Comuna Alexeevca

 1. Denumirea localitatii

Comuna Alexeevca (satele Alexeevca, Chirilovca, Dumitreni și Rădulenii Noi)

 1. Legenda satului

Din timpurile străvechi se spune că pe teritoriul comunei Alexeevca locuia familia unui baron, ofițer rus, venit după cel de-al doilea război mondial. Mama lor se numea baronesa Sofia și avea trei feciori: Alexei, Chiril și Fiofor. Avînd în proprietate foarte mult pămînt (trei moșii), a lăsat fiecărui fecior căte o moșie. Iar mai tîrziu aceste moșii au fost denumite în cistea celui care o deținea. Feciorului mai mare i-a revenit Alexeevca, celui mijlociu Chirilovca, iar celui mai mic moșia mai mică. Așa au luat denumirea satele Alexeevca și Chirilovca. Iar mai tîtziu, pămînturtile satului Dumitreni și o parte din dealul Dubnei au fost cumpărate de un boier –Dumitru, din părțile Sorocii. În cinstea lui a fost numit satul Dumitreni.

Legenda satului Dumitreni

Denumirea satului Dumitreni vine de la numele unui boier cu numele Dumitru, care pe timpuri, cînd încă nu locuia nimeni pe aceste meleaguri frumoase, s-a stabilit cu traiul . El și-a construit aici prima casă, apoi au trecut cu traiul și alte rude ale familiei sale. Localitatea l-a început s-a numit Dmitrievca, iar mai tîrziu Dumitreuca. În prezent se numește Dumitreni și se află în componența Comunei Alexeevca. Primul colhoz a fost numit ”Molotov”, apoi ”Lenin”. Biserica din sat a fost construită în anul 1900 cu hramul ”Adormirea Maicii Domnului”. Clopotele au fost aduse de către Ion Sochircă cu boii din orașul Kiev.

 

 1. Hramul localităţii — 4 Noiembrie

 

 1. Paşaportul Comunei Alexeevca

Scurt istoric: În componenţa comunei Alexeevca intră patru sate şi anume Alexeevca, Dumitreni, Chirilovca şi Rădulenii Noi.

Satul Alexeevca a fost întemeiat în anul 1900 de către ţăranii sosiţi din gubernia Podolsc. Este dată denumirea în cinstea fiului mai mare al boierului. Pe la mijlocul anilor 30 a început construcţia bisericii, dar a fost finisată şi deschisă abia în anul 1990. Biserica cu hramul „Icoana Maicii Domnului din Kazani”.

Satul Dumitreni este situat pe malul rîului Camenca şi a fost întemeiat în anul 1854 de boierul Dumitru Burlac. În 1909 s-a ridicat în piatră biserica Adormirea Maicii Domnului, în 1923 a fost infiinţată şcoala primară mixtă.

Satul Chirilovca este situat pe malul rîului Camenca şi a fost întemeiat în anul 1898 de baronul Vranghel, acesta dîndu-i numele fiului său cel mai mic, Chiril.

Rădulenii Noi întemeiat în 1909 de guvernul rus cu ocazia împroprietăririi ţăranilor pe rîul Cihodar, în 1929 locuitorii primesc 159 ha de pămînt.

 

Suprafaţa totală: Comuna Alexeevca are o suprafaţă de 3069 ha , din care:

 • teren proprietate a statului – 95 ha,
 • teren proprietate administrativ teritorială – 146 ha ,
 • teren proprietate privată – 2828 ha

Populaţia:Conform datelor statistice in teritoriul comunei locuiesc – 1574 persoane, dintre care:

 • bărbaţi – 726
 • femei – 848

Piaţa forţei de muncă:Populaţia aptă de muncă – 986 persoane

Agricultura:În teritoriul comunei Alexeevca sint inregistrate şi gestionate 3049.85 ha de teren agricol , din care:

 • SA «Promtehgaz» – 5 ha,
 • SRL «Alexflor» – 1686.62 ha,
 • SRL «Consoliterra» – 227.8 ha,
 • SRL «Maeta» – 7.61 ha,
 • SRL «Blis-Vena» – 48.8 ha,
 • SRL «Bio-Alianţa» – 314.24 ha,
 • SRL «Ran-Agro» – 2.78 ha,
 • Gospodării ţărăneşti – 281.58 ha,
 • Gradini extravilante – 134.92 ha,
 • Fond de rezervă — 41 ha.

