Comuna Rădulenii Vechi

 1. Denumirea localității-Rădulenii Vechi

     2.Legenda satului Rădulenii Vechi

Demult, pe vremea ocupaţiei turceşti, ţăranii satului nu puteau suporta jugul turcesc. De nenumărate ori se ridicau împotriva turcilor otomani, de fiecare dată răscoala era pe scurt înnăbuşită.

O tînără fată, pe numele Elena, a hotărît să organizeze toată ţărănimea şi cu ajutorul lor să poată izgoni hoardele otomane.Turcii au aflat şi au hotărît s-o omoare pe Elena. Au pus la cale o bătrînă s-o cheme pe Elena în casa sa să se odihnească. Aşa a şi făcut.

Fata obosită de atîta drum s-a dus să se odihnească. Turcii au înconjurat casa, unde se afla Elena. Calul ei pe numele Radu a simţit pericolul şi a nechezat, dînd de ştire Elenei.Elena a auzit şi pe furiş a ajuns la cal şi a luat-o la goană. Turcii au ajuns-o la marginea satului şi au tăiat-o cu săbiile pe ea şi pe cal. De aici provine denumirea satului Radu şi Elena. De atunci satul este numit Rădulenii Vechi.

Legenda „Sîlpul Fetei )

. Oamenii au găsit copul neînsufleţit al Elenei şi l-au înmormîntat cu mare jale. Deasupra mormîntului a fost ridicată o movilă de pămînt cu o piatră mare, care se păstrează şi astăzi .Acest loc poartă numele de „Stîlpul Fetei” (Ion Hîncu”Străvechi monumente din R.Moldova Chişinău 1996 p.61)

 1. Hramul:22 Mai

4.Paşaportul satului Rădulenii Vechi

Scurt istoric: Satul Rădulenii Vechi este aşezat la nord vestul oraşului   Floreşti Cea mai apropiată cale ferată Bălţi –Floreşti –Şoldăneşti se află la 12km de sat. Pe lîngă sat trece automagistrala principală Soroca – Vădeni –Floreşti.-Chişinău

Satul Rădulenii Vechi raionul Floreşti se află la 12 km de la Centrul raional Floreşti, la 12 km de la staţia de tren Floreşti, 140 km de la oraşul Chişinău capitala Republicii Moldova şi se învecinează cu satele Alexeevca, Dumitreni, Dubna, Dumbrăveni, Vădeni, Rădulenii Noi.

Legenda satului Rădulenii Vechi

Demult, pe vremea ocupaţiei turceşti, ţăranii satului nu puteau suporta jugul turcesc. De nenumărate ori se ridicau împotriva turcilor otomani, de fiecare dată răscoala era pe scurt înnăbuşită.

O tînără fată, pe numele Elena, a hotărît să organizeze toată ţărănimea şi cu ajutorul lor să poată izgoni hoardele otomane.Turcii au aflat şi au hotărît s-o omoare pe Elena. Au pus la cale o bătrînă s-o cheme pe Elena în casa sa să se odihnească. Aşa a şi făcut.

Fata obosită de atîta drum s-a dus să se odihnească. Turcii au înconjurat casa, unde se afla Elena. Calul ei pe numele Radu a simţit pericolul şi a nechezat, dînd de ştire Elenei.Elena a auzit şi pe furiş a ajuns la cal şi a luat-o la goană. Turcii au ajuns-o la marginea satului şi au tăiat-o cu săbiile pe ea şi pe cal. De aici provine denumirea satului Radu şi Elena. De atunci satul este numit Rădulenii Vechi.

Legenda „Stîlpul Fetei ).

Oamenii au găsit copul neînsufleţit al Elenei şi l-au înmormîntat cu mare jale. Deasupra mormîntului a fost ridicată o movilă de pămînt cu o piatră mare, care se păstrează şi astăzi. Acest loc poartă numele de „Stîlpul Fetei” (Ion Hîncu” Străvechi monumente din R. Moldova Chişinău 1996 p.61).

 

Suprafaţa totală:

Satul Rădulenii Vechi are o suprafaţă de 2422,56 ha, din care:

 • teren proprietate a statului – 9,4 ha,
 • teren proprietate administrativ teritorială – 791,24 ha,
 • teren proprietate privată – 1621,92 ha

Populaţia: Conform datelor statistice in teritoriul comunei locuiesc – 1536 persoane, dintre care :

 • bărbaţi – 724,
 • femei – 812.

