei pentru utilizarea optimă a acestuia cu respectarea cerinţelor de protecţie a mediului.

Pentru a cunoaşte acest plan vă invităm să accesaţi paginile alăturate.