Satul Lunga

 1. Denumirea localității: satul Lunga
 2. Legenda satului: Satul Lunga, de pe malul rîului Răut este atestat documentar la 20 august 1588 cu denumirea de Drojdieşti, toponim provenit de la proprietarul Drojdie, unul din băieţii lui Alexandru Lăpuşneanu, aşezări de tipul bordeielor fiind descoperite pe aceste locuri mult înainte de 1553. În timpul scutăriei domneşti ( 1553 – 1571 ) ţăranii din Drojdieşti au fost mutaţi de Alexandru Lăpuşnenau în locul Trifăneştiului de astăzi, iar abia peste 18 ani s-au întors la vatra strămoşească. În 1588 satul Drojdieşti este dăruit lui Andrei hatman şi pîrcălab de Suceava, iar pe durata de mai bine de o jumătate de secol nu avem ştiri documentare despre Drojdieşti. Numele Lunga, în vorbirea orală, exista paralel cu Drojdielşti. Nu e exclus faptul că Lunga să fi fost un sătuc care a existat paralel cu Drojdieşti, mai tîrziu contopindu-se şi mult timp fiind atestate în documente ba cu numele de Lunga, ba cu numele dublu Drojdieşti-Lunga. Documentar toponimicul Lunga apare şi în datele recensămîntului din 18 iunie 1774 . Conform datelor recensămîntului din 18 iunie 1774în satul Lunga existau 21 case, un preot şi un dascăl, ceea ce ne sugerează ideea că ers şi o biserică. Numele Lunga apare şi în cartea domnească din septembrie 1786, referitoare la moşiile Grumăzeşti şi Prajila (documnte din Basarabia, Chişinău, 1928, p. 10 ). Aşa că ESM ( vol. 4, p. 143 ) afirmă că satul Lunga este menţionat documnetar în anul 1785. În 1817 Drojdieştii erau calificaţi ca un sat de categoria a treia, adică sărac, aflîndu-se pe moşia lui Enache Panaioti. Abia în 1859 Lunga figurează ca sat boieresc, încoace venind vreo 50 familii din Drăgăneşti şi din Moldova de peste Prut. În alte surse satul Lunga apare sub disferite denumiri: Lunca pe Răut ( 1642 ), Drojdieşti; Lunca; Lungeni pe Răut, zis Vadu-Ţării ( 1785 ); Lunga pe Răut (1786); Lunca (1787); Drojdieşti ( 1803, 1809); Lunga (1808-1812),; Drojdieşti (1817); Drojdieni ( 1836 ) şi alte.
 1. Hramul: 14 Octombrie
 2. Paşaportul satului Lunga

Scurt istoric:
Istoria satului Lunga (Video)
Satul Lunga, de pe malul nulul Răut este atestat documentar la 20 august 1588 cu denumirea de Drojdieşti, toponim provenit de la proprietarul Drojdie, unul din băieţii lui Alexandru Lăpuşneanu, aşezări de tipul bordeielor fiind descoperite pe aceste locuri mult înainte de 1553. In timpul scutăriei domneşti ( 1553 — 1571 ) ţăranii din Drojdieşti au fost mutaţi de Alexandru Lăpuşnenau în locul Trifăneştiului de astăzi, iar abia peste 18 ani s-au întors la vatra strămoşească. în 1588 satul Drojdieşti este dăruit lui Andrei hatman şi pîrcălab de Suceava, iar pe durata de mai bine de o jumătate de secol nu avem ştiri documentare despre Drojdieşti. Numele Lunga, în vorbirea orală, exista paralel cu Drojdielşti. Nu e exclus faptul că Lunga să fi fost un sătuc care a existat paralel cu Drojdieşti, mai tîrziu contopindu-se şi mult timp fiind atestate în documente ba cu numele de Lunga, ba cu numele dublu Drojdieşti-Lunga.

