Președintele raionului

Ştefan PANIŞ

Data, luna, anul naşterii: 25 septembrie 1957

Studii: 

 • 1975-1980, Institutul Agricol «M. V. Frunze» din Chişinău, specialitatea «Zootehnie» (calificare: zooinginer).

Experienţă profesională:

 • 1980-1982, zooinginer principal, Sovhozul «Кайнарский», r-nul Căuşeni;
 • 1983-1988, zooinginer principal, Sovhozul «Mărculeşti», r-nul Floreşti;
 • 1988-1989, zooinginer principal, Uniunea raională agrar-industrială;
 • 1989-1990, zooinginer principal, Asociaţia agroindustrială cooperatistă din raionul Floreşti;
 • 1990-1992, director-adjunct, Sovhozul «Mărculeşti», r-nul Floreşti;
 • 1992-1998, director, Sovhozul «Mărculeşti», r-nul Floreşti;
 • 1998-1999, preşedinte, Cooperativa Agricolă «Flor-Marc», r-nul Floreşti;
 • 1999-2012, director, SRL «PanClip», or. Floreşti;
 • 2012-2015, preşedinte al raionului Floreşti;
 • 2015-2019, preşedinte al raionului Floreşti;
 • 2019-prezent, preşedinte al raionului Floreşti.

Atribuţii de serviciu:

 • Asigură, în limitele competenţelor sale, respectarea în teritoriu a Constituţiei şi Legilor Republicii Moldova, Hotărîrilor de Guvern, altor acte normative, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
 • Coordonează şi controlează activitatea subdivziunilor Consiliului raional şi altor servicii publice de interes raional, politica de cadre, activitatea Direcţiei Finanţe, Direcţiei Generale Educaţie, Serviciului Resurse Umane şi  Serviciului Juridic ale Aparatului Preşedintelui raionului,  chestiunile de combatere a crimelor economice, corupţiei;
 • Reprezintă raionul în relaţiile cu Preşedintele, Parlamentul şi Guvernului Republicii Moldova, alte autorităţi publice centrale şi locale, cu persoane juridice şi fizice din ţară şi străinătate, precum şi în instanţele judecătoreşti;
 • Asigură colaborarea raionului cu alte unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv din alte ţări. Semnează actele şi contractele încheiate în numele raionului şi al Consiliului raional;
 • Exercită funcţia de ordonator principal de credite al raionului, atribuţiile de preşedinte al comisiei pentru situaţii excepţionale;
 • Contribuie la buna colaborare a Direcţiei Deservire Fiscală Floreşti, Inspectoratului raional de Poliţie, Unităţilor militare amplasate în raion, Procuraturii raionale, Secţiei raionale a Serviciului de Informare şi Securitate, instituţiilor creditar-bancare.

Program de audienţă a cetăţenilor: în fiecare zi de luni, începînd cu ora 09:00 pînă la ora 12:00.

Date de contact:

0250 2-20-58 (anticamera), presedinte@floresti.md

 

Stimaţi vizitatori ai paginii web a Consiliului Raional Floreşti!
Dumneavoastră aveţi posibilitatea să Vă adresaţi Preşedintelui raionului Floreşti prin intermediul paginii web: www.floresti.md accesînd linkul: (http://floresti.md/scrie-presedintelui/) sau să urmaţi programul de audienţă a cetăţenilor.