Piaţa forţei de muncă:

Populaţia apte de muncă – 860 persoane

 

Agricultura: În teritoriul satului Rădulenii Vechi sint inregistrate şi gestionate 1652,76 ha de teren agricol, din care:

 • SRL Consoliterra   — 244,2
 • SRL Maeta — 79,57
 • SRL Panclip   — 140,98
 • SRL Narsim   — 466,18
 • Gospodării Țărănești – 558,2
 • Grădini extravilante – 131,04
 • Fond de rezervă – 32,59

Economia: În sat activează 5 magazine mixte, întreprinderi de achiziționare a producției animaliere — 1.

 

Planul strategic de dezvoltare social-economic al localităţii: Nu are

 

Infrastructura:

 • Reţelele de drumuri

Lungimea totală a drumurilor – 44 km, din care:

 • drum asfaltat, km – 9,3
 • drum în variantă albă, km – 7,3
 • drum fără nici o acoperire – 27,4
 • Apeduct: Nu dispune
 • Canalizare: Nu dispune
 • Gazificare: La moment sunt conectate la reţeaua de aprovizionare cu gaz natural 245 gospodării şi 3 istituţii publice. Lungimea totală a reţelelor este de 14,5 km.
 • Telecomunicaţii: Telefonia fixă în localitate este asigurată de către filial Floreşti SA “Moldtelecom”. La moment sunt conectaţi la telefonia fixă 402 abonaţi. Telefonia mobilă este asigurată de către companiile: Orange, Moldcell şi Unite.

Infrastructura educaţională: În satul Rădulenii Vechi activează un gimnaziu, anul construcției 1975, unde își desfășoară activitatea 18 profesori, structura pe clase — 9. În sat mai activează și o grădiniță de copii, anul construcției 1965, unde își desfășoară activitatea 3 educatori.

Ocrotirea sănătaţii: Oficiul Medical   Rădulenii Vechi este amplasat în centrul satului la o distanţă de 6 km de la OMF şi la o distanţă de 11 km de la centrul raional. Este o clădire cu un etaj , reparată, în stare bună, cu o suprafaţă de 188 m.p., construită în anul 1950. Clădirea Oficiului Medical este gazificată, telefonizată, dispune de sistem informaţional computerizat. Dispune de apeduct şi canalizare. Oficiul Medical este asigurat cu transport funcţional. În incinta instituţiei se află următoarele încăperi:

 

 • biroul medicului de familie
 • sala de proceduri şi vaccinări
 • cabinet prenatal
 • sala de fizioprocedeuri
 • sala de treaj
 • biroul asistentei medicale superioare
 • punct farmaceutic
 • laboratorul
 • cabinet stomatologic
 • sala de odihnă
 • nişă pentru inventar
 • holul –sala de aşteptare.

Actualmente Centrul de Sănătate este condus de Ranga Maria care deserveşte şi satul Rădulenii Noi.

 

În calitate de asistenţi medicali activează:

Muntean Raisa, Gruşcian Iulita, Groza Svetlana. Stomatolog este Burlădeanu Eugenia. Laborantă este Florea Nelea. Satul este asigurat cu medicamente de farmacia amplasată în farmacia Oficiului Medical.

Protecţia socială: De asistenţă socială beneficiază: 31 familii social vulnerabile, 11 familii cu mulți copii, 4 familii cu copii invalizi pînă la vîrsta de 16 ani, 83 invalizi de boală generală, 13 invalizi de copilărie după 16 ani şi persoanele vîrstnice.

 

Cultura: Casa de Cultură se găseşte în centrul satului. Are trei angajaţi, două colective folclorice: ansamblul folcloric „Vatra satului” deţine titlul „Model” Ansamblul de bărbaţi „Plai”.

