Comuna Izvoare

1.Denumirea localitatii: comuna Izvoare (satele: Izvozre, Bezeni, Scaieni)

2. Legenda satului

Din cele mai vechi timpuri satul   poartă numele de Izvoare. Din punct de vedere geografic satul Izvoare este situiat la 27 km de centrul raional, în nord-vestul raionului Floreşti, aşezat pe r. Căinari. Pe întrega vale al rîului Căinari sătenii creşteau multe lozii. Satul a fost întemeat în sec. 17 şi este atestat documentar la 20 august 1588 cu denumirea de Lozie. După cum spune legenda, satul a purtat denumirea şi de Fîntîna Pantei. Satul fiind vestit prin   fîntînile şi izvoarele pe care le avea în anul 1772, i se dă denumirea de Izvoare. În perioada anului 1863 sa ridicat în piatră biserica Cuvioasa Parascheva.   Ziua satului Izvoare se sărbătoreşte pe data de 27  octombrie de Sf. Cuvioasă Parascheva.

3.Hramul: 27 Octombrie

4. Paşaportul Comunei Izvoare

Scurt istoric: Satul Izvoare a fost întemeiat în sec. XVII şi este atestat documentar la 20 august 1588 cu denumirea de lozie. După cum spune legenda, satul a purtat denumirea şi de Fîntîna Pantei, fiind vestit satul prin fîntînile şi izvoarele pe care le avea. În anul 1772 i se dă denumirea de Izvoarele. În perioada anului 1863 s-a ridicat în piatră biserica Cuvioasa Parascheva.

În componenţa comunei Izvoare sunt 3 sate: Izvoare, Scăieni şi Bezeni.

Suprafaţa totală: Comuna Izvoare are o suprafaţă de 3879,24 ha , din care:

 • teren proprietate a statului – 1,84 ha,
 • teren proprietate administrativ teritorială – 169,06 ha ,
 • teren proprietate privată – 3545,97 ha

Populaţia: Conform datelor statistice in teritoriul comunei locuiesc – 1756 persoane, dintre care:

 • bărbaţi – 860
 • femei – 896

Piaţa forţei de muncă: Populaţia aptă de muncă – 983 persoane

Agricultura: În teritoriul comunei Ciutuleşti sint inregistrate şi gestionate 2661,94 ha de teren agricol , din care:

 • CP «Agrorod-Com» – 518,16 ha,
 • SRL «Antgran-Prim» – 597,42 ha,
 • SRL «Dant-Agro» – 674,3 ha,
 • SRL «Izvorul Răzeşilor» – 29,6 ha,
 • SRL «Consoliterra» – 111,4 ha,
 • Gospodării ţărăneşti – 573,36 ha,
 • Grădini extravilant – 157,7 ha,
 • Fond de rezervă – 50 ha.

Economia: În comună activează 4 magazine mixte şi 1 oloiniţă.

Planul strategic de dezvoltare social-economic al localităţii: Planul strategic de dezvoltare social-economică a comunei Izvoare 2010-2015 elaborat şi aprobat în anul 2010 cu suportul informaţional şi metodoligic al ADR Nord.

Investiţii şi  procesul investiţional:

În anul 2008 a fost implementat proiectul „Reutilarea şi reparaţia sistemului de încălzire a şcolii din s. Izvoare” în sumă de 217 mii lei, cu finanţare de la FISM.

În anul 2009 au fost implementate următoarele proiecte:

 • „Reabilitarea apeductului şi a sistemului de canalizare” în sumă de 77,1 mii lei cu finanţare de la FISM şi bugetul raional;
 • „Prin cooperare şi participare să salvăm rîurile dăinuirii noastre” în sumă de 4500 Euro cu finanţare de la Centrul Regional de Mediu.

În anul 2010 a fost implementat proiectul “Reparaţia gimnaziului Izvoare” în sumă de 650 mii lei cu finanţare de la FISM.

În anul 2011 au fost implementate următoarele proiecte:

 • “Gazificarea Grădiniţei de copii” în sumă de 49,8 mii lei cu finanţare de la Bugetul de Stat,
 • “reparaţia stadionului” în sumă de 10 mii lei cu finanţare de la Bugetul de Stat.

