Satul Băhrineşti

 1. Denumirea localitatii: satul Băhrinești;
 2. Legenda localitatii:

Demult a fost în ţara Moldovei o mare curte împărătească. Mulţi boieri slugeau la curtea împăratului florilor, care azi se numeşte Floreşti, dar cum e şi firesc să fie nu toţi plăceau împăratului. Printre aceştia era şi boierul cu numele Băhrin. Multe neplăceri a avut să petreacă boerul pînă cînd în familia sa s-a născut cel de-al treilea fecior. Veni pe lume într-o dimineaţă de vară, care te îmbăta cu mirosul florilor, mai ales te pătrundea mirosul busuiocului. De aceea i-a şi pus numele Busuioc. În acelaşi zi boierul  hotărî să părăsească curtea împăratului florilor. A smuls o stiblă de busuioc şi a pornit cu toată familia la drum. După o cale lungă, obosiţi au hotărît să facă un mic popas pe un deluşor. În jur se întindea o frumoasă privelişte. Soarele încălzea puternic şi firul de busuioc se ofilea aproape de tot. Fiindu-le milă de el, l-au sădit, stropindu-l cu lacrimi de durere şi jale. Apoi stăpînul famliei a spus:

— Dacă această stiblă se va prinde pînă dimineaţă, înseamnă că aici va prinde rădăcini şi neamul Băhrinilor.

Dimineaţa stibla de busuioc verde şi mîndră împluse cîmpia cu miros adormitor.

Pînă seara toţi umblau ca furnicile făcîndu-şi un adăpost ca avea să-i ţină aici pînă la sfîrşitul vieţii. Se însuraseră feciorii mai mari cu fete mîndre şi frumoase din împrejurimi, şi-şi făcuse case tot aici.

Strîngeau roade bogate de pe pămînturile gospodăriilor mănoase, aveau gospodării şi un mic iaz. A crescut satul, mare şi repede, că iată acum nu-i o grădină în care să nu crească cîte un busuioc, ba chiar este chiar şi o zi în care se sădeşte această aromă, iar locuitorii satului se mîndresc că sunt din Băhrinești.

 1. Hramul: 21 Noiembrie;
 2. Paşaportul satului Băhrineşti:

Scurt istoric:Demult a fost în ţara Moldovei o mare curte împărătească. Mulţi boieri slugeau la curtea împăratului florilor, care azi se numeşte Floreşti, dar cum e şi firesc să fie nu toţi plăceau împăratului. Printre aceştia era şi boierul cu numele Băhrin. Multe neplăceri a avut să petreacă boerul pînă cînd în familia sa s-a născut cel de-al treilea fecior. Veni pe lume într-o dimineaţă de vară, care te îmbăta cu mirosul florilor, mai ales te pătrundea mirosul busuiocului. De aceea i-a şi pus numele Busuioc. În aceeaşi zi boierul hotărî să părăsească curtea împăratului florilor. A smuls o stiblă de busuioc şi a pornit cu toată familia la drum.

După o cale lungă, obosiţi au hotărît să facă un mic popas pe un deluşor. În jur se întindea o frumoasă privelişte. Soarele încălzea puternic şi firul de busuioc se ofilea aproape de tot. Fiindu-le milă de el, l-au sădit, stropindu-l cu lacrimi de durere şi jale. Apoi stăpînul familiei a spus:

— Dacă această stiblă se va prinde pînă dimineaţă, înseamnă că aici va prinde rădăcini şi neamul Băhrinilor.

Dimineaţa stibla de busuioc verde şi mîndră împluse cîmpia cu miros adormitor. Pînă seara toţi umblau ca furnicile făcîndu-şi un adăpost ca avea să-i ţină aici pînă la sfîrşitul vieţii. Se însuraseră feciorii mai mari cu fete mîndre şi frumoase din împrejurimi şi-şi făcuse case tot aici. Strîngeau roade bogate de pe pămînturile gospodăriilor mănoase, aveau gospodării şi un mic iaz. A crescut satul, mare şi repede, că iată acum nu-i o grădină în care să nu crească cîte un busuioc, ba chiar este chiar şi o zi în care se sădeşte această aromă, iar locuitorii satului se mîndresc că sunt din Băhrinești. ”;                                                                                                  

 Suprafaţa totală: Satul Băhrineşti are o suprafaţă de 2716,77 ha , din care:

 • teren proprietate a statului – 21,32 ha,
 • teren proprietate administrativ teritorială – 521,34 ha ,
 • teren proprietate privată – 2173,79 ha

Populaţia: Conform datelor statistice in teritoriul satului locuiesc – 2392 persoane, dintre care :

 • bărbaţi – 1132
 • femei – 1260

 

Piaţa forţei de muncă: Populaţia aptă de muncă – 1438 persoane

 

Agricultura:În teritoriul satului Băhrineşti sînt inregistrate şi gestionate 1970,48 ha de teren agricol , dintre care:

 • SRL „Sorforjar” – 1639,23 ha,
 • SRL „Consoliterra” – 5,82 ha,
 • Gospodării ţărăneşti – 163,43 ha,
 • Grădini extravilant – 162 ha.

