Președintele raionului

Ştefan PANIŞ

 

tel.: 0-250-2-26-50; 0-788-77-747

e-mail: presedinte@floresti.md

 

  • Asigură în limitele competenţelor sale respectarea în teritoriu a Constituţiei  şi Legilor Republicii Moldova, Hotărîrilor de Guvern, altor acte normative, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
  • Coordonează şi controlează activitatea subdivziunilor Consiliului raional şi altor servicii publice de interes raional;
  • Reprezintă raionul în relaţiile cu Preşedintele, Parlamentul şi Guvernului Republicii Moldova, alte autorităţi publice centrale şi locale, cu persoane juridice şi fizice din ţară şi străinătate, precum şi în instanţele judecătoreşti;
  • Asigură colaborarea raionului cu alte unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv din alte ţări. Semnează actele şi contractele încheiate în numele raionului şi a Consiliului raional;
  • Exercită funcţia de ordonator principal de credite al raionului, atribuţiile de preşedinte al comisiei pentru situaţii excepţionale;
  • Coordonează politica de cadre, activitatea Direcţiei Finanţe, Direcţiei Educaţie, Serviciului Resurse Umane,   Instituţiilor Medico-Sanitare Publice, chestiunile de combatere a crimelor economice, corupţiei;
  • Contribuie la buna colaborare a Inspectoratul Fiscal în raion, Inspectoratului raional de Poliţie, Unităţilor militare amplasate în raion, Procuraturii raionale, Secţiei raionale a Serviciului de Informare şi Securitate, instituţiilor creditar-bancare.

Stimaţi vizitatori ai paginii web a Consiliului Raional Floresti!
Începând cu data de 9 martie 2017 aveţi posibilitatea să Vă adresaţi Preşedintelui Raionului Floreşti prin intermediul paginii web: www.floresti.md urmând linkul: (http://floresti.md/scrie-presedintelui/)