În anul 2013 a fost implementat proiectul „Instalarea cazangeriei pe biomasă la gimnaziu” în sumă de 73 mii lei cu finanţare de la PNUD.

Infrastructura:

 • Reţelele de drumuri: Lungimea totală a drumurilor – 21,5 km, din care:
 • drum asfaltat, km – 1
 • drum în variantă albă, km – 1
 • drum fără nici o acoperire – 19,5
 • Apeduct: Reţeaua de aprovizionare cu apă potabilă este în procesul de construcţie prin proiectul finanţat de către BERD.
 • Canalizare: Nu dispune
 • Gazificare: La moment sunt conectate la reţeaua de aprovizionare cu gaz natural 15 gospodării şi 1 istituţii publice. Lungimea totală a reţelelor este de 8 km.
 • Telecomunicaţii: Telefonia fixă în localitate este asigurată de către filial Floreşti SA “Moldtelecom”. La moment sunt conectaţi la telefonia fixă 525 abonaţi şi la internet (cabul) 185 abonaţi. Telefonia mobilă este asigurată de către companiile: Orange, Moldcell şi Unite.

Infrastructura educaţională: În comuna Izvoare activează 1 gimnaziu.

 • structura pe clase — 9
 • profesori – 15
 • personal auxiliar – 10

În comuna Izvoare activează o grădiniță de copii în satul Izvoare cu un număr de 53 copii şi 1 grupă pregătitoare cu un număr de 14 copii.

Ocrotirea sănătaţii: În com. Izvoare activează Centrul de Sănătate Izvoare. Serviciile medicale acordate de Centrul de Sănătate cuprinde toată populaţia din comună.

Protecţia socială: De asistenţă socială beneficiază: 15 familii social vulnerabile, 10 familii cu mulți copii, 13 familii cu copii invalizi pînă la vîrsta de 16 ani, 81 invalizi de boală generală, 5 invalizi de copilărie după 16 ani şi persoanele vîrstnice.

Cultura : În comuna Izvoare activează un colectiv de dansatori, iar meşteri populari nu sunt înregistraţi.

Monumente Istorice: Monumentul în memoria celor căzuţi în Marele Război pentru apărarea Patriei.

Zăcăminte: Nu dispune

Instituții bancare: În comuna Izvoare activează Asociaţia de Economii şi Împrumut Izvoare.

Societăți obștești: ONG „Avîntul”

Necesităţile stringente ale localităţii:

 • renovarea drumurilor centrale şi locale;
 • extinderea reţelelor de alimentare cu gaze;
 • construcţia sistemului de canalizare;
 • renovarea şi amenajarea casei sportivului;
 • reparaţia acoperişului casei de cultură;
 • reparaţia acoperişului şi a faţadei la Grădiniţa de copii;
 • reparaţia faţadei la gimnaziul din s. Izvoare;
 • reconstrucţia şi amenajarea pieţei;
 • amenajarea fîntînilor din comuna Izvoare;
 • reparaţia acoperişului la sediul primăriei.

 

Zgavordei Vladimir, primarul comunei, a.n. 26.12.1964, telefon 060051020, telefon serviciu — 0250 62648

 1. Lista angajaţilor
 • Lupu Svetlana –secretarul Consiliului 025062238
 • Novac Valentina-contabil şef-025062237
 • Novac Iurie – specialist pentru reglementarea proprietăţii funciare -025062238
 • Vlas Angela – specialist în problemele perceperii fiscale-025062238
 1. Lista consilierilor locali:
 • Liviţchi Nina — BEPPE Iurie Leancă
 • Vlas Vasilisa – BEPPE Iurie Leancă
 • Novac Valentin – BEPPE Iurie Leancă
 • Railean Gheorghe – BEPPE Iurie Leancă
 • Vlas Veceslav – BEPPE Iurie Leancă
 • Galbur Vasile – BEPPE Iurie Leancă
 • Capcelea Vladimir – BEPPE Iurie Leancă
 • Croitoru Serghei – BEPPE Iurie Leancă
 • Sîrbu Vergiliu – PLDM
 • Gîrbu Mihail – PLDM
 • Zastavneţchi Adela – PDM

 

8.Poze simbolice