Documentar toponimicul Lunga apare şi în datele recensămîntului din 18 iunie 1774 . Conform datelor recensămîntului din 18 iunie 1774 în satul Lunga existau 21 case, un preot şi un dascăl, ceea ce ne sugerează ideea că ers şi o biserică.

Numele Lunga apare şi în cartea domnească din septembrie 1786, referitoare la moşiile Grumăzeşti şi Prajila ( documnte din Basarabia, Chişinău, 1928, p. 10 ). Aşa că ESM ( voi. 4, p. 143 ) afirmă că satul Lunga este menţionat documnetar în anul 1785.

In 1817 Drojdieştii erau calificaţi ca un sat de categoria a treia, adică sărac, aflîndu-se pe moşia lui Enache Panaioti.

Abia în 1859 Lunga figurează ca sat boieresc, încoace venind vreo 50 familii din Drăgăneşti şi din Moldova de peste Prut. În alte surse satul Lunga apare sub disferite denumiri: Lunca pe Răut ( 1642 ), Drojdieşti; Lunca; Lungeni pe Răut, zis Vadu-Ţării ( 1785 ); Lunga pe Răut (1786); Lunca (1787); Drojdieşti'( 1803, 1809); Lunga (1808-1812),; Drojdieşti (1817); Drojdieni ( 1836 ) şi alte.

Suprafaţa totală:

Suprafaţa satului este de 1975,55 ha, inclusiv:

 • teren proprietate public a statului — 464,64 ha
 • teren proprietate administrativ teritorială — 337,77 ha
 • teren aflat în proprietate privată — 1173,14 ha

Populaţia:Conform datelor statistice in teritoriul comunei locuiesc – 1957 persoane, dintre care:

 • bărbaţi – 966,
 • femei – 991 .

Piaţa forţei de muncă:

Populaţia apte de muncă – 1428 persoane

Agricultura: În teritoriul satului Lunga sint inregistrate şi gestionate 1073,89 ha de teren agricol, din care:

 • CAP Agro-Lunga   — 33,74 ha
 • SRL Florfet-Agro   — 517,79 ha
 • SRL Cultagro-Com – 173,63 ha
 • Gospodării Țărănești   — 238,08 ha
 • Grădini extravilante – 109,65 ha
 • Fond de rezervă – 0 ha.

Economia:

Nr Denumirea

întreprinderii

Sediul Genul de activitate
„ M.Suhari ” I.I. MD-5028, s. Lunga, ii Floreşti, RM Confecţionarea fortanului (cotileţ)
„Lătean Leoimid” Î.I. MD-5028, s. Lunga, rl Floreşti, RM Comerţ cu amănuntul, bar
„ Golovatic Galina” Î.I. MD-5028, s. Lunga, rl Floreşti, RM Prelucrarea produselor agricole, oloinită

5

Comerţ cu amănuntul a produselor aimentare şi mărfurilor industriale

„ Rotaru Galina P. ”

/V

I.I.

MD-5028, s. Lunga, rl Floreşti, RM Comerţ cu amăn.prod.aliment, mărf.industr.
„ Izvoraş ” S.R.L. MD-5028, s. Lunga, ii Floreşti, RM Comerţ cu amăn.prod.aliment, mărf.industr.
F.P.C. „ Alfa ” S.R.L. MD-5028, s. Lunga, rl Floreşti, RM Prelucrarea produselor agricole, oloiniţă
„ MSC-BASA CONSNAV”SRL MD-5028, s. Lunga, rl Floreşti, RM Construcţii de clădiri şi metalice
SC „FLORAVIA” S.R.L. MD-5028, s. Lunga, rl Floreşti, RM Transporturi aeriene, închirierea mijl.de transport aerian, reparaţia aparat.de zbor şi tehnici spaţiale
„ AIM

HELICOPTER PLANT ” S.R.L.