 

Economia: În sat activează 10 magazine mixte, 1 farmacie şi 1 minihotel în incinta Centrului Cultural Intercomunitar.

 

Planul strategic de dezvoltare social-economic al localităţii: Planul strategic de dezvoltare social-economică a satului Băhrineşti 2010-2014.

 

Investiţii şi  procesul investiţional:

 1. Reparația capitală a școlii
 2. Nu uitați să faceți bine
 3. Modernizarea învățămîntului
 4. Ziar școlar Luceafăr Junior
 5. Centru Teritorial de Instruire și Informare
 6. Consiliul Local al Copiilor și Tinerilor  Excelsior
 7. Buletin Electronic pentru Tineri
 8. Cartierul Tinereții
 9. Centru de Resurse pentru Tineri
 10. Copacul care ne unește
 11. Școală Comunitară
 12. Construcția gunoiștii autorizate și lichidarea gunoiștilor spontane
 13. Construcția gazoductului de presiune medie și conectarea la gaze a Grădiniței de Copii Voiniceel
 14. Centru de Resurse pentru prevenirea traficului de ființe umane
 15. Ai dreptul să știi: educație electorală
 16. Contrucția rețelei de gaze de presiune joasă, cu conectarea la gaze a 174 gospodării
 17. Prevenire hepatitelor A și B
 18. Asigurarea accesului eficient la informație și a pareticipării publicului în procesul decizional
 19. Construcția sistemului de apă, canalizare și gaze la Oficiul Medicilor de Familie
 20. Programul Bunelor Practici: editarea buletinului informativ comunitarl LA NOI
 21. Asigurarea accesului la asistența juridică primară prin intermediul activității pajajuristului comunitar
 22. Ameliorarea spațiilor forestiere și a pajiștilor din s. Băhrinești
 23. Buna guvernare
 24. Lucrări de reparație la Centrul Cultural Intercomunitar
 25. Intersecții Culturale
 26. Montarea cazanelor pe biomasă la Centrul Cultural Intercomunitar
 27. Intersecții Culturale
 28. Rețea WI-FI
 29. Nursing Comunitar
 30. Promovarea educației comunitare și documentarea cazurilor de încălcare a drepturilor omului la nivel local
 31. CIVITA: program de mentorat pentru femei
 32. Arca lui Noie
 33. Galeria Fiii Satului
 34. Festivalul Busuiocului 2003, 2014
 35. Modernizarea meșteșugurilor pentru dezvoltarea satului Băhrinești
 36. Renovarea pardoselilor și ușilor la Gimnaziul Eustafie Popescu
 37. Renovarea sistemului de iluminat public.
 38. Reparația drumurilor locale
 39. Lucrări de reparație la la Gimnaziul Eustafie Popescu
 40. Dialogul generațiilor
 41. Școala de Câmp a Fermierului
 42. Suport pentru perioada rece a anului pentru cele mai vulnerabile persoane din s. Băhrinești
 43. Filme cu/despre tineeri
 44. Din lada cu zestre a familiei – în Casa Mare a Satului.
 45. Asigurarea accesului la resursele informaționale
 46. Prietenie fără granițe
 47. Abilitarea economică a femeilor-șomere
 48. Lucrări de reparație la Grădinița de Copii VOINICEL
 49. Vioara lui Popescu Eustafie cîntă
 50. Cu numele mamei
 51. Îmbunătățirea sistemului integrat de management al deșeurilor
 52. Satul cu 12 primari.
 53. Parteneriat regional pentru abilitarea juridică a categoriilor social defavorizate din Moldova”.
 54. “Autoangajarea tinerelor prin valorificarea perspectivelor turistice”.
 55. «Viitorul are nevoie de experienţă».
 56. ”ZOOM pe casele de cultură. Moldova”.
 57. ”Program de Dezvoltare a Carierei pentru Femei”


Infrastructura:

 • Reţelele de drumuri: Lungimea totală a drumurilor – 5,5 km, din care:
 • drum asfaltat, km – 3,86
 • drum în variantă albă, km – 0,96
 • drum fără nici o acoperire – 0,68
 • Apeduct: Nu dispune
 • Canalizare: Nu dispune;
 • GazificareLa moment sunt conectate la reţeaua de aprovizionare cu gaz natural 242 gospodării şi 5 istituţii publice. Lungimea totală a reţelelor este de 29 km;
 • Telecomunicaţii: Telefonia fixă în localitate este asigurată de către filiala Floreşti SA “Moldtelecom”. La moment sunt conectaţi la telefonia fixă 710 abonaţi şi la internet (cablu) 200 abonaţi. Telefonia mobilă este asigurată de către companiile: Orange, Moldcell şi Unite.

 

Infrastructura educaţională: În satul Băhrineşti activează 1 gimnaziu

 • structura pe clase — 9
 • profesori – 24
 • personal auxiliar – 13

 

În satul Băhrineşti activează o grădiniță de copii.

 

Ocrotirea sănătaţii: În satul Băhrineşti activează Oficiul Medicilor de Familie. În această instituţie activează 6 angajaţi. Serviciile medicale acordate de Oficiul medicilor de Familie.

 

Protecţia socială: De asistenţă socială beneficiază: 17 familii social vulnerabile, 14 familii cu mulți copii, 16 familii cu copii invalizi pînă la vîrsta de 16 ani, 15 invalizi de boală generală, 1 invalid de copilărie după 16 ani şi persoanele vîrstnice.

 

Cultura:

Ansamblul etno-folcloric „Busuioc din Băhrineşti”;

Ansamblul de dansuri de tinere familii „Cununa de pe Băhrin”;

Ansamblul „Dinastia Tamazlîcaru”;

Rapsozi populari

Trupa de teatru social.

Confecționarea costumului popular

Tehnica picturală BATIC, țesutul, lucrări din aluat sărat, măști – Absolventa Academiei de Arte, Teatru și Muzică din Chișinău – Ciugureanu Elena;

Lucrul cu tinicheaua;

Confecţionarea măturilor;

Lemnăritul;

Prelucrarea pielicelelor.

 

Monumente Istorice:

 • Monumente închinate consătenilor căzuţi la război;
 • Zona veche a satului cu case construite în stil tradițional, fîntîni cu cumpene;
 • Piatră de temelie și pristolul primei biserici din sat „Sfântul Nicolae”;
 • Complexul Arhitectural Intrarea în Sat;
 • Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil.Zăcăminte: Satul Băhrineşti are zăcăminte de argilă, nisip şi piatră care nu se extrag în proporţii industriale.
  Instituții bancare: Nu dispune

Asociaţii obşteşti:

AO „Pro Comunitate Băhrinești”

AO “Astra Culturală”

AO “Pro Dezvoltare Băhrinești”

Necesităţile stringente ale localităţii:

 • renovarea drumurilor centrale şi locale;
 • extinderea reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi de gaze;
 • crearea noilor locuri de muncă;
 • renovarea sediului primăriei.
 1. Covalenco Victoe, primarul satului

 


6. Lista angajaților primăriei Băhrineşti:

 • Nagrineac Victor, secretar al consiliului sătesc, mob.069950602;
 • Bădărău Steluța, contabil-șef, mob. 068704765
 • Gangalic Olga,Director Casa de Cultură,mob. 069555041
 • Cobîlaș Ludmila,conducător artistic,mob.060064821
 • Volentir Aurica, specialist în reglementarea regimului funciar, mob. 067303960
 • Barbăscumpă Elena, arhivar, mob. 068894899
 • Tolici Natalia, specialist în relațiile cu publicul, mob. 068645198
 • Rotaru Ina, îngrijitoare de încăperi, mob. 060185344
 • Covalciuc Alexandru, șofer, mob. 069237138
  7. Lista consilierilor locali :
 • Bunescu Iurie, PP”Partidul Nostru”
 • Ciugureanu Galina, PLDM
 • Ciugureanu Serghei, PLDM
 • Cobîlaş Ludmila, PLDM
 • Josan Larisa, PCRM
 • Manea Gheorghe, PSRM
 • Movilă Aurel, PDM
 • Pînzaru Maria, PLDM
 • Doboş Sergiu, PDM
 • Plugaru Mihail, PDM
 • Şaban Sergiu, PDM

Без названия23Без названия4

Без названия22
Без названия20 Без названия19

Без названия15
Без названия13

Без названия7