Economia:În comună activează 6 magazine mixte.

Planul strategic de dezvoltare social-economic al localităţii: Nu există

Investiţii şi  procesul investiţional: În perioada anilor 2008 – prezent nu a fost implementat nici un proiect.

Infrastructura:

 • Reţelele de drumuri: Lungimea totală a drumurilor – 32 km, din care:
  • drum asfaltat, km – 2
  • drum în variantă albă, km – 25
  • drum fără nici o acoperire – 5
 • Apeduct: Nu dispune;
 • Canalizare: Nu dispune;
 • Gazificare: La moment sunt conectate la reţeaua de aprovizionare cu gaz natural 373 gospodării şi 4 istituţii publice. Lungimea totală a reţelelor este de 25 km.
 • Telecomunicaţii:Telefonia fixă în localitate este asigurată de către filial Floreşti SA “Moldtelecom”. La moment sunt conectaţi la telefonia fixă 398 abonaţi şi la internet (cablu) 50 abonaţi. Telefonia mobilă este asigurată de către companiile: Orange, Moldcell şi Unite.

Infrastructura educaţională: În comuna Alexeevca activează gimnaziul Alexeevca.

 • Gimnaziul Alexeevca:
  • structura pe clase — 9
  • profesori – 14
  • personal auxiliar – 7

 

În comuna Alexeevca activează o grădiniță de copii în satul Alexeevca şi un centru comunitar în s. Dumitreni.

Ocrotirea sănătaţii: În com. Alexeevca activează 3 Oficii ale medicilor de familie în satele: Alexeevca, Dumitreni şi Chirilovca şi Centrul de Sănătate în satul Rădulenii Noi. În aceste instituţii activează 1 medic de familie şi 4 asistenţi medicali.

Protecţia socială: De asistenţă socială beneficiază: 22 familii social vulnerabile, 7 familii cu mulți copii, 4 familii cu copii invalizi pînă la vîrsta de 16 ani, 71 invalizi de boală generală, 11 invalizi de copilărie după 16 ani şi persoanele vîrstnice.

Cultura:În Comuna Alexeevca activează formaţia folclorică cu titlul model „Barvinoc” din anul 2000.

Monumente Istorice: Nu dispune

Zăcăminte: Nu dispune

Instituţii bancare: Nu dispune

Societăţi obşteşti: În comuna Alexeevca sunt înregistrate 3 asociaţii obşteşti:

 • Asociaţia de beneficiari „Generaţia Nouă”;
 • Asociaţia de beneficiari „Dumitreni Gaz”;
 • Asociaţia de beneficiari „Chirilovca”

Necesităţile stringente ale localităţii:

 • construcţia apeductului în comună;
 • reparaţia drumului în satul Dumitreni;
 • reparaţia capitală a Casei de Cultură din satul Alexeevca.

5. Pantelei Mîța, primarul comunei, a.n. 02.10.1959, nr. telefon 078925805, (250)47-2-13;

Pantelei Mita

6. Lista angajaților:

 • Medvețchi Ecaterina. Secretarul Consiliului local, (250)47-2-23;
 • Sîrbu Natalia, contabil șef, (250)47-3-15;
 • Țurcan Claudia, specialist, (250)47-2-23;

 

7. Lista consilierilor locali:

 • Babuci leonid — consilier din partea PDM
 • Botnariuc Valeriu — consilier din partea PDM
 • Belevschi Ala — consilier din partea PSRM
 • Dolgoșeev Svetlana — consilier din partea PCRM
 • Putrenco Oxana — consilier din partea PSRM
 • Sochirca Sergiu — consilier din partea PSRM
 • Șoșu Oxana — consilier din partea PLDM
 • Știrbu Fiodor — consilier din partea PSRM
 • Vizitiu Filip — consilier din partea PSRM

8. Poze simbolice

alexeevca-1 alexeevca-2