Comuna Frumuşica

1.Denumirea localităţii: comuna Frumuşica

2.Legenda localitatii

La marginea localității, pe malul drept al rîului Căinari, în 1955 arheologii au descoperit o staţiune umană cu obiecte din epoca de piatră cu o vechime de peste 9.000 de ani. Aici au fost depistate oase de animale, cărbune de lemn, aşchii şi unelte din cremene, datînd din mezolitic (mileniile XII-VII î.Hr.). În anii 4500-4000 î.Hr., aici a apărut un sat, locuitorii căruia trăiau în  case din lemn şi lut, cu sau fără etaj, confecționau unelte de muncă din cremene, cunoșteau arama, modelau vase de argilă de diferite mărimi şi bogat înfrumuseţate.

Satul a fost mistuit de foc, probabil, în urma invaziilor popoarelor nomade. Pe vatra părăsită a acestui sat au fost găsite vase de argilă şi alte obiecte casnice din eneolitic (mileniile IV-III î. Hr.).

 1. Hramul:19 Septembrie
 2. Boicu Victor primarul comunei, a.n. 26.03.1987, mob. 069853294, fix: 0-250-61-8-08

Boicu Victor

5. Lista angajaţilor:

 • Rîmeş Valentina,contabil şef, 0-250-61-0-25;
 • Munteanu Veronica, perceptor fiscal, 0-250-61-0-25;
 • Bulgac Trofim, inginer cadastral;
 • Vlas Mihaela,secretara consiliului comunal,0-250-61-2-36.

6. Lista consilierilor locali:

 • Bubulici Boris – consilier PSRM;
 • Cernăuţanu Veronica- consilier PLDM;
 • Clim Ion- consilier PDM;
 • Groza Igor- consilier PDM;
 • Groza Irina- consilier PDM;
 • Guţu Ana- consilier PDM;
 • Munteanu Mihail- consilier PL;
 • Munteanu Vasile- consilier PPEDM;
 • Tomacinschii Vladimir- consilier PDM;
 • Ţăruş Emilia- consilier PL;
 • Ţăruş Grigore- consilier PL.

7.Poze simbolice

Comuna Frumusica