MD-5028, s. Lunga, rl Floreşti, RM Reperaţia aparatelor de zbor şi tehnici spaţiale; transporturi aeriene ocazion, alte activităţi anexe transporturilor aeriene; depozitări
I.M. „

TEHNOLOGII AEROPORTUARE ” S.R.L.

MD-5028, s. Lunga, ii Floreşti, RM Producţi de lămpi electrice şi echipamente de iluminat; producţia de alte aparate şi echipamente electrice; producţia de aparate de emisie; producţia de paratură şi instrumente de măsură, verificare şi control
„ CARGO-

EXPORTICA”

S.R.L.

MD-5028, s. Lunga, rl Floreşti, RM Transporturi rutiere de mărfuri; transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri; fabricarea de articole de

 

îmbrăcăminte; prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor
S.R.L. „ AIM- PETROL ” MD-5028, s. Lunga, rl Floreşti, RM Comerţ cu ridicata al benzinei pentru avioane şi al gazului lampant; comerţul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi găzoşi şi al produselor derivate; comerţul cu amănuntul al carburanţilor; depozitări; intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri
I.C.S. „ ARP-28 ” S.R.L. MD-5028, s. Lunga, rl Floreşti, RM Importul şi/sau comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare; importul şi (sau) comercializarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor; importul şi (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro şi materialelor chimice, toxice, articolelor şi produselor chimice de menaj; producerea, importul şi (sau) exportul reexportul substanţelor care distrug stratul de ozon ; transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri; importul şi comercializarea angro a alcoolului etilic; a băuturilor alcoolice şi a berii importate.
S.C. „ FLEGON- TUR” S.R.L. MD-5028, s. Lunga, rl Floreşti, RM Activitate de turism
I.M. „TEHAVIA” S.R.L. MD-5028, s. Lunga, rl Floreşti, RM Reparaţia aparatelor de zbor şi a tehnicii spaţiale;

Transporturi aeriene ocazionale;

Alte activităţi anexe transporturilor aeriene;

Manipulări şi depozitări;

Comerţul cu ridicata pe bază de arife sau contracte

„AIM

HANDLING”

MD-5028, s. Lunga, rl Depozitări;

Manipulări;

 

S.R.L. Floreşti, RM Alte activităţi anexe transporturilor terestre;

Organizarea activităţilor de transport;

Alte activităţi anexe transporturilor aeriene

S.C. „HANGAR LEASING GRUP ” S.R.L. MD-5028, s. Lunga, rl Floreşti, RM

*•

Depozitări;

Manipulări;

Alte activităţi anexe transporturilor terestre;

Organizarea activităţilor de transport;

Alte activităţi anexe transporturilor aeriene

„ FRIDJE ARIN ” S.R.L. MD-5028, s. Lunga, rl Floreşti, RM Activităţi de consultare pentru afaceri şi management;

Comerţul cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalifere;

Comerţul cu ridicata al construcţiilor prefabricate, al structurilor şi pieselor din metal pentru construcţii; Importul alcoolului etilic; importul şi (sau) comercializarea angro a producţiei alcoolica şi (sau) a berii importate;

Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peţte şi a fermelor de peşte

SRL „ Alvina ” MD-5028, s. Lunga, rl Floreşti, RM Comercializarea şi transportarea produselor agricole (sfeclă de zahăr)
UNI VERS ALCOOP MD-5028, s. Lunga, rl Floreşti, RM Comercializarea produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi mărfurilor industriale
„ Daniliuc Vladimir ”LI. MD-5028, s. Lunga, rl Floreşti, RM Comerţ cu amănuntul, bar
„Revenco Gheorghe” Î.I. MD-5028, s. Lunga, rl Floreşti, RM Comercializarea produselor alimentare, băuturilor alcoolice
„ Mărculeşti-Combi ”SA Prelucrarea cerealelor şi producerea combifurajelor, creşterea porcinelor, producerea şi realizarea mezelurilor,