 

Monumente Istorice:

 • Monumentul ostaşilor căzuţi în Marele Război pentru Apărarea Patriei construit în anul 1970, care
 • Crucea Memorială din centrul satului construită de meşterul din satul Cosăuţi
 • Monumentul dedicat denumirii satului Rădulenii Vechi construit în anul 2009 de către cet. Bogdan Ion Dumitru — deputat în sovetul orăşenesc din oraşul Kiev. Acest monument a fost sfinţit în Ziua Hramului 22.05.2010 unde au participat toţi sătenii satului şi a rămas în istorie o zi de neuitat.
 • Monumentul „Stîlpul fetei”, de la care provine denumirea satului, construit în anul 2009 şi sfinţit în anul 2010 odată cu Moumentul întrării în sat.
 • Monumente funerare ce se găsesc în ograda bisericii construit în anul 1999 de către Fedico Elisaveta şi Zamăneagră Maria, dedicat   „În memoria Creştinilor”
 • Monumentul funerar dedicat lui Vasile Meleghi, unde sînt înscrişi toţi membrii familiei.
 • Monumentul funerar a lui Tănase Meleghi-fost boier al satului şi al soţiei sale, care a murit în acelaş an, lăsînd 5 orfani, dintre care cel mai mic copil- Zoia, născută în anul 1928, a trăit în România . Meleghi Zoia a fost în   anul 2005 şi a fost în vizită în satul Rădulenii Vechi la mormîntul părinţilor şi a rudelor sale. Ultima dorinţă a ei a fost ca să fie înmormîntată lîngă   părinţi.
 • Monumentul lui Meleghi Olga Iacob, soţia lui Egor Meleghi, decedată la naşterea filui lor, Afanasie Gorici.
 • Monumentul   Meleghi Egor fiul lui Afanasie Meleghi
 • Monumentul funertar dedicat lui Ioan Perju boierul satului şi soţiei lui Ecaterina.
 • Biserica din cimitir a fost zidită de boierul Gheoghe Izmană. Piatra lui de mormînt se află chiar în spatele altarului bisericii (1779-1845)
 • Biserica Veche din secolul XVII construită în anul 1798, este un monument istoric vechi.
 • Monumentul „Memoria părinţilor” construit în anul 2011 cu contribuţia copiilor familiilor Groza Alexandru şi Agafia, Groza Dumitru şi Olga, Groza Vladimir şi Vera construit de către meşterul din Cosăuţi.

Zăcăminte: Nu dispune

Instituții bancare: În satul Rădulenii Vechi activează filiala a SA „Banca de Economii” Asociația de Economii și Împrumut.

 

Societăți obștești:

 • ONG”UNIC 2” – asociaţia utilizatorilor de gaze
 • ONG „Trepte în urcuş”- asociaţia părinţilor şi pedagogilor

Necesităţile stringente ale localităţii:

— aprovizionare cu apă potabilă-construirea unui apeduct,

— reparaţia drumurilor.

 1. RADU Iurie,primarul satului anul nașterii-28.09.1969 nr.telefon -0250/46-4-07,46-2-46,mobil-067621334

primar

 1. Lista angajaților:
 • Grosu Tatiana-secretarul Consiliului sătesc , nr.telefon 0250/46-2-46, mobil-068277509
 • Răileanu Efimia-contabil-șef, nr.telefon 0250/46-5-77, mobil-060475105
 • Boțoc Maria-specialist (reglementarea regimului proprietății funciare) nr.telefon 0250/464-07, mobil-069622450
 • Gangan Daria-specialist(perceperi fiscale), nr.telefon 0250/46-4-07, mobil-068159187
 • Cononov Elvira-arhivar, nr.telefon 0250/46-4-07

 

 1. Lista consilierilor locali:
 • Coșciug Galina   -Partidul Popular din Republica Moldova
 • Guțan Valeriu — Partidul Popular din Republica Moldova
 • Maxian Oleg       — Partidul Popular din Republica Moldova
 • Vitrovii Eugenia — Partidul Popular din Republica Moldova
 • Lepădatu Margareta- Partidul Democrat din Republica Moldova
 • Ciumac Galina — Partidul Democrat din Republica Moldova
 • Fedico Svetlana   — Partidul Liberal Democrat din Republica Moldova
 • Șalamac Ala — Partidul Liberal Democrat din Republica Moldova
 • Coșcig Sergiu — Partidul Socialiștilor din Republica Moldova

8.Poze simbolice

Без названия133 Без названия132 Без названия131 Без названия130 Без названия129