 

panificaţia şi comercializarea produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi mărfurilor industriale, etc.
„ Cultagro-Com” SRL MD-5028, s. Lunga, rl Floreşti, RM Animalieră , agricolă, legumicolă
„FETAGRO-COM”

SRL

MD-5028, s. Lunga, rl Floreşti, RM Agricolă, animalieră, restaurante, transporturi rutiere de mărfuri, comerţ cu ridicata

9

„FLORFET”AGRO MD-5028, s. . Lunga, rl Floreşti, RM Creşterea şi realizarea produselor agricole
„ Aeroportul International

»

Mărculeşti ”

MD-5028, s. Lunga, rl Floreşti, RM Prestează servicii de transport aerian

 

Planul strategic de dezvoltare social-economic al localităţii:

Planul de dezvoltare social-economică a satului Lunga a fost aprobat în anul 2006, apoi actualizat în anul 2010 pentru anii 2010-2014, aprobat prin decizia Consiliului sătesc Lunga nr. 03/01 din 28 iunie 2010.

Prin prisma procesului de actualizare s-a asigurat continuitatea procesului de planificare iniţiat în anul 2006 şi a permis optimizarea procesului de actualizare a planului.

Planul a fost elaborat cu scopul de a impulsiona procesul de dezvoltare a comunităţii, de a stabili un reper în rezolvarea problemelor comunitare unind eforturile tuturor membrilor comunităţii orientate spre îmbunătăţirea calităţii vieţii. Planul a fost elaborat de către comitetul de dezvoltare locală.

Investiţii şi  procesul investiţional: Pe parcursul perioadei 2008 şi pînă în prezent au fost implementate următoarele proiecte:

Reparaţia Căminului cultural cu procurarea mobilierului şi construcţia gardului

 • Reparaţia Gimnaziului ( fasada, sala sportivă )
 • Reparaţia Grădiniţei de copii „ Guguţă ”
 • Reparaţia acoperişului Grădiniţei de copii „ Guguţă ”

La moment se implimentează:

 • Construcţia traseului de apă prin BERD
 • Pavarea trotuarelor

Infrastructura:

Reţelele de drumuri: Lungimea totală a drumurilor – 93,81 km, din care: drum asfaltat, km – 3; drum în variantă albă, km – 2,3; drum fără nici o acoperire –88,51.

Apeduct:Apeductul a fost construit în anul 1993 din ţevi de azbest, cu o lungime de 6 km. În anul 2006 s-a construit un traseu cu lungimea de 5 km, la care se conectase 66 gospodării, fiind alimentaţi din fîntîna nr. 1560 din satul Gura Căinarului.

La moment se efectuează lucrările de extindere a apeductului prin intermediul BERD.

Canalizare:   nu este

 

Gazificare: La moment sunt conectate la reţeaua de aprovizionare cu gaz natural 397 gospodării şi 5 istituţii publice. Lungimea totală a reţelelor este de 19 km.

Telecomunicaţii: Telefonia fixă în localitate este asigurată de către filial Floreşti SA “Moldtelecom”. La moment sunt conectaţi la telefonia fixă 355 abonaţi și 207 abonați conectați la Internet (cablu). Telefonia mobilă este asigurată de către companiile: Orange, Moldcell şi Unite.

Infrastructura educaţională: În satul Lunga activează școala primară, structura pe clase — 4, . În sat mai activează și o grădiniță de copii, unde își desfășoară activitatea 3 educatori, personalul auxiliar – 5.

 

Ocrotirea sănătaţii: Oficiul medicului de familie a fost dat în exploatare în anul 2006, avînd 6 angajaţi, încăperea este în stare bună.

Protecţia socială: De asistenţă socială beneficiază: 173 familii social vulnerabile, 6 familii cu mulți copii, 2 familii cu copii invalizi pînă la vîrsta de 16 ani, 61 invalizi de boală generală, 14 invalizi de copilărie după 16 ani şi persoanele vîrstnice.

Cultura: Căminul cultural a fost reparat în anul 2009 şi dotat cu mobilier modern şi tehnică nouă. În sat, la momentul actual activează un ansamblu „Moştenitorii”.

 

Monumente Istorice: In centrul satului este amplasat monumentul Ieroilor căzuţi în cel de-al doilea Război mondial. De asemenea, în incinta Şcolii primare este amplasat Muzeul satului.

 

Zăcăminte: În teritoriul administrat de către Primăria Lunga nu sunt zăcăminte.

 

Instituții bancare: Atît instituţii bancare, cît şi Asociaţii de economii şi împrumut în teritoriul administrat de către Primăria Lunga nu sunt.

 

Societăți obștești: În teritoriul administrat sunt înregistrate următooarele Asociaţii obşteşti:

 • Asociaţia pedagogilor şi părinţilor, fondată în anul 2000
 • Asociaţia consumatorilor de gaz „ Lunga-Gaz ”. Scopul: a contribui la dazla dezvoltarea socială a comunităţii. în anul 2003 a implimentat proiectul „ Construcţia gazoductului” cu costul total de 925 mii lei.
 • Asociaţia obştească „ Forţaj”, înregisrată în anul 2013 , avînd următoarele scopuri:
 1. Dezvoltarea locală;
 2. Dezvoltarea culturii, artei şi sportului;
 3. Protecţia mediului înconjurător;
 4. Păstrarea datinilor, obiceiurilor, tradiţiilor satului;
 5. Integrarea socială a copiilor cu deficienţe de sănătate, din familiile social vulnerabile, copiilor părăsiţi sau orfani, invalizilor.

Necesităţile stringente ale localităţii:

 • Conectarea beneficiarelor la traseul centralizat de apă;
 • Reparaţia drumului;
 • Implimentrarea subproiectului de pavare a trotuarelor din satul Lunga.
 1. Burduja Galina,primarul satului, anul nașterii: 30 iunie 1958

Numărul de telefon: 025045297, 067205317

 1. Lista angajaților:
Numele, prenumele Funcția Număr de telefon
1 Coșciug Mariana Secretarul Consiliului 025045295
2 Moscalu Corina Contabil-șef 025093891

067205314

3 Cernei Ecaterina Specialist (în problemele perceperii fiscale) 067205316
4 Cocieru Marina Specialist ( pentru reglementarea regimului funciar ) 067205316
5 Zelenco Svetlana Arhivar 025093891

067205314

6 Cobîlaș Ion Conducător-auto 025045295
7 Suhari Valentina Îngrijitoare de încăperi 025045295
8 Macovei Ivan Muncitor la amenajarea teritoriului 025045295
9 Gheiceanu Liuba Muncitor la amenajarea teritoriului 025045295
10 Rîciu Adrian Electrician 025045295
11 Moscalu Raisa Paznic 025045295
12 Suhan Veronica Paznic 025045295
13 Neamțu Valeriu Paznic 025045295

 

 

 1. Lista consilierilor:
Numele, prenumele Aparteneța politică
1. Cernei Maria Parrtidul Democrat din Moldova
2. Fetescu Iurie Partidul Liberal Democrat din Moldova
3. Cocieru Oleg Partidul Comuniștilor din Moldova
4. Suhari Boris Parrtidul Democrat din Moldova
5. Cobîlaș Ludmila Partidul Liberal Democrat din Moldova
6. Cegurean Vladislav Partidul Liberal Democrat din Moldova
7. Suhan Leonid Partidul Comuniștilor din Moldova
8. Gheiceanu Mihail Partidul Socialiștilor din Moldova
9. Cojocaru Alexandra Parrtidul Democrat din Moldova
10. Musteață Dumitru Partidul Comuniștilor din Moldova
11. Balan Aurica Parrtidul Democrat din Moldova

 

 

8.Poze simbolice

Без названия84 Без названия83